ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

RAT PROTIV SOCIJALNOG OSIGURANJA

Zijad BećirevićIntenzivni napadi Republikanaca, bogatih biznismena i njihovih lobby grupa na Sistem socijalnog osiguranja SAD traju desetinu godina, a u vrijeme sve većeg budžetskog deficita i državnog duga, dobivaju na intenzitetu. Njihova nastojanja da se dokopaju sredstava sistema i stave ih u svoju funkciju, predsjednik Obama nazvao je “rat protiv Socijalnog osiguranja”.U Sjedinjenim državama godinama se vodi pravi rat protiv starijih generacija Amerikanaca, u nastojanju da se sredstva Sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja stave u funkciju vlasnika kapitala. Preko Američkog Kongresa se uporno nastoji privatizirati sistem, kako bi se ogromna sredstva sistema koristila za pokriće budžetskog deficita, državnih dugova i putem privatnih konta koristila za povećanje korporacijskog profita. Socijalno osiguranje im pruža najbolju priliku za rješavanje hronične a posljednjih godina kritične budžetske neravnoteže. Upravo iz tih razloga u Nacionalnom komitetu za zaštitu prava socijalnih osiguranika Amerike (National Committee to Preserve Social Security and Medicare), koji je u tu svrhu osnovan 1982.godine sa sjedištem u Washington DC, situaciju smatraju krajnje ozbiljnom.

Sistem socijalnog osiguranja SAD danas ugroženiji nego ikad

Nacionalni komitet za očuvanje sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja (National Committee to Preserve Social Security and Medicare ) i Savez penzionisanih Amerikanaca (Alliance for Retired Americans), koji zastupaju prava penzionisanih Amerikanaca, već duži niz godina vode grčevitu borbu da spriječe privatizaciju sistema, ograničavanje i sječenje stečenih benificija penzionisanim, koje se uporno nastoje nametnuti američkom Kongresu. U Komitetu za zaštitu Sistema socijalnog osiguranja vjeruju da je sistem danas ugroženiji više nego ikada, jer postoji specijalni interes Washingtona i moćnih ljudi s Wall Streeta da ga mijenjaju i prilagode svojim ciljevima. Vode ga grupe i neki uticajni moćnici. Jedan od njih je Wall Street bilioner Peter G. Peterson, otvoreni oponent socijalnom osiguranju. Grupa oko njega zalaže se za pokriće deficita na teret socijalnog osiguranja, uz povećanje godina za penzionisanje sa 67 na 70.

Upravo zbog toga Nacionalni komitet za očuvanje sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja i Savez penzionisanih Amerikanaca pozivaju izabrane predstavnike – zastupnike u US Kongresu da se suprotstave i odbace svaki zakon kojim se pokušava sistem socijalnog osiguranja privatizirati, smanjiti socijalna i zdravstvena prava osiguranika.

Nacionalni komitet za očuvanje sistema je neprofitna organizacija sa sjedištem u Washington, DC. Formiran je da štiti i čuva sistem socijalnog osiguranja i zdravstvene zaštite. Potpuno je  nezavisan od Kongresa, svih vladinih agencija i političkih partija i nije finansijski podupiran od Federacije. Finansiraju ga  članarinom i finansijski pomažu članovi Komiteta, a za administraciju troši svega 2% sredstava.

Sistem Socijalnog osiguranja SAD je široko obuhvatan i ima ogromnu finansijsku moć

Sistem američkog socijalnog i zdravstvenog osiguranja je veoma kompleksan, širok i obuhvatan. Kroz različite programe obuhvaćeno je: Penziono i invalidsko osiguranje, Zdravstveno osiguranje (Medicare i Medicaid), Socijalno staranje (SSI),  Beneficije (povlastice) za vrijeme nezaposlenosti, Pomoć familijama u nuždi i Osiguranje za djecu do određene dobi starosti. Svaki dio sistema socijalnog osiguranja raspolaže sa značajnim finansijskim sredstvima, što mu daje i respektabilnu finansijsku moć. Posebno veliku finansijsku moć u SAD imaju sistemi penzionog osiguranja, od kojih neki djeluju kao državni,  privatni ili u okviru velikih sistema i kompanija, a uglavnom su zasnovani na ugovornoj štednji, koju  participiraju radnici i poslodavci. Visina ove štednje dostiže impozantne vrijednosti, a preko određenih banaka sredstvima ovih  sistema kreditira se država i finansira privreda.

Broj penzionera u SAD je 48 miliona, a predviđa se da će do 2030. porasti na 80 miliona. Za njihovu zdravstvenu zaštitu (Medicare) troši se godišnje oko 15% federalnog budžeta, što će 2030. iznositi oko $1 trilion. Sistem socijalnog osiguranja u 2013. godini koštao je $1,3 triliona ili 8,4% od BDP.

Po podacima New School for Social Research (Nova škola za socijalno istraživanje) 75% Amerikanaca koji su pred penzionisanjem ima manje od $30.000 na penzionom kontu, a skoro pola srednje klase Amerikanaca je siromašna ili blizu linije siromaštva i dnevno troši za hranu samo 5 dolara.  Po podacima Nacionalnog komiteta za zaštitu socijalnog sistema 45% radničkih familija nema penzioni konto, a četiri od pet radničkih familija ima štednju manju od godišnjeg dohotka, što govori o sve većoj ugroženosti starijih američkih generacija.

Da li je potrebno i sada se podsjetiti da je Predsjednik Franklin D. Roosevelt još davne 1935.godine uspostavio Sistem socijalnog osiguranja da zaštiti penzionisane Amerikance od siromaštva u godinama starosti. Zahvaljujući tome danas preko 40 miliona Amerikanaca svoj teško zarađen novac investira u Socijalno i zdravstveno osiguranje (Social Security and Medicare), jer socijalno osiguranje predstavlja životnu vezu vlasti i građana. Zato je vrhunski prioritet građana i glasača zaštititi zarađene beneficije Socijalnog i zdravstvenog osiguranja za ove i buduće generacije.

Od Kongresa se traži zaštita Sistema

Duboka  dužnička federalna kriza koristi se da opravda ideologiju Wall Streeta, banaka i posebne korporativne interese da starijim generacijama Amerikanaca smanji njihove zarađene beneficije a u konačnici razore Sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Sistem mora biti sačuvan, jer milioni Amerikanaca računaju na svoje zarađene beneficije.

U težnji da odbrane i zaštite sistem milioni članova i pomagača Sistema socijalnog osiguranja šalje i poslalo je milione peticija, pisama, e-maila članovima Kongresa, sa zahtjevom da spriječe uništenje Sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja. U takvim nastojanjima, koje uvijek usmjerava, pomaže i podržava Nacionalni komitet, sistem se do danas uspio odbraniti. Još početkom aprila ja i moji Vermonćani poslali smo apelaciono pismo našem zastupnika g. Peteru F. Welchu i zatražili od njega da ne glasa ni za jedan prijedlog kojim se smanjuju beneficije, ugrožava stabilnost ili podriva osnovna misija sistema.

U nebrojenom broju pisama, koja se u saradnji sa Nacionalnim komitetom za odbranu Sistema svakodnevno upućuju američkom Kongresu, traži se zaštita sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja za sve Amerikance.

“Mi, milioni članova i pomagača National Commitee to Preserve SS and Medicare urgiramo, da u vrijeme historijski visokog budžetskog deficita i državnog duga, odbranite i sačuvate Sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja od radikalnih reformi i dubokih rezova, koji potkopavaju naše zarađene beneficije. Socijalno osiguranje nije stvorilo $17 triliona deficita, niti ni sa jednim centom uslovljava povećanje deficita.”

U Kongres birati predstavnike koji će se zalagati za jačanje Sistema

Predstojeći američki izbori, koji će se održati 4. novembra 2014.godine, a na kojima će se od 100 izabrati 36 (ili 33) senatora i 435 predstavnika u Predstavnički dom Kongresa (Hause of representative), mogu imati presudan uticaj na položaj socijalnog i zdravstvenog osiguranja, jer se može dogoditi da dvostranačka vlast, u težnji da smanji povijesni savezni dug države, napravi duboke rezove i radikalne reforme zarađenih benificija starijih Amerikanaca. To su fakti koji mogu usloviti donošenje kritičnih odluka koje će oštetiti sistem Socijalnog i zdravstvenog osiguranja, koji predstavlja kapitalnu vrijednost američke demokratije, unaprijeđenu u drugom predsjedničkom mandatu demokratskog predsjednika Obame.

Nakon izbora očekuje se da će Republikanci zadržati većinu u Predstavničkom domu, a da će se prava bitka voditi za prevlast u Senatu, u kojem sada dominiraju Demokrati. Republikanci očekuju da će osvojiti i dodatna mjesta u Senatu, jer je zbog problema u primjeni izmijenjenog Zakona o zdravstvenom osiguranja donekle opala popularnost predsjednika Obame, a time i Demokrata. To bi moglo biti veoma posljedično sa Sistem socijalnog osiguranja. U tom cilju Nacionalni komitet za zaštitu sistema poziva sve demokratske snage da idu zajedno i podrže one predstavnike Kongresa koji će se zalagati za jačanje sistema.

Washingtonski moćnici žele dominaciju nad Sistemom

Američki sistem Socijalnog i zdravstvenog osiguranja sada je ugrožen više nego ikad, jer u Washintonu žele u osnovi promjeniti sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja, korisnicima ograničiti i smanjiti zarađene beneficije. Bogate biznis i lobi grupe imaju sve veći uticaj na Washington, a milioneri i bilioneri jedu sve veći dio dohotka Amerike. Mala grupa jakih milionera i njihovih lobista, istrajno nastoji  da smanji zarade starijim Amerikancima i uništi buduću stabilnost socijalnog osiguranja.

Namjere usmjerene protiv sistema socijalnog zdravstvenog osiguranja, koje se kroje u Washingtonu, imaju za cilj:

1.      Drastično smanjiti beneficije (stečena prava i olakšice) koje uživaju korisnici sistema Socijalnog i zdravstvenog osiguranja, prije svega rezanjem naknada koje korisnici imaju kroz sistem socijalnog osiguranja i povećanjem starosne dobi za penzionisanje sa 67 na 70 godina 

2.      Djelimično privatizirati sistem Socijalnog i zdravstvenog osiguranja mijenjanjem osnovnog programa zaštite, demontiranjem zdravstvenog programa komad po komad i preusmjeravanjem korisničkih prava ka privatnim osiguravajućim društvima, i

3.      Prenijeti troškove zdravstvene zaštite starijih na srednju klasu stanovništva  

Uz to oni nastoje uvjeriti američku javnost i američki Kongres da je Sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja neodrživ. “Ako ne podignemo svoj glas protiv ovakvih nastojanja i ne spriječimo rasparčavanje sredstava sistema, Sistem SSI će nestati zauvjek. To je ozbiljna i realna prijetnja koja traje već duži niz godina”, ističu Obamini demokrati.

A svaki vid udara na sistem Socijalnog i zdravstvenog osiguranja je udar na srednju klasu.

Apel predsjednika Obame za zaštitu Sistema

Koliko je postala ozbiljna prijetnja Republikanaca sistemu socijalnog i zdravstvenog osiguranja, pokazuje pismo kojim se Predsjednik Barack Obama nedavno obratio demokratskim snagama od kojih traži da se mobilišu i energičnije suprotstave takvim nasrtajima, kako bi se zaštitio sistem i spriječilo dalje propadanje srednje klase.
“Apeliram na vas da spriječite svaki pokušaj da se ošteti tradicionalna uloga i struktura socijalnog i zdravstvenog osiguranja, da se umanje beneficije, da se smanje socijalna primanja ili da se privatizira sistem zdravstvenog osiguranja“, naglašava američki predsjednik. “Moramo se fokusirati na ovaj problem i pritiskati naše izabrane zvaničnike, našu posljednju liniju odbrane u ratu protiv Sistema socijalnog osiguranja, da zaštite i odbrane teškim radom stečena prava starijih Amerikanaca.“

Pokretanjem ekonomije ojačati sistem Socijalnog i zdravstvenog osiguranja

Demokrati žele snažnije pokrenuti ekonomiju i osposobiti je da kreira više poslova za novo zapošljavanje, žele povećati proizvodnju alternativnih izvora energije, više ulagati u dječije obrazovanje, ojačati Sistem socijalnog i zdravstvenog osiguranja i poboljšati položaj emigranata. Snažna ekonomija će preusmjeriti tendencije i ojačati sistem Socijalnog i zdravstvenog osiguranja, dati mu nove impulse, učiniti ga racionalnim i efikasnim za ove i buduće generacije Amerikanaca.

Svih ovih aprilskih dana, sve do danas, vodila se teška borba, u kojoj su Republikanci koji dominiraju u Predstavničkom domu nastojali steći prevlast i u Senatu i spriječiti povećanje minimalne satnice na 10.10 dolara. To im nije uspjelo, iako su braća Koch za te namjere potrošila preko 35 miliona dolara. Demokrate su tokom aprila uspjele ostvariti do sada najveću mobilizaciju svog članstva, što im je omogućilo da spriječe nastojanja Republikanaca.

Samo punom mobilizacijom demokratskih snaga SAD tokom predstojećih izbora mogu se osujetiti i onemogućiti nastojanja bogatih grupa i pojedinaca da preko Sistema socijalnog osiguranja uvećavaju svoje profite.

A odlazak u penziju je finansijsko, socijalno i političko pitanje. To je pitanje životne sigurnosti starijih Amerikanaca, ali dolazećih generacija.

Rat protiv Sistema socijalnog i zdravstvenog osiguranja SAD neće biti okončan ni nakon predstojećih američkih izbora, bez obzira ko će biti izborni pobjednici. Ipak, jedno je sigurno. Demokratske snage neće dozvoliti da im se oduzmu ili uskrate najveće i najvrednije tekovine američke demokratije.

Burlington, maja 3, 2014, Zijad Bećirević
This Page is Published on 05 May 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“ in Maasmechelen.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 05.05.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA