ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE


VODE POKREĆU BRDA, SAPIRAJU SMEĆE


Zijad Bećirević

Vode su u BiH nanijele ogromne štete stanovništvu, ozbiljno oštetile i ugrozile privredu, posrnulu ekonomiju svele na još niži nivo, ali su povećale solidarnost među ljudima, otkrile stare i otvorile nove rane, i pokrenule smeće koje se pod zemljom i na zemlji taložilo svih ovih 20 postdejtonskih godina. Ako se ništa pozitivno ranije ne dogodi, Oktobarski izbori će nam pokazati da li će smeće i trulež završiti na smetlištu historije ili će nam i dalje prijetiti epidemijama širih razmjera, u kojima ni pomoć Evrope i svijeta neće biti dostatna.


Vode su se pokrenule


Da li Božijom voljom ili stihijom vremena, samo mjesec dana prije godišnjice Sarajevskog atentata koji je promjenio svijet, vode su pokrenule i zahvatile sve smeće koje se nataložilo pod zemljom i u zemlji na tlu BiH, Srbije, Hrvatske, da ga snagom razorne vodene stihije saperu i odnesu u nepovrat, na smeće historije zajedno s onima koji su ga godinama taložili. Snagom vodene stihije pokrenuta su minska polja, otkriveno i izbačeno na površinu skriveno oružje iz ovog i prethodnih ratova, i još jednom svijetu poslano upozorenje na nepodnošljivo stanje sigurnosti u BiH i na prostoru Balkana.

U BiH su poplave izazvale pustoš i ostavile havariju. Kod Žepča, u Kolićima, Topčić polju, Željeznom polju... gdje su bile kuće i putevi, sada nema ni kuća ni puteva. Ondje gdje su bili veliki zasadi malina, kao da više nema života. Iz zemlje su izronila minska polja kod Brčkog, Bosanskog Šamca, Doboja, duž rijeke Drine, a nova masovna grobnica sa tijelima Bošnjaka izlokana kod Jablanice.

Ma kako ovo tumačili i objašnjavali, činjenica je da su ove tri zemlje ponovno zajedno zahvaćene, sada snagom vode, da se pokrenu, oslobode mračnjaštva, tuđeg smeća i vlastite truleži i ponovno postanu oaza životne sreće iz koje će se, po Božijoj volji, rađati i širiti ljubav.


Nova kataklizma Dejtonske BIH


U tijesnoj luđačkoj Dejtonskoj košulji, sa omčom nacionalizma oko vrata, udarana fašistoidnom ideologijom Srbije i Rs, ratom razorena, podjeljena nacionalizmom i šovinizmom, Bosna i Hercegovina je doživjela novu kataklizmu, pretrpjela je katastrofu još neviđenih razmjera i stravičnih posljedica. Na građane BiH su se ovaj put, uz obilan potop kiše, usmjerile bujice rijeka, pokrenula se brda, rušila sve pred sobom, usmrtila ljude i stoku gdje god je stigla. Potopila je desetine gradova i stotine sela i naselja. Uništeni usjevi i mnogi privredni objekti. Uništeni putevi i željeznice. Ljudi ostavljeni bez kuća i svega što su za života stvarali, ponovno bačeni u očaj i beznađe.

Nesumljivo da je ovo bila i ostaje najveća katastrofa BiH od agresije na BiH devedesetih i Drugog svjetskog rata, u kojoj ima je opet najviše stradao narod. Indikativno je da se katastrofa dogodila u godini kada je u Evropi bilo najmanje snjegova, što me lično dovelo u situaciju da preispitujem svoje znanje iz prvih godina obrazovanja o tome kako nastaju oblaci i kiše.


Strah Vlasti Rs od građanske solidarnosti


Ali i ovaj put, gora i pogubnija od vodene stihije bila je mržnja koja je i u uslovima najveće katastrofe dolazila od vlasti Republike srpske i sa vodom koja je razarala i plavila širila šovinizam. U borbi protiv vodene stihije, koji su građani solidarno vodili, Dodik i njegovi zaslijepljeni sljedbenici osjetili su nesavladiv strah od građanske solidarnosti, koja se naglo širila, potvrđujući istinu da u BiH narodi trebaju jedni druge i ne mogu jedni bez drugih. Po direktivama Dodika i Cvijanovićke, general pukovnik Momir Zec (ranije optužen za zločine nad Bošnjacima počinjene 92. u Loparama), iskoristio je kriznu situaciju i u Doboju ponovno demonstrirao antibošnjački fašizam, pritvaranjem, tučom i maltretiranjem Bošnjaka, vrijeđajući ih i psujući im „balijsku majku“. Njegovi vojnici, koji bi po svemu trebali biti oružane snage BiH, umjesto da spašavaju ugrožene živote, udarili su na bošnjačke spasioce pristigle iz Sarajeva, snažeći svoju mržnju protiv Bošnjaka – Muslimana horskim uzvicima “ Nož-žica-Srebrenica“.

Nacionalistima i šovinistima je zasmetalo što se nesalomljivi bosanski duh Bosanaca, bez ikakvih obilježja vjere osim imena, gordo suprotstavio, ispravio, podigao iz potopa kao feniks ptica iz pepela, da još jednom dokaže i potvrdi da jedinstvo duha ovog naroda nije uništeno, da ga ništa ne može uništiti, čak ni onda kada su braća zavađena. Svojim tijelima Bosanci i Hercegovci, zajedno sa svojim komšijama i prijateljima iz cijele Evrope i svijeta, su podigli brane protiv stihije i odbranili nas. Snagom njihove solidarnosti izdigla se feniks ptica da nas povede putem na kojem ćemo prepoznati sebe i u sebi obnoviti potisnute, od nekih zaboravljene vrijednosti, koje u nevolji prepoznajemo kao humanost, solidarnost, želju za jedinstvom i ljubav za sve ono što je vrijedno života.


Narodi BiH žele, mogu i hoće da žive zajedno


Nakon svega pohvalu zaslužuje narod. I ova poplava, kao i druge katastrofe i nedaće, pokazala je da narodi trebaju, žele, mogu i hoće ostati zajedno, bez obzira što ih vanjski i unutarnji neprijatelji, stranke i stranački lideri pokušavaju podijeliti u torove, posvaditi i oslabiti. U ovoj poplavi narod je pokazao najviši stepen odgovornosti i solidarnosti. Niži nivoi vlasti reagovali su brzo i efikasno, djelovali složno, sarađujući i pomažući se između sebe. Viši nivoi se nisu brzo snašli i sporije su reagovali, a saradnja na najvišim nivoima vlasti je zakazala, naročito između entiteta. Vlasti Republike srpske su se i ovaj put ponašale bahato, oholo, arogantno, izolirano. Plašili su se da se narodi u velikoj nesreći ne izmire. Koliko je saradnja između entiteta loša, u kojoj mjeri su entiteti balast bh društva, pokazuje činjenica da se na nivou BiH za cijelu zemlju nije moglo proglasiti čak ni stanje elementarne nepogode, zbog čega bi odgovorni ovaj put zaista morali odgovarati i povući sankcije, jer ta činjenica otežava i umanjuje pravo na pomoć od EU i šire međunarodne zajednice. Jedino što su vlasti entiteta ovaj put uspjeli uraditi zajedno je da se 20. maja proglasi za dan žalosti u cijeloj BiH. Možda se ovo moglo protumačiti kao početak puta, koji jedino može dovesti do onoga što narodi BiH trebaju i žele, bolji i sretniji život. Ali da se to ne bi dogodilo Vlasti Rs su gdje god su mogle ignorisale pomoć građana s područja F BiH i iz dijaspore i da bi dijasporu zadržali što dalje van entitetskih linija Rs zabranili su uplate i isplate pomoći postradalim od poplava putem računa banaka.

Zatečeni visokim nabojem solidarnosti, koji su ispoljili posebno mladi ljudi širom BiH, čak su i evropski lešinari, koji već 20 godina aktivno podržavaju bh separatizme, danonoćno kruže i vrebaju svoj plijen, morali makar nakratko da ustuknu i pridruže im se u pružanju pomoći postradalim.

Ovom prilikom je važno naglasiti, da je BH dijaspora iz svih zemalja svijeta, koja je konstantno ignorisana i odbacivana tokom cijelog Dejtonskog perioda, bila prva koja je pritekla u pomoć nastradalima i stavila na raspolaganje svoje raspoložive ljudske i materijalne potencijale, posebno Bosanci i Bošnjaci s područja Evrope, Kanade i SAD. Ispoljavajući zavidan nivo moralne odgovornosti i solidarnosti, dijaspora je uvjerljivo pokazala i potvrdila da voli svoju zemlju, voli svoj narod.

Naravno, i ovom prilikom posebnu zahvalnost treba izraziti bh susjedima, ali i brojnim zemljama prijateljima BiH.


Sanacija šteta od poplava prvi prioritet i veliki izazov


Narodi BiH izdržali su i ovu katastrofu, a sada predstoji bitka da se ona nadvlada i umjesto otežavajući i ograničavajući bude homogenizirajući stimulativan faktor cijelog bh društva. Obzirom da je ovo tragedija širih razmjera, koja je teško pogodila ne samo BiH, ve

Srbiju i Hrvatsku, da se pretpostaviti da će neka osnovna rješenja u postupku sanacije trebati tražiti zajedno i u koordinaciji sa EU. Hrvatska je izrazila spremnost da za BiH lobira u EU, u cilju obnove i rekonstrukcije BiH. U tom cilju nagoviješteno je da će BiH (u koordinaciji sa Srbijom i Hrvatskom) organizirati međunarodnu donatorsku konferenciju za pomoć BiH...U New Yorku je formiran Koordinacioni odbor za pomoć BiH i bosanskom narodu...Patrioti i rodoljubi BiH zagovaraju i predlažu nešto kao Maršalov plan, u uvjerenju da bi mogao biti najbolji način da se mobiliše narod, objedine potencijali i usmjere u ključne segmente obnove. Vjeruje se da bi takav plan bio podržan od EU i UN. S druge strane, postoji bojazan da bi se mnoga obećanja i najave mogle izjaloviti, a BiH ostati još dalje potisnuta na margine, umjesto da bude u žiži obnove.

U historiji je zabilježeno da je Maršalov plan nakon Drugog svjetskog rata podigao na noge Njemačku i bio temeljna osnova ne samo za njen oporavak, već i za dalji uspješan razvoj. Međunarodna zajednica je bila dužna plan po sličnom modelu implementirati i provesti u BiH nakon agresije na BiH, ali ga je izbjegla i improvizirala sa brojnim lažnim iznevjerenim obećanjima, kao što je bio segmentni program “Buldožer“. Nakon ove kataklizme , koja se i uz značajnu pomoć Evrope i svijeta ne može sanirati za najmanje 15 godina, plan po ugledu na Maršalov mogao bi biti jedina opcija ako se želi pomoći BiH da se u što kraćem vremenu oporavi i osposobi za ulazak u EU.

Svakako su sa stručnog nivoa za preispitati mišljenja nekih stručnjaka koji ukazuju na moguće manipulacije sa vodenom stihijom, sa životima i sudbinama ljudi, preusmjeravanjem vodenih tokova rušenjem brana na ključnim mjestima, čime su vodeni tokovi usmjereni na druga, kako neki tvrde ciljana područja. Činjenica je da su vodeni tokovi zadnja dva desetljeća nedovoljno zaštićavani, da su šume nemilosrdno sasijecane, da se preventivno malo ili nimalo djelovalo, što je dovelo do ove katastrofe i učinilo je visoko razornom i posljedičnom. Nema sumnje, da je ova katastrofa svima skupa velika opomena..


Da li su poštene namjere EU prema BiH i ovaj put upitne


Koliko je do sada evropska politika prema BiH bila nepravedna, rezervisana i iz temelja pogrešna pokazuje se i sada kroz ovu nesreću. U početnim satima/ danima kataklizme EU je oklijevala i odgovornije je reagovala tek kada je Hrvatska ponudila helikoptere, a BH Dijaspora individualno i organizovano krenula u akciju pomoći. Komesarka EU za saradnju, humanitarnu pomoć i odgovor na krize Kristalina Georgieva umjesto u BiH, koja je bez sumnje u poplavama najviše stradala, prvo obilazi Srbiju i Hrvatsku, a tek onda dolazi u BiH. To što je Hrvatska u EU a Srbija na njenom pragu može da ima uticaja na vrstu i visinu pomoći EU, ali ne bi trebalo da se na ovakav način reflektuje kada se posjetom izražava solidarnost i najavljuje spremnost na pomoć. Valjda je red prije posjetiti težeg bolesnika.

BiH je trebala i očekivala veću pomoć EU i ranije, a sada joj je ta pomoć prijeko potrebna da preživi katastrofu. Prije svega građanima nastradalih područja treba vratiti vjeru u život, dati im do znanja da nisu sami i nisu ostavljeni, smanjiti im napetosti i pružiti osjećaj sigurnosti; podržati zajedništvo i u što kraćem vremenu familijama pomoći da se opet spoje. Specijalni predstavnik EU g. Peter Sorensen rekao je da BiH može računati na pomoć EU za obnovu starog i gradnju novog. Svjetska banka je spremna staviti na raspolaganje zajam od 50 miliona do kraja juna 2014.godine, da pomogne malim i srednjim preduzećima. Federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice g. Adil Osmanović najavio je do zime dva projekta , od kojih prvi za popravku oštećenih kuća i drugi za ponovnu sjetvu gdje to bude moguće. I druge zemlje su najavile svoju nesebičnu pomoć, prije svega Turska. Kako sada izgleda, svi nam žele pomoći, svi nam pomažu, samo mi odmažemo.

Sigurno je da bi jedan strateški plan obnove BIH, po ugledu na Maršalov plan, pokrenuo na hiljade razvojnih programa, aktivnije uključio potencijale dijaspore u zemlju, aktivirao mnoga postojeća preduzeća i pokrenuo formiranje niza novih malih i srednjih preduzeća i dao novu šansu posrnulim velikim sistemima, mobilisao građane i narode, omogućio zapošljavanje mnogima iz armije nezaposlenih, vratio građanima i državi sigurnost, autoritet, dostojanstvo, a državu BiH za najkraće vrijeme vratio na razvojni nivo koji zaslužuje. Najava Vlade FBiH da će odmah na sanaciji stanja biti angažovano 2000 nezaposlenih sa Biroa rada uliva optimizam da se dobrim putem kreće naprijed. Predsjedavajući Predsjedništva g. Bakir Izetbegović izražava uvjerenje da će u narednih 10 godina u BiH biti kreirano 100.000 novih radnih mjesta. (Nije ovo njegovo prvo lažno obećanje koje je Bakir dao narodu, a koliko je to on ljudi zaposlio ako izuzmemo njegovu familiju i rodbinu? Nijednog!. Samo da se zna i ne zaboravi. U laži su kratke noge. op.ur.)

Naravno, štete su ogromne. Pogodile su stanovništvo, poslodavce, ugrozili ionako bolesnu ekonomiju. Hiljade radnika će ostati bez svojih radnih mjesta. Pored svih šteta može se očekivati i gubitak tržišta, što će dodatno otežati uslove poslovanja i onom dijelu privrede koji nije direktno pogođen poplavom. Sačuvati radna mjesta i oživjeti proizvodnju je imperativ sanacijske obnove BiH.

Vode su u BiH nanijele ogromne štete stanovništvu, ozbiljno oštetile i ugrozile privredu, posrnulu ekonomiju svele na još niži nivo, ali su povećale solidarnost među ljudima, otkrile stare i otvorile nove rane, i pokrenule smeće koje se pod zemljom i na zemlji taložilo svih ovih 20 postdejtonskih godina. Ako se ništa pozitivno ranije ne dogodi, Oktobarski izbori će nam pokazati da li će smeće i trulež završiti na smetlištu historije ili će nam i dalje prijetiti epidemijama širih razmjera, u kojima ni pomoć Evrope i svijeta neće biti dostatna.

Burlington, 26. Maja 2014, Zijad BećirevićThis Page is Published on 26 May 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“ in Maasmechelen.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 26.05.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA