Popis stanovništva u BiH - Lažne dileme Bošnjaka


Tribina u Sarajevu, održana 3.11.2012. Predavač: Akademik Muhamed Filipović
Organizator: udruženja članovi koalicije "Bitno je biti Bošnjak" sa sjedištem u Sarajevu

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_jEO27hGOI
http://www.youtube.com/watch?v=n_jEO27hGOI&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=n_jEO27hGOI&feature=player_detailpage

HOME

**********************************************************

Poštovani,

Adnan BajrićVjerujući da Bosanska Krajina može biti značajan oslonac naših planiranih aktivnosti, kao i primjer drugima. S tim u vezi smo planirali početkom decembra realizirati niz tribina po gradovima B. Krajine sa temom „Lažne dileme na Popisu stanovništva 2013.“ odnosno „BBB“.

S tim u vezi vas molimo da objavite pojedinačnu ili kolektivnu najavu planiranih tribina po Krajini.

Tačnije, planirali smo realizirati tribinu u Sanskom Mostu 01.12. 2012. (subota) u 18,30 sati u Staroj gradskoj vijećnici, u kojoj bi učestvovali uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati Načelnik općine i Glavni imam.

U Bosanskoj Krupi 03.12. 2012. (ponedjeljak) u 16,00 sati u Centru za kulturu, u kojoj bi učestvovali uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati i Glavni imam.

A, u Bihaću 03.12. 2012. (ponedjeljak) u 19,00 sati na IPF-u, u kojoj bi učestvovali uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati Načelnik općine, Glavni imam i Dekan IPF-a.

Tribinu u V. Kladuši 04.12. 2012. (utorak) u 18,30 sati u hotelu „Konak“ u kojoj bi učestvovali uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati Glavni imam.

U Ključu 05.12. 2012. (srijeda) u 19,00 sati u Sali Općinskog vijeća u kojoj bi učestvovali uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati Načelnik općine i Glavni imam.

I na kraju, planirali smo realizirati tribinu u Cazinu 06.12. 2012. (četvrtak) u 19,00 sati u Domu kulture u kojoj bi učestvovali uvodničar i moderator Adnan Bajrić, te predavači Sejfudin Tokić, Muhamed Mahmutović, a poslije izlaganja da se auditoriju obrati Načelnik općine i Glavni imam.

U prilogu Saopćenje i materijali za javnost.

Za sva dodatna pitanja i pojedinosti, molimo Vas da kontaktirate koordinatora projekta Adnana Bajrića 061 464 862 ili adnanbajric@gmail.com

**********************************************************

Vehbija Karic - FaceTV(HD)


Vehbija Karić-Amidža, oficir bivše JNA. Službovao u 2. armijskoj oblasti bivše JNA.
U jesen 1992. godine rukovodio operacijama A BiH na Igmanu, s ciljem deblokade Sarajeva.
U septembru 1993.godine sa Seferom Halilovićem rukovodi operacijama.


Vehbija Karic - FaceTV(HD)


**********************************************************

 

Ustav RBiH - TV Sahar Sarajevo 2012. - I. Mostarac, S. Rustempašić

Ustav RBiH - TV Sahar Sarajevo 2012. - I. Mostarac, S. Rustempašić
www.dailymotion.com

**********************************************************

HOME