ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

1. ZASTAVA, GRB, STRANKA - ad hoc komentar - Autor: Sven Rustempašić

2. KIČEM ZAKIĆENA DEMOKRATSKA FRONTA - Autor: Musadik BorogovacZASTAVA, GRB, STRANKA - ad hoc komentar

Autor: Sven Rustempašić

Sarajevo, 7.9.2014. -- Ljudi i grupe ljudi koji se žele ispravno - dakle, na temelju pravnih, politoloških i socioloških znanosti - baviti politikom u profesionalnoj areni, a da pri tome budu korisni državi za koju javno kažu da se zalažu, moraju znati da politička stranka nema pravo da za svoju stranačku zastavu, grb, logotip i sl., koristi državnu zastavu, grb i slično formalno državno znamenje - koje u normalnim državama ima pravo koristiti isključivo država odnosno njeni organi. Ne može jedna politička stranka predstavljati državu - izuzev u totalitarizmu.

Tako bi zastava i grb Republike Bosne i Hercegovine trebali biti formalno-pravno zaštićena svojina države, a ne svojina bilo koje političke stranke. Toga su se pridržavali u prvih nekoliko godina, ali je SDA to prekršila kad je Zlatni ljiljan uzela kao simbol Bošnjaka, čime je namjerno načinila štetu Republici BiH, jer Ljiljan nije simbol bošnjačkog naroda nego bosanske države, konkretno u modernoj verziji od 1992. godine, simbol inkorporiran u zastavu i grb Republike Bosne i Hercegovine! Kao i SDA, Ljiljan je već odavna u svoj stranački simbol-logotip stavila i BPS Sefer Halilović - čime te stranke pokazuju da Republika BiH nije država svih njenih građana, nacije Bosanaca i Hercegovaca, kako je po njenom jednom i jedinom (i danas!) legalnom Ustavu, nego da te stranke državu "napuštaju" a Ljiljan spuštaju na niži nivo simbola isključivo pripadnika jednog, bošnjačkog, naroda, a i još niže, na nivo svojeg uskog stranačkog šanca i političkog programa, profila... - a u krajnjoj liniji, u funkciju ostvarenja svog ličnog šićara. Očigledno (onima koji gledaju i znaju), to je gnusna mega-sabotaža!

Pogrešna odnosno antibosanska upotreba zastave i grba u stranačke svrhe, događa se i sa dejtonskom zastavom i grbom ("odron kamenja"), doduše, u spletu drugačijih odnosa od prethodno spomenutog ali također sa veoma, veoma štetnim posljedicama. To čine političke stranke u kojima preko 90% članstva sačinjavaju pripadnici i pripadnice bošnjačkog naroda, konkretno, 'Stranka za BiH', zatim mala 'Stranka dijaspore BiH', a ponajviše novoformirana (2013.) Demokratska fronta (DF) pod rukovodstvom pravnika (!) Željka Komšića.

Ima nekoliko faktora koji su tu prisutni. Prvi je taj da je dejtonska BiH nelegalna, neprihvatljiva (Presuda Svjetskog suda i sl.), te je ne treba veličati i podržavati. Drugi je faktor u dejtonskom okviru, a on tumači da dejtonska zastava i grb ustvari i nisu znamenja države nego UNIJE država (čime u sebi podrazumijeva četničku zastavu RS i štetnu zastavu FBiH), a da pri tome niti zastavu i grb unije država, politička stranka nema pravo koristiti kao svoj znak (npr. ne može niti jedna politička stranka iz država članica Evropske unije, koristiti zastavu i grb EU). Treći faktor je najvažniji jer on opisuje štete koje iz toga proizlaze, a što je kratko komentirao Musadik Borogovac, čiji će komentar biti pridodan ispod ovog teksta, a sa kime se već treću deceniju u tome u potpunosti slažem. Ovaj puta nema potrebe dodavati još neke argumente, kojih itekako ima.KIČEM ZAKIĆENA DEMOKRATSKA FRONTA

Autor: Musadik Borogovac

Sarajevo, 30.8.2014. -- Dejtonski grb i zastava ubitačno forsirani kao stranački grb-logotip i zastava, dekoracija i poruka svake manifestacije i medijske pojave Demokratske fronte (DF), stranke Željka Komšića, su tragično neznanje ili svjestan poziv Bosni da parafira kapitulaciju pred ilegalnim ugovorom, sa ilegalnim potpisnicima, ispod ilegalne zastave koju jedan upravni pravnik nudi, svjestan svojeg štetnog djelovanja (ili je, možda, za njega ustavno i internacionalno pravo, viša matematika).

Nažalost, samo zbog toga će čovjek kakav je doktor političkih znanosti (!) Emir Suljagić, predsjednički kandidat DF, doživjeti poraz na izborima od zlikovaca i izdajnika koji su barem toliko mudri da ne forsiraju dejtonsku zastavu u predizbornoj kampanji - zastavu osporivu i pravno osporenu Presudom Svjetskog suda od 26.2.2007., kojom je Republika srpska, a time i tzv. ustav i ugovor koje ova zastava simbolizira, postali pravno ništavni upravo povodom krivice institucija RS (a ne nebitnih presuda pojedincima na Tribunalu) za genocid u Srebrenici, što povlači obavezu poštivanja ius cogens norme iz (između ostalog) Člana 53 Bečke konvencije o ugovorima, barem po pitanju Srebreničana ako ne i jednog haustorskog ljevičara iz planetarnog kiča zvanog "grbavička raja".

Komšić je Suljagiću i armiji patriota ponudio da jašu mrtvog konja. Malo je onih koji se sjećaju da je upravo Željko Komšić (tada SDP) na proljeće 2007. godine, par mjeseci nakon donošenja Presude Svjetskog suda koja omogućava izdvajanje općine Srebrenica iz Republike srpske, na medijima galamio "ama nema šanse za izlazak opštine Srebrenica iz jurisdikcije RS" - brkajući namjerno Svjetski sud u Hagu koji sudi državama, sa Tribunalom u Hagu koji sudi samo pojedincima. Bilo je to proljeće 2007. godine kada se odvijala akcija SO Srebrenica kojom se prijetilo Republici srpskoj izglasanom rezolucijom a zatim i odlukom o izdvajanju Srebrenice iz jurisdikcije RS-a. U to je vrijeme čak i ministar civilnih poslova RS govorio da je RS nemoćna u slučaju da se ta odluka donese - ali Komšić nije silazio sa medija negirajući tu mogućnost i, za ime svijeta (!), predstavljajući svoju sitnu fiškalsku pamet kao pravnu, naravno, prikupljajući simpatije naivnih Bošnjaka putem pravno bezvrijednih "patriotskih" izljeva "ljutnje" prema Beogradu ali nikad prema RS-u!


This Page is Published on September 7, 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 07.09.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA