ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

SRBOVANJE SUADA KURTĆEHAJIĆA

Komentator: Sven RustempašićKomentar na relevantne dijelove intervjua prof. Suada Kurtćehajića

Sarajevo, 1.10.2014. -- Prof. dr. Suad Kurtćehajić u svom intervjuu ('Dnevni avaz' 28.9.2014. - dole pridruženi relevantni citati) "zaboravlja" da se svaki zakon, prema Dejtonu, mora usuglasiti između 'entiteta', tj. donijeti "dobrom voljom Republike srpske". A profesorov pristanak na "svaki zarez" ZA BiH, je pristanak i na "svaki zarez" PROTIV BiH, kao i tumačenju, vetu i, najvažnije, Dejtonu kao "legalnom dokumentu" što povlači odustajanje od njegovog osporavanja po osnovu Presude Svjetskog suda, za genocid, od 26.2.2007.

O dodatnim "korisnim nadležnostima" na koje se Kurtćehajić "oslanja": U proteklih 18 godina su zakoni već doneseni, pa su "legalizirane" takve ustavne kategorije kao dvije izborne jedinice (FBiH i RS) umjesto jedne (BiH), doneseni već zakoni o prenošenju korporativne svojine na dva entiteta (pa i infrastrukture: putova, elektrodistribucije, investicija, prirodnih resursa...), itd. Sve je to obrađeno "pozitivnim stranama Dejtona" koje profesor na FPN priziva, i to tako što je pripalo ili Republici srpskoj ili tzv. zajedničkim institucijama poput fiskalnog vijeća, komisija, uprava, direkcija... jer zajedničke institucije (umjesto jedinstvenih) nisu institucije države nego unije država - te kada RS odluči da se razdruži od tih udruženih (zajedničkih) institucija, može samo ne poslati svoje predstavnike na zasjedanje. To su te "dobre strane Dejtona" iz retorike doktora i profesora pravnih znanosti, Suada Kurtćehajića, koji ili ne zna ili je "zaboravio" da se u ugovorima gledaju prvenstveno, viša i niža načela, a ne dobre i loše strane.

U Dejtonskom procesu (1996.-2014.) je glasanjima u parlamentima i raznim institucionalnim i vaninstitucionalnim dogovorima i aktima, već prihvaćeno, "ozakonjeno", da institucije i funkcije idu u nadležnost 'entiteta'. Period kada smo se mi pitali, je okončan. A sada za promjenu toga stanja koju predlaže Kurtćehajić, moramo dobiti pristanak RS, kojeg nikada nećemo dobiti. Ali taj pristanak uopće nije potreban ako se problem rješava ispravno: preko Presude Svjetskog suda od 26.2.2014.!

Kurtćehajićevi stavovi su već negirani i potrošeni argumenti iz knjige prof. dr. Omera Ibrahimagića (njegovog mentora?) i knjiga, novinskih tekstova, TV intervjua profesionalnih spasioca Dejtona (i svoje dejtonske karijere), a time i Republike srpske, koji su prikriveni pomagači projekta Velike Srbije - poput tzv. "salonskih četnika", a po efektu još gori od njih jer se bošnjačkom narodu kamufliraju prividom dobrih namjera doktora nauka sa bošnjačkim imenima (metoda "vukova u janjećoj koži"). U tu skupinu spadaju i "normalni političari", svi prvaci bošnjačke vlasti (uključujući neopravdano zanemarenog Beriza Belkića), koji se takvim uništavanjem države ponose i sebi pripisuju kao zasluge.

Pošto se Kurtćehajić nada "dobroj volji Valentina Inzka", dati mu treba na znanje da Visoki predstavnik u BiH ima samo jedan glavni posao: Da brani Dejton - a ne da brani BiH! U vezi s time, napušteno je i tumačenje Dejtona koje od Visokog predstavnika (i PIC-a), Kurtćehajić, Ibrahimagić, Sadiković... uzalud očekuju. Da li oni uopće shvaćaju da je "tumačenje Dejtona" moralo biti napušteno kao jedini način da se spasi ilegalan, iznutra pravno proturječan dokument?!


Šta bi Kurtćehajiću da nakon što je u maju ove 2014. godine u TV intervjuu onako ispravno i kvalitetno tumačio osporivosti Dejtona putem Presude Svjetskog suda iz 2007. godine i njene uske i po Republiku BiH spasonosne povezanosti sa ius cogens normom (uvrštenom i u Bečku konvenciju o pravu ugovora, UN iz 1966., član 53) zbog koje ne treba niti tumačenje niti politička volja niti bilo što od gluposti koje on u ovom intervjuu navodi, praveći salto mortale spašavanjem ilegalnog i iznutra pravno proturječnog dokumenta iz Dejtona, a odbacujući naše najjače oružje, Internacionalno pravo, Presudu Svjetskog suda (donesenu u našu korist)?! Što se to Kurtćehajiću dogodilo u protekla četiri mjeseca?!

Citat iz Bečke konvencije:

Član 53

Ugovori koji su suprotni imperativnoj normi općega internacionalnog prava ("ius cogens")

Ništav je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općega internacionalnog prava. U svrhe ove Konvencije, imperativna norma općega internacionalnog prava je norma što ju je prihvatila i priznala čitava internacionalna zajednica država kao normu od koje nije dopušteno nikakvo odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općega internacionalnog prava iste prirode.

- kraj citata iz Konvencije

Pravne stvari se ne rješavaju "dobrom voljom" - po tumačenju ovog profesora sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i ostalih "Dejtonaca" - nego sudskom presudom.

Kada je u pitanju Internacionalno pravo koje nam je 24 godine na raspolaganju (ali ga ne koriste!), ilustrativan je slučaj kada nam ga je Visoki predstavnik ("omrznuti") Miroslav Lajčak pružao po pitanju evropski podržane (tzv. Coppoline) reforme policije koja je predviđala jedinstvenu policiju (državnu) a ne zajedničku (dva 'entiteta' - dvije države - dvije policije). Ali su se i tu (s)našli Sulejman Tihić i Haris Silajdžić, te otišli Miloradu Dodiku na noge da umjesto državi BiH povoljne jedinstvene, izglasaju zajedničku policiju u korist Republike srpske. Tihić i Silajdžić su tako i državi i Lajčaku "zabili nož u leđa", ali je u javnosti tom Visokom predstavniku ostala naljepnica "omrznuti". U Dejtonskom procesu - koji jedan ilegalan ugovor, naročito njegov Aneks 4 (ustav), u dejtonskim parlamentima "legalizira" dizanjem ruku predstavnika žrtava agresije, ratnih zločina i genocida - ima mnogo takvih primjera.

Dejton je već na smetlištu (pravne) povijesti, ali ovi "Dejtonci" - diplomanti, magistranti, doktoranti - poput Kurtćehajića, svojim vučjim pokušajima da spašavaju Dejton prikriveni janjećom kožom "uglednih eksperata analitičara", spašavaju svoje bezvrijedne dejtonske diplome, katedre, sinekure... Spašavanje im je potrebno jer ako se sudi Dejtonu, oni će morati svoje diplome i svoj "ugled u javnosti", svoja gostovanja u medijima gdje izigravaju eksperte - mačku o rep objesiti. Dok ima Dejtona, i oni i njihove hanume imaju sigurne visoke plate, stanove i ugled na Ferhadiji - a narodu su prepustili džamije i teoriju sudbine kao životne nužnosti, po čemu su i Alija i Karadžić i Mladić i drugi "Dejtonci", "božji poslanici".

Alija se pisao Srbinom i kad nije morao. Dosta laži o tom ugovoru, Aliji i ratu, prevara o vučenju za rukav i ostalim glupostima namijenjenim polumozgovima koji vode medije!

Strašni je to salto mortale kada nakon ispravnog pozivanja na Presudu svjetskog suda i ostale relevantne pravne podloge i metode u kojima naše države ima, profesor Kurtćehajić nakon četiri mjeseca tu argumentaciju totalno odbacuje, a spašava Dejton, dokument u kojem države Bosne i Hercegovine - nema!

Suad Kurtćehajić stupa pod parolom Milorada Dodika, "Srpska zauvijek - Dejton zauvijek!", sa varijacijom "Dejton zauvijek - Srpska zauvijek!".

 INTERVJU: Suad Kurtćehajić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu

DEJTON NAM JE DAO SNAŽNO ORUŽJE KOJE MOŽE RAZVLASTITI ENTITETE!

Skraćeni intervju - relevantni segmenti uključeni

'Dnevni avaz' 28.9.2014.

(Kurtćehajić: Vjerujem u dobre namjere Valentina Incka)

U članu 3. stavu 5. Ustava Bosne i Hercegovine postoji odredba od neprocjenjivog značaja za integraciju naše države i ona predstavlja slovo odnosno izvorni „Dejton“. Punom primjenom te odredbe BiH bi mogla dobiti više nadležnosti na nivou države nego što je to imala čak i Ustavom Republike BiH.

Tvrdi to dr. Suad Kurtćehajić, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koautor nekoliko udžbenika koji tretiraju politički sistem BiH, te autor više desetina naučnih i stručnih radova. U posljednje vrijeme profesor Kurtćehajić u javnosti je snažno angažiran na promociji ispravnog tumačenja aneksa 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno Ustava BiH.


Problem u neznanju

U intervjuu za naš list tvrdi da je, dok god Dejtonski sporazum bude osnov političkog sistema BiH, važno da se svaka riječ, svaki zarez koji može poslužiti integraciji BiH iskoristi u tu svrhu. Potcrtava kako treba imati u vidu da su upravo to protagonisti velikosrpske politike iskoristili za slabljenje države BiH i jačanje entiteta.

- Da pojasnim. Članom 3. definirane su nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta. U nadležnost institucija BiH data su vanjska, vanjskotrgovinska, carinska te monetarna politika, finansiranje institucija i plaćanje međunarodnih obaveza, imigracija, izbjeglice i azil, provođenje međunarodnih i međuentitetskih politika i regulacija krivičnih propisa, uključujući i odnose s Interpolom, uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija, reguliranje međuentitetskog transporta, kontrola zračnog prometa.

U članu 3. stavu 3. stoji da će sve vladine funkcije i moći koje nisu izričito date u ovom ustavu institucijama BiH biti funkcije i model entiteta. To je takozvana pretpostavljena nadležnost entiteta. Međutim, ovu nadležnost entiteta ograničava odredba koja je sadržana također u ovom članu, a pod stavom 5., koji govori o dodatnim nadležnostima BiH. Dodatne nadležnosti nisu taksativno pobrojane kao što je to urađeno u članu 3. stavu 1., već su date u drugačijoj formi koja u nekim dijelovima zahtijeva tumačenje jedinog validnog tumača - visokog predstavnika - ističe profesor Kurtćehajić.

/skraćeno: ponavljani, varirani argumenti, dodatni primjeri - za koje važi isti komentar/


Ako je to tako, kako to da je sve ove godine ta odredba zanemarivana, pogotovo od visokih predstavnika?

- Mislim da je problem u neznanju. Moji kontakti i paušalni razgovori s pojedinim liderima političkih stranaka govore mi da je ova odredba za njih špansko selo. Visoki predstavnici koji su bili prisutni u BiH trebali su znati za ovu odredbu, ali stječem dojam da se nisu puno udubljivali, da ne kažem da je nisu razumjeli, a nijedna politička opcija u BiH pri tome do sada nije na njih vršila pritisak da izvrše tumačenje, posebno dijela odredbe koji se odnosi na pitanja koja su potrebna da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet BiH. Da su ovu odredbu razumjeli visoki predstavnici, oni su mogli uspostaviti policiju na nivou države.

Prema aneksu 10. članu 5. visoki predstavnik je konačni organ za tumačenje ovog sporazuma. Mislim da će aktuelni visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) dobro proučiti ovu odredbu, a moram priznati i da je izrazio želju da prodiskutiramo o ovoj odredbi, što mi govori o njegovim dobrim namjerama.


Kako komentirate to što političke snage koje su sve ove godine bile na vlasti, a koje se vole nazivati probosanskim, nisu marile za tu odredbu Ustava BiH?

- Neznanje. Mislim da se naši političari nisu puno udubljivali u pravnu suštinu Dejtona, ali njihovi savjetnici su morali pretresti svaku mogućnost koja može pomoći integraciji Bosne i Hercegovine, no, nažalost, nisu. Ponašali su se kao prosjaci koji mole pomoć od međunarodnih faktora kad je BiH u pitanju, a pri tome su sjedili na škrinji prepunoj zlata a da je nisu ni pokušali otvoriti. Dakle, imaju rješenje, ali ne znaju za njega. A pravo nećete dobiti ako ga ne tražite. Zato i moramo tražiti implementaciju ove odredbe.


This Page is Published on September 29, 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 08.09.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE