ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

SAOPŠTENJE/PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

AMBASADOR REPUBLIKE KOSOVO POSJETIO IFIMES


LJUBLJANA, 20. mart/ožujak 2014 - Direktori Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane, Bakhtyar Aljaf i mr.sc. Zijad Bećirović, primili su danas ambasadora Republike Kosovo Nexhmia Rexhepia u pratnji zamjenika Nasera Idrizija.

U razgovoru su sugovornici razmijenili stajališta o aktualnim događanjima na Kosovu i regiji zapadnog Balkana. Posebnu pozornost namijenili su implementaciji Briselskog sporazuma kojeg su postigli zvanični Beograd i Priština.

Direktor Bećirović predstavio je djelovanje instituta i nove projekte u tekućoj godini sa naglaskom na zapadnom Balkanu, gdje će institut biti posebno aktivan u projektima, koji se odnose na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.& Također, direktori su u vezi inicijative za osnivanja ah hock suda za procesuiranje ratnih zločina, koji bi imao sjedište izvan Kosova izrazili mišljenje, da je potrebna šira rasprave na tu temu u okviru međunarodne zajednice. Na Kosovu već djeluje civilna misija EU Eulex, koja je upravo zadužena za vladavinu i potrebno je se pobrinuti, da ne bi došlo do nepotrebnog prepletanja nadležnosti pojedinih institucija. Prije svega, potrebno je osposobiti domaće pravosuđe da procesuira počinitelje zločina, jer bez utvrđivanje istine, nema pravde, a posljedično ni pomirenja na Kosovu i regiji.

Međunarodni institut IFIMES će posebnu pažnju posvetiti najavljenim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji bi se prema najavama trebali održati u prvoj polovini ove godine.

Na kraju razgovora direktori instituta, Aljaf i Bećirović, izrazili su potrebu za ukidanjem viza za građane Kosova kako bi se omogućila sloboda kretanja za sve građane Kosovo u državama EU, a Kosovo još više integriralo u regiji i EU.Foto: Bakhtyar Aljaf (lijevo), Nexhmi Rexhepi (sredina), Zijad Bećirović (desno)


Ljubljana, 20. mart/ožujak 2014

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) – Ljubljana

Direktor:

Bakhtyar Aljaf        mr.sc. Zijad Bećirović

              
This page is set to ORBUS: 20.03.2014.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 20.03.2014. - Last modified:03.09.2015.