ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

Glasnik Nacionalnog kongresa Republike BiH - br. 874 - 19. april 2014.POKRET ZA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU

Glasnik Nacionalnog kongresa Republike BiH - br. 874 - 19. april 2014.

UVODNE NAPOMENE

1. Suljagić: Odluka RS-a o prebivalištu znači napuštanje Dejtonskog Ustava

2. DOK KRITIKUJU RS ZBOG NAPUŠTANJA DEJTONA, "BOŠNJAČKE" STRANKE IDU DALJE U LEGALIZACIJI GENOCIDNE TVOREVINE

3. ŠTA SU LAŽNI, A ŠTA PRAVI RAZLOZI REŽIMA IZA PROMJENE USTAVA SAMO FEDERACIJE

3.1 NAVODNI ARGUMENT ZA PROMJENU USTAVA FBiH: UŠTEDA NA ADMINISTRACIJI

3.2 SVE UŠTEDE NA ADMINISTRACIJI U KANTONIMA ĆE BITI POTROŠENE NA RAST ADMINISTRACIJE U OPŠTINAMA

3.3 "BOTTOM-UP" PROCES STVARANJA SRPSKOG KANTONA U FEDERACIJI I PALESTINIZACIJA BOŠNJAKA

3.4 TREBAMO SE POZVATI NA PRESUDU RUKOVODSTVU HERCEG-BOSNE DA JE HB ZLOČINAČKI PODUHVAT I ZAUSTAVITI PROMJENU USTAVA FBiH 


Ovaj broj Glasnika se distribuira na preko 74,647 ispravnih adresa.UVODNE NAPOMENE

Izvinjavamo se saradnicima koji su nam poslali svoje tekstove što ih ovaj put nećemo objaviti. Njihova reagovanja i analize ćemo objaviti u slijedećim brojevima Glasnika.

U ovom broju želimo da skrenemo pažnju na veoma opasnu situaciju koju naši izdajnici uvode na mala vrata. Naime, vidjeli smo veoma pažljivo sročenu vijest da u Parlamentu Federacije kreće promjena ustava samo Federacije.

Ovim brojem Glasnika želimo da podsjetimo građane BiH kakve opasnosti za Bosni i Hercegovini to donosi.

Govorimo i o jednostranom istupanju RS-a iz Dejtonskog sporazuma, budući da je i to sudbonosna vijest koja je i u direktnoj vezi sa promjenom Ustava samo Federacije. Istupanje RS-a iz Dejtonskog Ustava prolazi bez adekvatnog odgovora BiH političara. Upravo suprotno, RS se nagrađuje time što kreće promjena ustava samo Federacije.

1. Suljagić: Odluka RS-a o prebivalištu znači napuštanje Dejtonskog Ustava

17. april 2014. [Al Jazeera]

Vlada Republike srpske usvojila je odluku kojom je određeno da svi koji prijavljuju prebivalište na području tog bosanskohercegovačkog entiteta, moraju da prilože dokaz.

Premijerka Republike srpske Željka Cvijanović rekla je da entitetska Vlada više ne može da čeka usvajanje zakona na državnom nivou, ali ni na entitetskom, te da je sličnu odluku usvojila Vlada Distrikta Brčko 2010. godine.

"Mi smo odlučili da zauzmemo jedan praktičan pristup ovom pitanju, da prvenstveno ovdje vodimo računa o bezbjednosnim aspektima, i definitivno vodimo, da smo kroz ovu odluku propisali četiri elementa, a odluka kaže, dakle, da onaj koji prijavljuje prebivalište mora, dakle, dužan je da dostavi jedan od tih dokaza, koji su tu pobrojani, a to su oni dokazi koji su pobrojani i u samom Zakonu. Dakle, vrlo su evropski, reci ću to. I u principu, odluka je izrađena na principu da ima privremeni karakter, dok se ne donese Zakon koji će to regulisati na jedan detaljan, adekvatan, evropski način", rekla je Cvijanović.

I koordinator koalicije Prvi mart Emir Suljagić smatra da je tim činom vlast u Republici srpskoj napustila Dejtonski mirovni sporazum, čime direktno ugrožava mir u Bosni i Hercegovini.

"Prije svega, ova odluka je čin jednostranog napuštanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na jeziku naroda, odluka glasi da Dejtonski sporazum više ne važi, odnosno Aneks 7 mirovnog sporazuma, samim tim ni sporazum", kaže Suljagić.

"Mi u Prvom martu očekujemo da Ured Visokog predstavnika, prije svega, obustavi objavljivanje ove odluke u službenom listu, odnosno njenu primjenu."

Ukoliko ne odluči da se umiješa u svoj posao, "očekujemo da narodu i građanima Bosne i Hercegovine objasni koje su njene posljedice. Od naših izabranih zvaničnika, u entitetskoj i državnoj vlasti, očekujemo da poduzmu prvo sve pravne, a potom i sve ostale korake koji su potrebni u cilju očuvanja mira u ovoj zemlji, jer ovo je do sada najozbiljniji korak ka narušavanju krhkog mira u ovoj zemlji".

"Ovo je i potvrda naših ranijih izjava da je ova vlast i ovaj režim, u ovom trenutku, spreman žrtvovati mir da bi sačuvao vlast", zaključuje Suljagić.

-----

KOMENTAR: Ovo je još jedan razlog zbog kojega će svaki građanin BiH koji ima i trunku dostojanstva ili patriotizma prestati da uvažava Dejtonski ustav i dejtonsku tvorevinu Republiku srpsku.

Podsjetimo da građani Bosne i Hercegovine imaju mnogostruko jače razloge od ovoga zakona da ne priznaju Dejtonski ustav i dejtonske genocidne tvorevine RS i Federaciju, sjetimo se npr. pravosnažne presude Internacionalnog suda pravde u Hagu za genocid. Ova odluka RS-a je samo nastavak istog genocidnog projekta, tj. nastavak genocida na području RS-a.

Budući da naši izdajnici na vlasti neće ni sada kada je RS jednostrano istupila iz Dejtonskog mirovnog sporazuma ispravno postupiti i zahtijevati povratak na prethodno pravno stanje - legalni Ustav Republike BiH, ponovo ostaje na nama, građanima BiH, da uradimo koliko mi možemo, a to znači da svugdje nastupamo pod zastavom Republike BiH, zlatnim ljiljanima, da na svim demonstracijama tražimo smjenu Izetbegovića i Lagumdžije, glavnih preostalih stubova dejtonskog ustava i RS-a, da sabotiramo dejtonske snage gdje god da ih prepoznamo, od Kasima Trnke, Muhameda Filipovića, Ćazima Sadikovića i sličnih na režimskim forumima, do režimskih provokatora ubačenih na mnogobrojne internet i FB forume među patriote Republike BiH. - Muhamed Borogovac

2. DOK KRITIKUJU RS ZBOG NAPUŠTANJA DEJTONA, "BOŠNJAČKE" STRANKE IDU DALJE U LEGALIZACIJI GENOCIDNE TVOREVINE

Piše: Muhamed Borogovac

Citiramo ključnu vijest, potpuno zanemarenu u "bošnjačkim" tj. režimskim medijima, a koja je ustvari novi gigantski korak ka potpunom uništenju Bosne i Hercegovine i doprinos legalizaciji RS-a:

Poslanici o promjeni Ustava FBiH 23. aprila

M.R.S. - 14.4.2014.

SARAJEVO - Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj će poslanici konačno raspravljati o promjeni Ustava FBiH, prvobitno zakazana za danas, biće održana u srijedu, 23. aprila.

Ovo su jučer dogovorili članovi kolegija Predstavničkog doma nakon što je današnja sjednica Doma odgođena zbog obilježavanja Dana Armije RBiH.

Ipak, federalni poslanici ističu da do same promjene Ustava FBiH neće doći prije izbora, te će ovaj posao biti ostavljen novom sazivu Parlamenta FBiH.

Poslanici u Parlamentu FBiH iduće srijede raspravljaće o amandmanima na Ustav i inicijativama za njegovu promjenu koji su stigli sa 12 "adresa", između ostalog SDA, SDP-a, HDZ-a, Rada za boljitak. - kraj citata

Izdajnici na vlasti u Federaciji znaju da bi svaki novi ustav Federacije bio ocijenjen od naroda kao izdaja, te bi njihov reizbor u oktobru 2014. bio ugrožen. Zato oni ostavljaju poslanicima koji će doći poslije novih izbora (nadajući se da će to biti opet oni) da završe posao. To je sračunat potez kojim današnji rukovodioci Federacije, a tu ključnu ulogu igraju Lagumdžijini kadrovi Nermin Nikšić i Damir Hadžić, svoju odgovornost za rezultate te nepopularne promjene odgađaju poslije izbora.

Međutim, nebitno je kada će taj proces biti završen i kakav će biti novi Ustav Federacije. Najveća šteta će biti učinjena samim ovim aktom zvaničnog početka posebne promjene Ustava Federacije, čime se RS ostavlja i tretira kao nezavisna država.

Ovim činom poslanici Parlamenta FBiH obavezuju njihove nasljednike da promjene Ustav samo Federacije, čime će biti nanesena najveća šteta Bosni i Hercegovini, jer nebitni su detalji te promjene koliko je bitno da se ona vrši samo na pola teritorije države.

O kakvim se prijedlozima promjene Ustava Federacije radi i šta politički znači promjena Ustava samo jednog entiteta, mi smo pisali ranije, kada su ti prijedlozi bili predavani Parlamentu, pa u slijedećem prilogu podsjećamo gdje nas to vodi.

3. ŠTA SU LAŽNI, A ŠTA PRAVI RAZLOZI REŽIMA IZA PROMJENE USTAVA SAMO FEDERACIJE

Piše: Dr. Muhamed Borogovac

3.1 NAVODNI ARGUMENT ZA PROMJENU USTAVA FBiH: UŠTEDA NA ADMINISTRACIJI

Dana 24.6.2013. BiH mediji su prenijeli slijedeću vijest:

"Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH Prihvatio inicijativu za promjenu Ustava FBIH. " Slijede citati dvije tipične argumentacije dejtonskih političara zašto se ide u promjenu ustava Federacije BiH:

"Poslanik SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirko Pejanović rekao je da je odgovornost parlamentaraca da do kraja 2013. dođu do novog Ustava FBiH koji će za Federaciju predstavljati projekt budućnosti.

'Preporuke Ekspertskog tima idu u dva ključna pravca - jačanje ustavne pozicije i uloge Parlamenta FBiH u procesu donošenja odluka o razvoju FBiH, kao i jačanje ustavne pozicije i uloge opštinskih i gradskih vlasti', objasnio je Pejanović.

Predstavnici opštinskih vlasti u FBiH ukazali su tokom sjednice na nedovoljne javne prihode od PDV-a koje u raspodjeli sredstava pripadaju opštinama, a koji iznose samo 8,4 odsto od ukupnih javnih prihoda.

Načelnik opštine Tuzla Jasmin Imamović (SDP) ocijenio je da sadašnje uređenje FBiH sa 142 ministra, oko 300 njihovih pomoćnika i savjetnika, prekomjernim brojem poslanika predstavlja paradoksalan sistem koji je neophodno mijenjati." - kraj citata.

3.2 SVE UŠTEDE NA ADMINISTRACIJI U KANTONIMA ĆE BITI POTROŠENE NA RAST ADMINISTRACIJE U OPŠTINAMA

Dejton jeste užas i treba ga dokinuti, ali mijenjanje ustava samo Federacije nije dokidanje, nego naglašavanje i zatim cementiranje najgorih karakteristika Dejtona. To dobro znaju jugoslavenski agenti koji su sada na vlasti u BiH i oni varaju Bošnjake na isti način kao i uvijek do sada, nudeći im pare, tj. ovaj put "uštede na administraciji", da bi se ovi odrekli države. Bošnjaci su već jednom napravili tu grešku pristajući na Dejtonsku izdaju, kada je Alija Izetbegović potpisao Dejton, tj. uništio Republiku BiH, veoma uspješnu državu koja se upravo odbranila od agresije na dva fronta, a tu izdaju je Alija lako opravdao nedržavotvornoj sebičnoj marvi izjavom na povratku iz Dejtona: "Dobićemo pet milijardi dolara."

Nekada Alija i Trnka, a danas posrbice ala Jasmin Imamović i ponovo Trnka, čine novi korak Republike srpske ka potpunom odvajanju od BiH i daljem razbijanju Federacije, a to opravdavaju novčanim uštedama. Ako su Trnki i ostalim dejtoncima uštede na administraciji toliko važne, zašto su onda uglavnom ti isti ljudi svojevremeno prihvatali Dejtonski ustav umjesto Ustava RBiH, jer i tada se znalo koliko će nam Dejton donijeti administracije. Osim toga, ako su novčane uštede toliko važne, zašto se staje na kantonima kada i entiteti strahovito puno koštaju?

Sada, dok je Dejtonski ustav još nelegalan, imamo šansu da tražimo ustav cjelovite BiH. Jednom kada se ovo stanje podjele na entitete legalizuje, onda je RS cementirana za sva vremena, a nikakva stabilnost neće biti postignuta, jer je glavni izvor nestabilnosti BiH upravo Republika srpska. Ustvari, ovim promjenama ustava samo Federacije iniciraju se dalje podjele i nestabilnost Federacije, o čemu će biti riječi malo kasnije u ovom članku.

A da li će zaista biti ikakvih ušteda na administraciji? Iz onoga što se predviđa ovom ustavnom promjenom i što jasno nagovještava Mirko Pejanović u gornjem citatu, predviđa se "jačanje opština". Name, veliki dio državnog posla kojega su radili kantoni mora negdje biti urađen, a ovom prijedlogom se to prebacuje na opštine. Dakle, opštine dobivaju mnoge ovlasti kantona, tj. funkcije kantona se samo umnožavaju, s time što će se sada zvati opštinske funkcije i koje će obavljati opštinske administracije koje zato po ovom prijedlogu treba da narastu. Zato Pejanović ne govori o smanjenju PDV-a kao posljedici smanjenja administracije kantona, nego govori o prebacivanju većeg procenta PDV-a na opštine. Kada se uzme u obzir da je broj opština desetostruko veći od broja kantona, bujanje opštinskih administracija će biti mnogo skuplje od današnjih kantonalnih administracija.

3.3 "BOTTOM-UP" PROCES STVARANJA SRPSKOG KANTONA U FEDERACIJI I PALESTINIZACIJA BOŠNJAKA

Zašto srpski predstavnici u Federaciji i posrbice koji predstavljaju Bošnjake u "Moonovoj komisiji", Kasim Trnka i Vehid Šehić, traže jačanje uloge opština, što znači i jačanje administracije u opštinama, za račun smanjenja administracije kantona? Pa zato što samo brinu kako da opštine sa srpskom većinom u Federaciji dobiju što više vlasti i ni za kakve uštede u Federaciji ih nije briga. To praktično znači da će sada četiri slabo naseljene, ali veoma prostrane srpske opštine u Federaciji, Grahovo, Glamoč, Drvar i Petrovac dobiti dovoljno vlasti da se ujedinjavaju u zajednicu opština, što je zametak novog srpskog kantona u Federaciji.

Evo kako je došlo do ove varijante prijedloga promjene Ustava Federacije. Sjetimo se da su predstavnici srpskih opština očekivali srpsku autonomiju u Federaciji od ovih ustavnih promjena, o čemu smo mi svojevremeno pisali u Glasniku. Mi smo tada pisali da onda i Bošnjaci i Hrvati trebaju dobiti autonomije u RS-u, te da se zato treba ići u promjene ustava cijele BiH, ili nikako. Tada se uzburkala javnost, pa se "Moonova komisija" dosjetila ovoga manje vidljivog načina da se dođe do srpskog kantona, a to je da se opštinama u novom ustavu FBiH daju veća ovlaštenja i sredstva, te da se te opštine kasnije mogu ujedinjavati prema vlastitim željama. Da bi se stvorila materijalna osnova za novi srpski kanton u Federaciji, trebaju se odvajati i veća dio PDV-a za opštine. Ovakav način konstituisanja srpskog kantona bi se u Americi nazvao "bottom-up process". Dakle, sa upadljivog "top-down" procesa koji bi se sastojao u direktnom prijedlogu komisije da se osnuje srpski kanton, prelazi se na manje vidljiv, ali veoma efikasan "bottom-up", proces stvaranja srpskog kantona sa planiranim ujedinjavanjem materijalno ojačanih opština koje neće moći kontrolisati budući kantoni sa smanjenim ovlaštenjima i sredstvima.

Ustvari, svi bitni politički rezultati u svijetu se postižu sa "bottom-up" procesima, tj. procesima koji se odvijaju u bazi, na terenu. Srebrenica je jedino mogla dobiti svoj distrikt da je Skupština opštine Srebrenica to tražila. Niko drugi na svijetu to nije mogao tražiti u njihovo ime, nikakav Savjet sigurnosti UN, niti sud. Mora postojati zahtjev iz baze, a svijet samo ima pravo to priznati, ako zahtjev ima pravnog osnova. Upravo je osnov prevare koja se dvadeset godina odvija u Bosni to što se Bošnjaci uvjeravaju da neko drugi rješava sudbinu BiH, neki centri moći u svijetu nekim "top-down" procesom, tj. nekim "dekretom odozgo". Jednom za uvijek moramo naučiti, ne postoji niko na svijetu, nikakav centar moći koji bi imao pravo odlučivati o nama, sve mora poteći od nas. Samo zato nama ide tako loše, jer su protagonisti velikosrpskog procesa dobro organizovani i oni predstavljaju Bošnjake već 20+ godina u tim jedino bitnim "bottom-up" procesima.

Ranije smo govorili da je jedan od ciljeva promjene ustava samo Federacije i stvaranje hrvatskog entiteta u Federaciji. Dakle, pristajući na promjenu ustava samo Federacije, Bošnjaci otvaraju vrata daljem kasapljenju Federacije tj. otvaraju vrata i novom hrvatskom entitetu i novom srpskom kantonu u Federaciji, čime Bošnjaci iz Bosanske krajine ostaju dislocirani od Bošnjaka Sarajeva i Zenice. To je upravo ono što mnogi zovu palestinizacija Bošnjaka.

Pristajući na ustavne promjene samo Federacije, Bošnjaci pristaju da zauvijek ostanu sabijeni u nekoliko nepovezanih enklava na pola Bosne i Hercegovine. To je novi podstrek protjerivanju i samo-protjerivanju Bošnjaka RS-a. Promjena ustava samo Federacije je još jedna pobjeda Republike srpske na njenom putu ka destrukciji BiH i tu nema nikakve koristi ni za koga drugog. Kada se sjetimo postulata sa početka ovoga teksta, šta smo drugo mogli i očekivati od ove lukavo pripremljene promjene ustava samo jednog dijela dejtonske BiH.
3.4 TREBAMO SE POZVATI NA PRESUDU RUKOVODSTVU HERCEG-BOSNE DA JE HB ZLOČINAČKI PODUHVAT I ZAUSTAVITI PROMJENU USTAVA FBiH

Presuda rukovodstvu Herceg Bosne da je to udruženi zločinački poduhvat nas je naoružala ogromnom moralnom snagom da odbijemo dogovore Lagumdžija-Čović i Lagumdžija-Dodik, kao i "Američki plan" koji je također put do trećeg entiteta i potpune destrukcije Bosne i Hercegovine i Bošnjaka.

Kada nam podle posrbice Vehid Šehić i Kasim Trnka iz Moonove komisije za promjenu ustava samo Federacije, ili Jakob Finci ili i sam Patrick Moon ili Evropljani kažu da se treba implementirati presuda Finci-Sejdić, mi im sada možemo fino kazati: "Zašto bi bila važnija presuda Finci-Sejdić od presude Herceg-Bosni? Da li vi to želite da implementirate presudu Finci-Sejdić, tako što ćete vaskrsnuti Herceg-Bosnu, sada i na sudu dokazanu zločinačku tvorevinu? Gospodo, imate građanski Ustav Republike BiH, pa izvolite neka budu i Jevreji i Romi i Bošnjaci i Srbi i Hrvati i svi ostali ravnopravni kao građani normalne države Bosne i Hercegovine, kakvi su bili u njenom legalnom ustavu, Ustavu Republike BiH. Nije rješenje stvaranje još goreg monstruma nego što je dejtonska BiH da bi se riješio slučaj Fincija i Sejdića."

Tu leži ta ogromna snaga ove presude Herceg-Bosni, jer ta presuda nas naoružava najjačim oružjem na svijetu, daje nam argumente u ruke kao pravednoj strani u borbi za očuvanje, za sada Federacije, a zatim i Bosne i Hercegovine.

Ova presuda razgolićuje Lagumdžiju kao jednog od nasljednika osuđene šestorke u "udruženom zločinačkom pothvatu" protiv Bosne i Hercegovine kada znamo koliki trud ulaže zajedno sa Čovićem i Dodikom u promjenu ustava kojom se predviđa obnavljanje Herceg-Bosne kao "posebne Hrvatske izborne jedinice". Ovdje je nebitno što to Lagumdžija radi kao posrbica u žarkoj želji da što prije vidi uništenu Bosnu i Hercegovinu i Veliku Srbiju na djelu. Činjenica je da on sada gura i Herceg-Bosnu.This Page is Published on 19 April 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“ in Maasmechelen.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 19.04.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA