ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

NA SCENI JE KRIMINALNO DEMONTIRANJE ELEKTROPRENOSA BiH!


Autor: Šakir Džirlo, dipl. ing. el. teh.


Sarajevo, 27.3.2014. -- Dok se ekshumiraju žrtve genocida u Tomašici, Dodikova i Lagumdžijina ideja demontiranja državnog blaga, kompanije Elektroprenos BiH, krenula je sa realizacijom u Doboju, na teatralnom sastanku dva entitetska premijera Cvijanovićke i Nikšića.

Zastrašujuća je koincidencija ova dva događaja, jer su posigurno žrtve genocida čija je ekshumacija u toku, skupa sa drugim građanima Republike BiH decenijima poturali leđa u izgradnji i etabliranju visokonaponske (VN) mreže 110, 220 i 400 kV odnosno TS-a 110/35 (20) 10 kV, 220/110/35 kV, 400/110/35 kV osnovnih sredstava Elektroprenos BiH na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle, jedinstvenog visokonaponskog sistema BiH: od Vrnograča, Bijeljine na sjeveru, do Neuma i Trebinja na jugu; od Foče na istoku do Livna i EV podstanice Prijedor na zapadu.

Elektroenergetika je nauka. Protiv nauke se ne može i ne smije ovako kriminalno postupati.

Pregalaštvom, znanjem i entuzijazmom od početnog 110 kV voda Jablanica-Sarajevo te razvojem i povezivanjem 220 kV mreže... te napokon 400 kV mreže pod nazivom „Nikola Tesla“, uvezane su sve republike ex-Yu u snažan VN sistem uvezan sa Elektroenergetskim sistemom Evrope. Dakle, Elektroprenos BiH tehnički je koncipiran, izgrađen i elaboriran kao jedinstven i nedjeljiv VN sistem, te kao takav svojedobno integriran u više elektroenergetske sisteme Evrope.

Svakoj državi ex-Yu je pored jedinstvenog nacionalnog komunikacionog koda, konkretno za nas, 387 od 22. maja 1992., datuma priznanja Republike BiH od UN-a, automatski priznat i jedinstven elektroenergetski sistem, konkretno, Elektroprenos BiH, a što je ujedno jedan od atributa državnosti.

Sa pravne strane gledano, sada ovim činom Milorad Dodik (SNSD) i Zlatko Lagumdžija (SDP) de facto i de iure razvaljuju i gaze zakone odnosno konvencije UN, pa i državi dane prerogative iz Dejtonskog mirovnog ugovora - čime uništavaju stečena prava svih građana Bosne i Hercegovine koji su tokom pola stoljeća financirali i učestvovali u izgradnji visokonaponskog sistema BiH, Elektroprenosa iz kojeg je nastala Elektroprivreda BiH.

Republički dispečerski centar je izgrađen 1980-tih godina u prizemlju zgrade Elektroprivrede BiH Sarajevo (financiran od Svjetske banke sa oko 30 miliona dolara) kao ne samo geografsko nego i stvarno visokonaponsko elektroenergetsko središte Jugoistočne Evrope. Ali političkom odlukom da se sjedište Elektroprenosa protivno svakoj naučnoj logici dislocira u Banja Luku koja je elektroenergetsko slijepo crijevo, nakon Dejtona je napravljen tehnoekonomski nonsens te smišljeni haos koji zbunjuje i evropske autoritete u ovoj oblasti, a što je još gore, vodi ka raspadu Države BiH i na ovaj način. Osim toga, to je najkraći put ka daljnjem siromašenju građana, a još većem bogaćenju političke elite.

Od pet na brzinu „poguranih“ Lagumdžijinih i Dodikovih izvršnih direktora kao i kriminogenog generalnog direktora i članova NO E elektroprenose a BiH, niti jedan nema niti dana referentnog iskustva u visoko stručnom radu Elektroprenosa BiH koji je najveći državni kapital, odnosno tvorac enormnog gotovog novca što se držalo u tajnosti sve do nedavnog prinudnog objavljivanja uzrokovanog krpljenjem budžeta. Od kraja rata do danas je samo uzak krug osoba imao kontrolu nad raspolaganjem tim novcem, te po prvi puta nedavno iskazan izvoz u iznosu od osam milijardi KM stvara sumnju u pogledu stvarnog iznosa dvadesetogodišnje vrtoglavo visoke svote koji se tajio i još i dalje taji. Na sceni je „lopovluk u ime naroda“ kojeg prešutno odobrava i strukovni Komitet CIGRA BiH, na čijem je čelu vječiti „filozof“ i „bosanska paradigma“ dr. Rusmir Mahmutćehajić, dipl. ing. el. teh.

Sa tehničkog i ekonomskog aspekta je najracionalnije i skoro jedino ispravno rješenje da postoji jedinstven, dakle, nedjeljiv, Elektroprenos BiH. Ukratko, standardizacijom i tipizacijom opreme u cijelom sistemu i postojanjem sva tri moćna naponska nivoa 110, 220 i 400 kV, te kroz rezervnu opremu tj. centralno skladište unificirana raznorodna i mnogobrojna oprema u slučaju kvara (havarije su uobičajena pojava u eksploataciji svakog postrojenja i dalekovoda), kao i unificiranom i standardiziranom projektnom dokumentacijom napravljenom u projektnom birou Elektroprenosa Sarajevo sa 75% domaćom opremom, omogućena je najefikasnija moguća eksploatacija i posljedično najveća dobit. Ovim razvaljivanjem Elektroprenosa trajno se gubi na efikasnosti i najboljoj dobiti, što za posljedicu ima nesiguran i neefikasan elektroenergetski sistem koji će ako se ovaj sunovrat realizira do kraja, sigurno postati elektroenergetska crna rupa Jugoistočne Evrope.

Ovim činom razdvajanja eksploatacije, investicionog održavanja kao i novih objekata (DV i TS), smišljeno je onemogućena sigurna i kvalitetna eksploatacija VN elektroenergetskog sistema kao i operativnost u EESBiH. Ovim razvaljivanjem unificiranog i standardiziranog sistema kako opreme tako i sheme djelovanja i vezivanja u svim VN, naprasno se krše svi postojeći tehnički i ekonomski postulati. Eto, to je zločin navedenih oligarha Dodika i Lagumdžije: svugdje u svijetu je VN sistem univerzalan i jedinstven, izuzev kako ga sada razbijaju u BiH.

Pored neprocjenjive stvarne i kolateralne materijalne štete i smanjenja prihoda (GDP-a), ovaj čin u svojoj biti je veleizdaja nacionalnih interesa tj. rušenje države BiH. Inicijatorima ove ideje, čija je realizacija naprečac pokrenuta sa ciljem lova u mutnom, inkriminiranim licima Lagumdžiji i Dodiku sa nižerangiranim pajtosima njihove izvršne vlasti, mjesto je u zatvorskom mentalnom sanatoriju. Začuđujuće je to da Državno tužilaštvo BiH sjedi skrštenih ruku i ne čini ništa da procesuira inicijatore i realizatore demontiranja Elektroprenosa BiH, to jest, da podnese krivične prijave protiv Zlatka Lagumdžije, Milorada Dodika, Željke Cvijanović i Nermina Nikšića.

 

 Tekst iz 'Slobodne Bosne':

http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/13175/elektro_elektroprenos_nije_bitno_kako_ce_se_podijeliti_98_miliona_bitno_je_da_sve_fuknkcionise.htmlThis Page is Published on 1 April 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“ in Maasmechelen.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 31.03.2014. - Last modified:03.09.2015.