ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

POKRET ZA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU

Glasnik Nacionalnog kongresa Republike BiH - br. 887 - 9. oktobar 2014.IMOVINA DRŽAVE!


1. GLASAJMO ZA NURIJU OMERBAŠIĆA AKO ŽELIMO POŠTENOG I NEPOTKUPLJIVOG PATRIOTU BOSNE I HERCEGOVINE U PARLAMENTU BiH
Poštovani čitaoci Online Glasnika, NKRBiH zdušno podržava gospodina Nuriju Omerbašića, Kandidata za PREDSTAVNIČKI DOM Skupštine Bosne i Hercegovine, Izborna jedinica 513, Koalicija SNAGA BiH, na rednom broju 4.

Najznačajniji doprinos gosp. Nurije Omerbašića njegovoj domovini Bosni i Hercegovini je njegova borba za istinu u vezi državne imovine BiH. Slobodno možemo kazati da je gospodin Nurija Omerbašić serijom svojih ekspertnih članaka objavljenih u našem Online Glasniku podučio javno mnijenje Bosne i Hercegovine o pogubnosti predloženih rješenja u Zakonu o državnoj imovini, te da je time odlučno doprinio da se uspori hod izdajnika kada je u pitanju podjela državne imovine, tj. poklanjanje državne imovine Bosne i Hercegovine, Republici srpskoj i Federaciji. Da je samo to uradio za svoju domovinu, on je zaslužio da bude izabran za poslanik u Parlamentu BiH.

Međutim, gosp. Omerbašić je razjasnio i mnoge druge podvale naših izdajnika u saradnji za četnicima i HDZ-om protiv države BiH, uključujući i gore opisanu klauzulu o legalnom uništenju Bosne i Hercegovine u Aprilskom paketu.

Izborni moto gosp. Omerbašića je: "U RATU SE DRŽAVA BRANI PUŠKOM, A U MIRU SE BRANI USTAVOM I ZAKONIMA"

Ako želimo da imamo poštenog i nepotkupljivog patriotu Bosne i Hercegovine u Predstavničkom domu PS BiH, složno ćemo glasati za magistra Nuriju Omerbašića.


NKBiH

Slijede dvije ključne analize mr. Nurije Omerbašića; prva govori o suštini prijedloga Zakona o državnoj imovini kojega su kreirali SDP-SBB i stranke iz RS-a, a druga o suštini Aprilskog paketa. Ovakve stručne analize, KOJE JASNO I KONCIZNO OPISUJU SAMU SUŠTINU PROBLEMA, sigurno nigdje više nećete moći naći.2. POKUŠAJ SDP, SDA, SBB I STRANAKA IZ RS-a DA RASPODJELOM DRŽAVNE IMOVINE UNIŠTE DRŽAVU BiH


Piše: Nurija Omerbašić, magistar nauka

1. Koliko je važno pitanje rješenja državne imovine?
Poslije Dejtonskog sporazuma, ovo je najznačajnije pitanje opstanka države BiH. Zašto? Pa zato što je pitanje VLASNIŠTVA isto što i pitanje SUVERENITETA države BiH.
Da bi obični ljudi ovo shvatili, poslužit ćemo se usporednim primjerom sa privatnim preduzećem. Privatno preduzeće ima VLASNIKA i vlasnik preduzeća ima unutrašnji suverenitet. Vlasnik postavlja direktora preduzeća, kome dodjeljuje vanjski suverenitet.
Analogno tome, u slučaju da se prenese VLASNIŠTVO nad državnom imovinom sa države na entitete i kantone, tada bi država BiH izgubila unutrašnji suverenitet, a RS i Federacija, pa i kantoni, bi stekli potpuni unutrašnji suverenitet, jer se suverenitet ne može dijeliti.
Entiteti bi mogli posuđivati vanjski suverenitet državi BiH, ali ga mogu i povući kad god zažele, pa bi BiH, bez unutrašnjeg suvereniteta, kao prazna ljuštura, ostala neko vrijeme dok jedan od entiteta ne povuče vanjski suverenitet.
Država BiH bila bi prazna ljuštura, koja bi postala totalno nefunkcionalna. Pošto nefunkcionalna država ne može u Evropsku Uniju ni u NATO, uslijedilo bi "MIRNO RAZDVAJANJE" RS od ostatka BiH.
Odlukom Parlamenta BiH, o prepisu vlasništva nad državnom imovinom sa BiH na RS, na prostoru nazvan RS, entitet RS bi bio i vlasnik državne svojine, ali i vlasnik sam nad sobom. Entitet RS bi izgubio omotač koji ga spaja sa ostatkom BiH; postao bi de facto samostalan, pa bi de iure postao samostalan proglašavanjem "MIRNIM RAZDVAJANJEM".2. Kakva je sadašnja ustavna i zakonska regulativa po pitanje državnog vlasništva?

Po Dejtonskom ustavu, država BiH je vlasnik državne imovine;

Također po Dejtonu, svi zakoni RBiH su važeći dok se ne zamijene novim zakonom. Shodno tome, po Zakonu o pretvorbi društvene svojine koje je donijela Skupština RBiH (Službeni list RBiH 33/1994), državna svojina pripada državi RBiH, to jest državi Bosni i Hercegovini.

Važno je napomenuti da su u Članu 1 tog zakona pobrojana dobra koja su postala vlasništvo države BiH, među kojima su najznačajnija: javna dobra (prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi), društveni kapital pravnih lica na dan 31.12.1991.

Prema Sporazumu o sukcesiji država osamostaljenih nakon raspada SFRJ, sva državna imovina pripada državi BiH. Taj sporazum je internacionalnog karaktera i sa njim nema poigravanja.

Napokon, Ustavni sud BiH je donio Odluku po pitanju vlasništva nad državnom imovinom BiH, kojom je presudio da je država BiH vlasnik cjelokupne državne imovine.
Ovim je pobrojana legalna legislativa. Nasuprot tome imamo nelegalnu legislativu, a čine je:

Zakon o prenosu sredstava iz društvene u državnu svojinu (Službeni list RS 4/93) u "Republici srpskoj" koji je donešen u 1993. godini (znači, prije Dejtona) pa je zato nelegalno donesen!

Ključna odredba ovog Zakona je u Članu 3, koja po teritorijalnom principu određuje da sva društvena sredstva na teritoriji "Republike srpske" postaju državna svojina. Ovdje je bitna odredba da na nižim nivoima nije ništa određeno, već je sve koncentrirano na nivou "RS", koja tada nije legalno postojala.

U 2007. godini, u RS je doneseno autentično tumačenje toga Zakona (Službeni glasnik RS 74/2007) koje glasi: "Svojina koja je postala državna na osnovu Člana 3 Zakona o prenosu sredstava društvene u državnu imovinu, upisati će se u zemljišnim knjigama kao svojina Republike srpske. Dat je nalog svim zemljišnoknjižnim uredima da po službenoj dužnosti, umjesto društvenog i državnog vlasništva, izvrše upis vlasništvo Republike srpske".

3. (...)

Dana 23.12.2009., OHR-a je organizovao pompeznu konferenciju za štampu, na kojoj je objavio da je OHR, uz asistenciju NATO eksperata, popisao svu državnu imovinu, a popisni materijal predao Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Uvidom u popisnu dokumentaciju OHR-a, nalazimo da je popisano 351,076.398 m² (to je prikazano u kvadratnim metrima kako bi ispalo mnogo). A to je samo 351 km². Tih 351 km² u odnosu na ukupnu državnu imovinu od 27.652,96 km² je 1,27% od ukupne državne imovine. Primjera radi, na opštini Olovo popisano je samo 1.243 m² državne imovine, a sačinjavaju je lokacija zgrade opštine na površini od 717 m² i dvorište starog MUP-a površine 526 m², a sva ostala imovina - nepregledne šume, pašnjaci - je nekad bila društvena svojina. Znači, u popis OHR nije uključena državna imovina koja se nekad zvala DRUŠTVENA svojina, a čine je: pašnjaci, šume, livade, rijeke i ostala prirodna bogatstva.

Pravi stručnjaci su odmah našli kontradiktornost u popisu OHR. Jer načelno nije popisana nekad zvana društvena svojina (prirodna bogatstva: šume, pašnjaci..), a u samom popisu OHR, navedeni su neki pašnjaci i šume, koje obuhvata nacionalni park "Sutjeska". Drugo, ispravnost popisa OHR demantuje i pomenuti Zakon RBiH, o prenosu društvene svojine, koji u Članu 1 navodi da državna svojina obuhvata sva prirodna dobra. Na kraju, da su zavirili u zemljišne knjige, našli bi da su pašnjaci, šume... također državno vlasništvo.

Na TV istupima čelnici vrha SDA su izjavljivali da je ono što je popisao OHR, državna imovina, a pašnjaci, šume... da je to imovina BiH, ali ne i državna imovina. Takvim neutemeljenim izjavama, rukovodstvo SDA se potpuno kompromitovalo, jer su znali da je državna imovina i imovina BiH - jedno te isto; pa neposredno impliciraju da BiH nije država.

Da ponovimo, zašto je važno da se proglasi da prirodna bogatstva (pašnjaci, šume, livade, rijeke, jezera...) ne spadaju u državnu imovinu? Zato što bi se prihvaćanjem raspodjele 1,27% državne imovine, koju je popisao OHR po teritorijalnom principu, tom odlukom pokrila otimačina 98,73% državne imovine u dejtonskoj tvorevini Republici srpskoj, koju je izvršila takozvana Republika srpska još 1993. godine, dakle, prije Dejtona. Praktično raspodjelom samo 1,27% državne svojine, sva bi se državna svojina prenijela sa države BiH na entitete.

Pošto se radilo o stvarnoj prijetnji nestanku države BiH, jer su dvije najveće stranke SDA i SDP radile na prevari sopstvenog naroda, a OHR to koristio da provede svoj zadatak da Bošnjaci sami izvrše ukidanje države putem prepisa vlasništva nad državnom imovinom, shvatili smo u "Institutu za mir i suživot civilizacija", Sarajevo", da je pred nama težak zadatak, kako dokazati da nisu u pravu ni OHR, ni vrh SDA i SDP, koje su podržavali i neki univerzitetski profesori.

Konačno dobivanje bitke omogućio nam je nesvjesno OHR, kad je predao tri diskete o popisu državne imovine u ruke trojici članova Predsjedništva BiH. Diskete OHR su nam omogućile da dobijemo bitku na ekspertnom duelu. Pošto eksperti NATO i OHR nisu znali objasniti zašto se neke parcele sa kulturom pašnjaka i šuma u nacionalnim parkovima nalaze na popisu, a milioni drugih parcela istih kultura, nema u popisu, sa tim smo ih ubijedili u neispravnost popisa državne imovine.

Dokazali smo da su pašnjaci, šume, itd., sve i javna dobra, ali i državna svojina. To se poklapalo sa odredbama Zakona o pretvorbi društvene u državnu svojinu.

Tada smo uputili otvoreno pismo OHR i članicama PIC-a, u kome smo napisali da će "Institut za mir i suživot civilizacija" odaslati dopise u sve članice UN na ruke predsjednika država i vlada svih članica UN, u kome će navesti da OHR, predlažući rješenje u kome bi država BiH izgubila unutrašnji suverenitet, da OHR praktično radi na rušenju suvereniteta države BiH i na potkopavanju integriteta države BiH.
Taj dopis je prekinuo dalje insistiranje OHR na raspodjeli državne imovine na entitete.
Poslije smo vrh SDA ubijedili u neispravnost shvaćanje pojma državne imovine i u katastrofalne posljedice, pa je Predsjednik SDA gosp. Sulejman Tihić uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH da presudi čija je državna imovina. Poznato je javnosti da je Ustavni sud presudio da je sva državna imovina države BiH, a ne entiteta.
4. POSLJEDICE PRENOSA VLASNIŠTVA NAD DRŽAVNOM IMOVINOM SA DRŽAVE BiH NA ENTITETE


U nastavku navodimo samo neke posljedice koje bi nastale po državu BiH, ako se vlasništvo nad državnom imovinom prenese sa države BiH na entitete i niže nivoe:

Prenos VLASNIŠTVA nad državnom imovinom sa države na entitete; entiteti bi konačno legalno dobili čitav unutrašnji suverenitet, poklonjen i priznat od Bošnjaka, a država BiH bi ostala totalno bez unutrašnjeg suvereniteta, što bi bio kraj i konačan nestanak države BiH.

Kad bi entiteti postali vlasnici imovine države, tada bi država BiH postala TOTALNO NEFUNKCIONALNA. Bez vlasništva nad imovinom, država BiH ne bi mogla biti garant za internacionalne zajmove, ne bi mogla potpisivati ugovore o vanjskom zaduženju, a entiteti se ne mogu pojavljivati kao garanti u internacionalnim financijskim institucijama, pa se ne bi imao ko potpisati za novo vanjsko zaduženje.

Ako država BiH prestane biti vlasnik državne imovine, tada bi entiteti postali vlasnici pograničnog prostora prema susjednim državama, a državna granica prestala bi biti državna, već bi postala entitetska sa naše strane, pa samim tim entiteti postaju države. BiH more bi pripalo samo jednom entitetu, ili kantonu ili opštini Neum. Katastrofa!

Ako pođemo od jasnog saznanja da je državna imovina i nebo iznad BiH, onda podjelom neba, jasno je da se definitivno dijeli država BiH.

Sa pravom nad VLASNIŠTVOM nad imovinom, entiteti bi stekli i vlasništvo sami nad sobom, jer kad entitet postane vlasnik državne imovine, postaje država, pa bi entiteti postali de facto suverene države.

Prenos VLASNIŠTVA nad državnom imovinom sa države na ENTITETE jednako je MIRNOM RAZDRUŽIVANJU RS od BiH.

Ispalo bi da su entiteti stariji od države BiH, kao što žele nametnuti iz RS da je BiH stvorena u Dejtonu. Ako bi prošla ta teza, onda su za stvaranje BiH bila potrebna dva entiteta, a za razvaljivanje države bio bi dovoljan samo jedan, RS. Znači da bi pristanak na takvu tezu bio naizgled ustupak radi izbjegavanja radikalizacije, ali bi to praktično bila najveća radikalizacija, jer bi tako de facto (i de iure) ukinuli državu BiH.

Totalno nefunkcionalna država BiH ne bi mogla u NATO, što je nedavno potvrdio Generalni sekretar NATO, riječima: "Sve dok Ministarstvo odbrane BiH ne postane vlasnik nad vojnom imovinom, država BiH je nesposobna da bude primljena u NATO".

Totalno nefunkcionalna država BiH ne bi mogla biti primljena ni u Evropsku Uniju, jer bi postala totalno nefunkcionalna, a kao takva ne može biti član Evropske unije.

Republika srpska bi snažno počela eksploatirati osvojeni suverenitet, pa bi njen referendum tada bio legalan, poslije prepisa vlasništva nad državnom imovinom sa države na entitet. Praktično, RS bi stekla poziciju koju je imala Republika BiH u sastavu SFRJ, kad se RBiH legalno osamostalila nakon raspada SFRJ.

Internacionalna zajednica bi izgubila sve adute da spriječi otcjepljenje RS od BiH, jer prepis vlasništva nad državnom imovinom nije učinila internacionalna zajednica, već bi se tumačilo da je to želja i dogovor samih lidera unutar BiH, tačnije, da je to volja i želja svih u BiH, pa bi internacionalnoj zajednici ostalo samo da konstatuju da podržavaju unutrašnji dogovor entiteta.

Da bi sebi skratila muke, internacionalna zajednica bi samo pristala na "MIRNO RAZDVAJANJE RS od ostatka BiH", što bi imalo katastrofalne posljedice na mir u BiH, Balkanu, Evropi.5. PONOVNI POKUŠAJ USVAJANJA ZAKONA O RASPODJELI DRŽAVNE IMOVINE NA ENTITETE - PONOVNI POKUŠAJ PREVARE


Mi u "Institutu za mir i suživot civilizacija" smo imali priliku da vidimo nacrt Zakona o raspodjeli državne i vojne imovine, koju su zajednički bile predložile SDP i SBB (prema diskusiji delegata ko je predložio) Nacrt Zakona je povučen, vjerovatno zbog predizborne kampanje. U tom prijedlogu je, ovaj put stranka SDP bila ponovo osmislila način kako da prevari sopstveni narod.

U novom prijedlogu Zakona, od SDP predloženo je ponovo da se raspodjeli onih 1,27% državne imovine koja je bila u posjedu JNA, policije i Saveznih zavoda, pa kad se raspodijeli tih 1,27% na teritorijalnom principu, onda bi se prešutno i sva ostala imovina podijelila po teritorijalnom principu. To znači da sve što je na prostoru nazvan entitet RS bi pripalo entitetu RS, a sve ostalo entitetu FBiH, dok je Distrikt Brčko Amandmanom oko Brčkog već podijeljen na po 50% svakom entitetu. Znači, sadašnje vlasništvo nad državnom imovinom bi bilo preneseno da u vlasništvo entiteta, pa bi država BiH ostala potpuno bez vlasništva nad imovinom države, što bi značilo kraj države BiH

Inovacija oko prevare sopstvenog naroda u režiji SDP je ta, da u OBRAZLOŽENJU tog prijedloga stoji da se ne raspodjeljuje državna imovina kao što su pašnjaci, šume itd. Ovo je neukusan pokušaj prevare neukih, jer obrazloženje prijedloga zakona je lažno, obrazloženje nestaje samim izglasavanjem i objavljivanjem zakona, a ostaje samo ono što je u tekstu zakona.

Kad već govorimo o prevari, želimo naglasiti još i ovo da je ovo jedna u nizu pokušaja prevare. Najgora je bila PREVARA sa Aprilskim paketom. Da je usvojen, danas ne bi bilo države BiH. U ovom tekstu nećemo više oko Aprilskog paketa jer to pitanje zaslužuje detaljno objašnjenje, koje šaljemo u drugom tekstu.

"Prudski sporazum" je bio prevara, a u centru prevare i kod "Pruda" bilo je pitanje državne imovine po kome je bilo potpisano da država BiH nema uopće vlasništva nad državnom imovinom. I "Butmirski paket" je u centru prevare imao raspodjelu državne imovine. Sve to pokazuje koliko je bitno pitanje državne imovine, ali i koliko je bitno da javnost to zna i da ne dozvoli da na prevari ostane bez države BiH. Najveća opasnost da prevara uspije jesu izdajnici Bošnjaka, jer bez pristanka Bošnjaka u Skupštini BiH, ne može proći ni jedan zakon, pa ni zakon o državnoj imovini.6. KAKO JE NAJBOLJE RJEŠENJE PITANJA DRŽAVNE IMOVINE ZA DRŽAVU BiH?


Napominjemo da je najbolje i jedino ispravno rješenje da se PRVO VLASNIŠTVO nad cjelokupnom državnom imovinom uknjiži na državu BiH. Država BiH ostaje vlasnik nad državnom imovinom za sva vremena. Iza toga se mora donijeti Zakon o KORIŠTENJU državne imovine na nižim nivoima. Posebno podvlačimo o KORIŠTENJU, a NE o prenosu VLASNIŠTVA. Na osnovu Zakona o korištenju državne imovine, svi niži nivoi mogli bi koristili državnu imovinu, a ne bi smo imali posljedica koje su naprijed navedene a koje bi kobno nastale ako bi se umjesto korištenja imovinom prenijelo VLASNIŠTVO nad imovinom sa države na entitete i niže nivoe. Zakon o korištenju državne imovine je dovoljan da se imovina racionalno koristi, a da se sačuva suverenitet i teritorijalni integritet države BiH.

Shodno tome, kao zaključak, ni jedan državotvoran bh. političar ne smije se složiti da se VLASNIŠTVO nad državnom imovinom prepiše na entitete i niže nivoe, jer bi tim pristankom, praktično pristao na uništenje država BiH. Političar u vlasti koji pristane da se vlasništvo nad državnom imovinom uknjiži na entitete, praktično postaje grobar BiH.

SDA je bila čelna stranka u pokušaju prevare sopstvenog naroda ("Prud", "Aprilski paket", "Butmirski paket", "državna imovina"...). Sad su mnogi u vrhu SDA shvatili suštinu oko državne imovine, ali nemaju snage da priznaju totalne greške oko pokušaja prevare sopstvenog naroda, dok nisu bili shvatili posljedice takve prevare. Duboko sa nadamo da će savjest čelnih političara i u vrhu SDP, ali i kod ostalih stranaka koje još podržavaju raspodjelu vlasništva nad državnom imovinom, nadvladati nad dnevnom politikom, te da neće ostaviti sramnu mrlju na svoje potomstvo koja se ničim, za sva vremena ne bi mogla otkloniti.

-----

KOMENTAR: POZIV VODITELJIMA NA SVIM MEDIJIMA DA TRAŽE IZJAŠNJAVANJE STRANAKA, ALI I POJEDINACA OKO PITANJA DRŽAVNE IMOVINE

Mnogi voditelji na radiju, a pogotovo na TV, se boje da budu direktni u razotkrivanju stavova političkih stranaka i pojedinaca-kandidata na visoke funkcije oko otvorenih glavnih pitanja od kojih zavisi sam opstanak države BiH, ali i izgradnja funkcionalnosti države.3. NAJOPASNIJA ZAMKA APRILSKOG PAKETA: KLAUZULA O SAMOUNIŠTENJU BOSNE I HERCEGOVINE


Piše: Nurija Omerbašić, magistar nauka

Odbijanjem Aprilskog paketa ustavnih promjena iz 2006. - spašen nestanak države BiH!

U ovom predizbornom periodu, nužno se vratiti "Aprilskom paketu", tj. Prijedlogu promjene Ustava BiH iz 2006. godine, jer se neki hvale da su bili za taj paket, pa kritikuju one koji su bili protiv, a ustvari, oni koji su bili za usvajanje tog paketa, praktično su radili na uništavanju države BiH. U nastavku dajemo analitički dokaze za ove tvrdnje.

Usvajanjem "Aprilskog paketa" bilo bi više posljedica za državu BiH, ali ovaj put komentarišemo KLAUZULU SAMOUNIŠTENJA DRŽAVE BiH.

Usvajanjem "Aprilskog paketa" nastalo bi više posljedica da državu BiH, ali je najpogubnija bila činjenica da je taj paket sadržavao klauzulu samouništavanja države BiH kroz odredbu da se "raspušta Skupština BiH ako se Predsjedništvo BiH ne izabere iz tri kruga glasanja". Tako bi se dogodilo da bi neizborom Predsjedništva u Parlamentu BiH, Bosna i Hercegovina ostala bez: Parlamenta BiH, Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH. To se moglo ponoviti i poslije niza ponovljenih izbora, čime bi BiH ostala bez ijedne institucije na duži period. Tehnički mandat ne može vječno trajati. Entiteti bi funkcionisali odvojeno, pa ostaje po internacionalnom pravu, da internacionalna zajednica postojeće dvije cjeline proglasi odvojenim državama. Praktično, to bi bilo legalno odcjepljenje (ili raspad). Danas je svima jasno da bi Milorad Dodik znao svoje delegate u Parlamentu BiH nagraditi, ako bi odbili i blokirali izglasavanje izbora članova Predsjedništva BiH.

(...)

Važno je ovdje navesti da su neki profesori prava sugerirali usvajanje "Aprilskog paketa". Na naše pitanje koji je to pravni lijek koji bi mogao spriječi neizglasavanje Predsjedništva BiH, koje bi kod takvog novog Ustava u konačnici moglo dovesti do uništenja države BiH, odgovor tih profesora je bio "ne bi to Amerika dozvolila". Čak i profesori prava bježe sa pravnog terena na politički teren jer nemaju pravnih argumenata za odbranu sopstvenog stava - stava koji bi uništio državu BiH. Zaboravljaju i vrh SDA i SDP (koji su bili najveći zagovarači usvajanja "Aprilskog paketa") da Američki ambasador ne bi mogao čučati godinama i pratiti glasanje u Parlamentu BiH, da bi spriječio neizglasavanje izbora članova Predsjedništva BiH.
Ali i da neprekidno čuči, ni tada ne bi mogao spriječiti neizglasavanje, kao što Američki ambasador H. E. Douglas McElhaney nije mogao spriječiti Žilića da ne glasa za taj ustavni paket iz 2006.

Druga je priča sa nelegalnim otcjepljenjem, u kom slučaju bi akteri otcjepljenja bili legalno pod udarom svih internacionalnih institucija koje štite internacionalno pravo. Da nije toga, Dodik bi odmah raspisao referendum u RS-a za osamostaljenje.

Ako neki političari ili profesori prava misle da je "Aprilski paket" trebalo usvojiti, neka kažu koji bi to bio pravni lijek da se spriječe poslanici u Parlamentu BiH da ne izglasaju članove Predsjedništva BiH, što bi potom dovelo do raspuštanja Parlamenta u više puta, a na kraju dovelo do legalnog odvajanja RS od ostatka BiH. To legalno odvajanje niko ne bi imao pravo spriječiti, pa bi Bošnjaci, u historiju ušli kao glupi Bošnjaci koji su iz neznanja ostali bez države BiH.

Odbijanje žestokog zahtjeva ambasadora Douglasa McElhaney da prihvatimo "Aprilski paket", tad je izgledalo kao odbijanje ruke prijateljstva SAD. Istina i stvarnost je da su oni koji odbili "Aprilski paket", spasili ugled Amerike. (...)

Kad je tada spašena država BiH, danas pred izbore ne treba birati one stranke i pojedince koji su bili za usvajanje "Aprilskog paketa", "Prudskog sporazuma", "Butmirskog paketa", niti one koji su bili za prenos vlasništva nad državnom imovinom sa države BiH na entitete, te onih zakona kojima se od entiteta prave države, a ukida država BiH.

Zato predlažemo da se pitanje pokušaja PREVARE sa APRILSKIM PAKETOM, kao i pitanje usvajanja zakona kojima se uništava država BiH, nametne kao nezaobilazno, i to kod svih medija, kod svih RTV kuća - i to više puta - pa da se političke stranke i kandidati za članove Predsjedništva izjasne po pitanju odbrane države BiH u miru sa zakonima, da birači znaju koje stranke, odnosno kadrovi stranaka, imaju kapacitet da shvate da se država u ratu brani puškom, a u miru zakonima i ustavom.This Page is Published on October 11, 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 08.09.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE