ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

RIMSKO RENTANJE BOSNE

Autor: dr. sc. Mensur Omerbašić


Grb tzv. Kancelarije visokog predstavnika - a zapravo prikriveno kolonijalnog (uvijek katoličkog i sa Cezarovim zlatnim, a ne mirnodopskim heraldičkim vijencem zelene boje) guvernera sa klasičnim apsolutističkim tj. nadsistemskim ovlastima jednog vicekralja.

Granice "Hrvatske" (iskv. lat. zemlja imbecila), poklapaju se s pravcem prodora rimskih legija sa zapada ravnicom usljed poluprimitivne ratne tehnologije.

Bosna je pala pod Turke usljed zavjere Rima, Otomana te drugih geopolitičkih faktora tog doba. Rim tj. njegov nasljednik Vatikan sebe smatra vlasnikom ilirskih provincija još od okupacije Ilirske imperije, 9 g.n.e., kad Ilire u taktici zavadi-pa-vladaj izdijeli na "narode" nadjenuvši im podrugljiva imena: Srbi (servi, lat. rob, sluga i Hrvati (croatini iskv. cretini, lat. kreteni). Kad ovi demografski ojačaše, Rim im u X vijeku još ucrta i provinciju Bosnu (bos+nae, lat. pravi+vo, volina). Kad i oni ojačaše pa počeše sklapati vojne saveze s "Hrvatima" i "Srbima", Rim se osjeti strateški ugrožen te u XV vijeku dovede Turke koji tako islamiziranu raju danas smatraju "svojim" Bošnjacima, međutim i to je opet izrugivanje: izv. tur. boşuna - bijednik, fukara.


Sam izraz "Bošnjak" je u pravnu upotrebu uvela mađarska Kruna, davno prije turske, pa tursko tumačenje (koje nekima služi kao izgovor za svođenje internacionalno pravnog statusa Bošnjaka na tek tursku nacionalnu manjinu) nema pravnu snagu za razliku od mađarskog: "s" se na mađarskom čita "š", i mađ. "Bosnyak" [bóš-niâk] naprosto znači "čovjek iz Bosne" tj. Bosanac. Ovo znači da je, kao i u svim zemljama svijeta, i kod stvaranja bosanske države geografska pripadnost ispravno bila uzeta za nacionalnu. Stoga su "Bošnjak" i "Bosanac" internacionalnopravno i danas sinonimi pošto kraljevina nije nikad prekinuta na internacionalnopravno priznat način. U međuvremenu su Vatikan i njegovi kvislinzi te pravne činjenice manipulacijom potisnuli iz šire upotrebe.

Tako se od pada Ilirije njeni ljudi kontinuirano nalaze u nemilosti Rima pa Ilirija i danas popunjava tek margine u historijskim knjigama. Ovaj vještački stvoreni historijski diskontinuitet za posljedicu ima međusobno sukobljavanje Ilira sve do danas, a usljed izuzetno kompleksnog geostrateškog okvira nametnutog im iz vana tako vješto da se nikad ne dosjete da iza svega stoji Rim i grabežljive evropske dinastije.

Tako je srednjovjekovnim falsifikovanjem testamenta Katarine koja kao nuptijalna (udajom) kraljica nije ni imala pravo na suverenitet], Rim u pomenutoj ulozi de iure vladara i u zamjenu za naknadu u vidu procenata od poreza odnosno eksploatacije resursa, Bosnu rentao dinastijama Otoman, Habsburg, Windsor (Karađorđević) i Savoy. Tako npr. samo u slučaju austrougarske kolonizacije 1878-1918, i to samo od sirove drvne građe tj. ne računajući rude odvožene za tu namjenu izgrađenom željeznicom, vrijednost opljačkanog šumskog blaga prema detaljnim inventurnim podacima britanskih obavještajaca (primarni historijski izvor) iznosi preračunato u današnju vrijednost preko 1100 milijardi Eura.

Nakon rata 1995. kojim je razbio Jugoslaviju kao zajednicu Ilira, Rim se prikriveno (usljed savremenih okolnosti, ponajprije protestantizma) javlja kao apsolutni vladar Bosne putem "Kancelarije visokog predstavnika" tzv. OHR-a sa zlatnim (Cezarovim) vijencem kao grbom, na čelu koje je uvijek rimokatolik sa apsolutističkim ovlastima vicekralja, pa se suštinski radi o rekolonizaciji.

Tako kad god u Bosni naraste samosvijest, Vatikan tu zemlju naprosto izrenta nekom kolonizatoru. Danas ulogu nekadašnjih nacija-kolonizatora u svijetu igraju "multinacionalne korporacije" kao što je Shell, kog je Vatikan pomoću Bordžijinih sefardskih kvislinga pokušao dovesti paljevinama 2014.This page is set to ORBUS: 17.02.2014.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 17.02.2014. - Last modified:03.09.2015.