ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

NADLEŽNOSTI POLICIJA I PALJENJE ARHIVE

Autor: Sven Rustempašić


Sven Rustempašić
Sarajevo, 15.2.2014. -- Ovo nije autorski tekst u klasičnom smislu, nego je napisan u stilu istraživačkog novinarstva i predstavlja ad hoc kratku kompilaciju dostavljenih argumenata i razmišljanja osoba koje temu poznaju znatno bolje nego ovaj autor u domenu klasičnih arhiva i arhiviranja.  Ali, evo prvo nekoliko komentara o policiji (preciznije, policijama)...

Proizlazi da su mnogi koji su pisali o protestima sa početka februara ove 2014. godine, neobaviješteni ili pogrešno obaviješteni o potpuno neefikasnoj i antidržavnoj strukturi bosanskohercegovačke policije, koja je nametnuta poratnoj okupiranoj BiH.


Prvo, u aktualnom sistemu se isključuju nadležnosti policija RS i FBiH, pa Policija FBiH ne može uopće postupati na dijelu teritorije BiH pod nazivom RS.  Do ove anomalije je došlo uslijed pogrešne interpretacije Dejtonskog ugovora, koja je namjerna, a ide na štetu Države BiH i u korist državnosti RS.  Niko od bošnjačkih predstavnika nije stavljao primjedbe, niti se borio za ispravak pogrešne (velikosrpske) interpretacije, nego su u toj veleizdaji i osobno učestvovali kada su na takvu strukturu policije pristali i to potpisali - čime su odbacili pro-bosanski zahtjev Evropske unije za jedinstvenom policijom BiH (tzv. Coppolina reforma po standardima EU), a umjesto toga osigurali da RS i FBiH ima svaka svoju samostalnu policiju, a za tzv. državni nivo su načinili neka tobožnja „koordinaciona tijela“, a koja nisu jedinstvene, nego zajedničke ad hoc institucije, što je ustvari sabotaža koncepta jedinstvene policije BiH, a time i sabotaža Države BiH. 

Zatim je daljnju rascjepkanost policijskih snaga u BiH uradila Federacija, formirajući kantonalne policije, njih 10, koje nemaju subordinaciju a niti ikakvu komandu od Federalne policije, što je tragičan propust.  Osoba kojoj je povjereno da izradi nacrt projekta subordinacije ovih 11 raznih policija u FBiH, sada međusobno nepovezanih, je Himzo Selimović, koji je to odlagao i ništa nije uradio u tom smislu, pa je on nakon aktualnih događaja smjesta morao podnijeti OSTAVKU, što je i učinio.

Nadležnost za sigurnost zgrade Predsjedništva BiH i ujedno dijela Vlade, Ministarstva trgovine i financija s druge strane objekta, gdje se i desio požar, nije sasvim precizirana jer ne postoji Državna policija, a to su zgrade Državnih organa.  Ipak, kako su objekti na teritoriji Kantona Sarajevo, te zgrade su u nadležnosti Kantonalne policije Sarajevo.  Nisu u nadležnosti Policije FBiH.  Čitav galimatijas jednog očajnog sistema koji je Dejton nametnuo Bosni, došao je do svog izražaja (ili, „neizražaja“/impotencije).

Dodajmo gornjem i činjenicu koja je apsurdna, da Državni Ministar policije (sigurnosti) uopće nema policiju kojom izravno komandira.

A propos Arhiva; naglasiti treba da je Arhiv BiH smješten s druge strane ogromne zgrade a ne s one strane gdje se desio požar u zgradi Predsjedništva BiH.  Tamo gdje se desio požar, nalazila se samo mala kancelarijica Arhiva u kojoj je sjedio bibliotekar s karticama i signaturama naslova.  Ta kancelarijica je tankom pregradom odvojena od PORTIRNICE I OSOBLJA OBEZBJEĐENJA NA ULAZU, a na prozoru ima željezne rešetke.  Nije jasno kako obezbjeđenje zgrade Predsjedništva nije ugasilo požar, jer je sobica koja je gorila tik uz njih!  Stoga, ne treba isključiti niti mogućnost podmetanja požara iznutra i sabotiranje njegovog gašenja - naročito i stoga što vanjski prozor ka ulici, ima rešetke, i još sumnjivije, stoga što je požar bilo sasvim moguće gasiti iznutra u zgradi Predsjedništva protupožarnim aparatima, a što nije učinjeno.

Prema dosadašnjim izjavama, nestala su 23 kartona građe koja se odnosi na period Austro-ugarske.  Sasvim je moguće je da je to neko ukrao ili ukrao pa prodao, pa mu je požar sredstvo da to zabašuri.

Zašto baš period Austro-ugarske, i to naročito u svijetlu aktualne pripreme za obilježavanje 100 godina od TERORISTIČKOG ATENTATA?  Taj dio Arhiva je dragocjen izvor; neko ko ne želi REVIZIJU tog dijela naše historije, ne želi ni te dokumente, zar ne? Interesantno je i razmišljati o pitanjima vezanim za eksploataciju prirodnih dobara Bosne u tom periodu, kao i još nekoliko ostalih veoma važnih tema. A u kontekstu stogodišnjice od atentata, ta građa je dragocjena, a ujedno je za sve aktere i prijavljene radove u kontekstu nekim taborima neželjene proslave događaja koji je uzrokovao NESTANAK DRŽAVE BOSNE s mape Svijeta u toku Prvog svjetskog rata, sve do 1. marta 1992. godine kada je Svijet priznao suverenu, samostalnu Republiku Bosnu i Hercegovinu!

Arhiv BiH se čuva na četiri lokacije i sve su neuslovne i u krajnje mizernom stanju. Neki su se arhivari žalili na kiše, tokom kojih voda navali u podrum gdje je smještena arhivska građa.  Također, NIŠTA OD ARHIVA NIJE DIGITALIZIRANO. ZAŠTO?!  Ovih dana patriotski opredijeljene znalce izuzetno nervira licemjerna dreka onih koji nisu bili kadri potrošiti ni najmanju svotu da se Arhiv propisno smjesti i digitalizira, a bili su to dužni učiniti.  Ministri kulture radije ispucavaju koncerte i vatromete na 'Baščaršijskim noćima' koji svaki košta po 200.000 KM, te podržavaju kojekakve festivale, manje više ad hoc karaktera.

Šta reći?  Ne treba isključiti osnovanu sumnju da je arhivska građa iz perioda Austro-ugarske prethodno ukradena ili prodana ili uništena; tim više sumnja raste kada stalno vidimo samo kancelariju s karticama koja je gorila, a nalazi se sa zapadne strane zgrade Predsjedništva, dok je stvarni Arhiv odnosno njegova građa, smješten sa istočne strane, koja nije (!) gorila. 
 

 

Velike požarne štete su nastale i u nekim arhivama u susjednoj zgradi preko puta Predsjedništva, gdje je smještena uprava Kantona Sarajevo (KS). Požar je krenuo iz kabineta načelnika Bećirevića sa zapadne strane (Koševski potok) na trećem spratu (kako to, kada su demonstracije bile na nivou ulice-prizemlja?); gorile su arhive iz domena privrede, građevinsko-urbanističkih dozvola, kupoprodajnih i ostalih vrsta ugovora i važnih dokumenata po pitanju privatizacija nekretnina u Sarajevu!

Naime, još od početka agresije traje bjesomučna pljačka i otimačina stanova, porodičnih kuća, zgrada, dućana, poslovnih objekata i ostalih nekretnina u Sarajevu - i to od strane lidera političkih stranaka, njihovih porodica, tajkuna i srodnih im građevinskih firmi u mračnom i zamršenom korupcijskom klupku.

Izgorilo je mnogo dokumentacije o nekretninama raznih vrsta, što je najveći kapital u najjačoj općini u BiH, Općini Centar Sarajevo. Nije li to zgodno, još malo pa savršen zločin? Privatizacijska pljačka u Sarajevu je nakon sagorijevanja dokumenata, u znatnoj mjeri prikrivena - a odgovornost za požar je već bačena na građane koji su upravo uslijed takvih bjesomučnih pljački, izašli na ulice da protestiraju.


 

KOMENTAR:

Da BiH ima, ali nažalost nema, stručne detektive i istražitelje, koji bi u najkraće vrijeme otkrili stvarne počinioce paljenja i njihove saučesnike u krađi ARHIVE. To nisu učinili časni demonstranti koji se bore za život, protiv gladi i neimaštine. To su ciljano učinili drugi iz njima poznatog razloga. Ne mogu shvatiti da se tako značajna Arhiva čuvala kao krepali pas. Uvjeren sam da će se knjige uskoro pojaviti na crnom tržištu. A taj trag vodi do počinilaca zločina i do njihovih, planera, naredbodavaca, pomagača, doušnika itd...

Obzirom da se bh policija trenirala samo da čuva političare i tajkune, uz to da stražari dok polit-mafije pljačkaju i devastiraju sve što stignu. Njima nije ništa drugo preostajalo već da ćute, gutaju i čuvaju, kakav-takav posao.
I pravo da pendreči gladni neposlušni narod i na njemu iskali svoje nezadovoljstvo, za račun korumpirane i nezasite elite, koja se ponašala kao Rimski bogovi (imperatori) bez izravnog kontakta sa narodom.

Ne bi me iznenadilo da neko od njih stoji iza svega toga. Zato sumnjam da će oni otkriti počinioce i kradljivce arhive. Nije isključeno da su počinioci blizu, možda su čak i oni koji su to čuvali, kako navode činjenice iz gornjeg teksta. Možda su čak i kola na slici u tome učestvovala, 'ko zna? Ne znam zašto bi ta kola tu stajala?

Ko je ta kola tu ostavio? Sve je sumnjivo, upravo zato što su čak i revoltirani demonstranti stalno naglašavali "nemojte  rušiti nii paliti to su naši roditelji sve napravili".

Mladi ljudi su shvatili da je to njihovo. Ali, treba shvatiti i činjenicu da je Sarajevo blokirano mafijom kao nekad Staljingrad, opkoljen raznim neprijateljima iznutra i iz vana. I interesi su različiti. Sve je moguće......!

Uglavnom, najveći krivci za sve su politički Bossovi i njihovi pajdaši.

Svi su se okomili na BiH kao gladni vukovi. Kako njeni neprijatelji, tako i takozvani prijatelji što se za BiH, kobajagi, zalagaše do posljednje marke. Da završi na njihovim računima i u džepovima. Ipak, zahvaljujući hrabroj mladosti, počelo se odmotavati, još ćemo toga saznati.

Uglavnom, otpuštenima i nezaposlenima radnicima i službenicima gore ne može biti, ni da je rat. No ipak, ako ustraju može samo da im bude bolje. Već su vidljivi prvi rezultati njihove revolucije, koju podržavaju svi normalni ljudi i iskreni patrioti BiH. Sretno i čestito u borbu za bolju budućnost.  (op.ur.)


This page is set to ORBUS: 16.02.2014.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 16.02.2014. - Last modified:03.09.2015.