ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

SDA ODBACILA HELSINŠKI PRINCIP OSCE (1975) U KORIST SVETOSAVLJA

Autor: Sven RustempašićSarajevo, 27.10.2014. -- Da se u slučaju pada komunizma kao ideologije i vladajućeg upravnog sistema u istočnoj i jugoistočnoj Evropi (SSSR, Poljska, Istočna Njemačka, SFR Jugoslavija...), kao i u slučaju eventualnog raspada komunističkih federalnih država kao što su bile SSSR i SFRJ, ima primijeniti princip samoopredjeljenja NACIJA - JEST JEDNAKO DRŽAVA - a ne princip samoopredjeljenja pojedinih naroda, dogovoreno tj. utemeljeno je 1975. godine na Helsinškoj konferenciji OSCE ('Organizacija za sigurnost i kooperaciju u Evropi').

Na osnovu tog Helsinškog dokumenta iz 1975. godine su npr. mnoge države (republike) koje su pripadale Sovjetskom savezu, nakon njegovog raspada postale samostalne i pri tomu ujedno ostale CJELOVITE iako su imale značajan procent stanovnika Rusa (npr. Estonija, Litvanija). Helsinški princip OSCE-a je važio i za SFRJ, te npr. Srbi nisu imali pravo osnovati Republiku srpsku Krajinu unutar Republike Hrvatske, a niti Republiku srpsku unutar Republike BiH. Hrvatska je to u konačnici odbila - a Republika BiH je od samog početka (1990.) "zahvaljujući" mudrolijama (prevarama!) Alije Izetbegovića i njegove SDA, svo težište stavila na "samoopredjeljenje naroda" a ne na samoopredjeljenje NACIJE tj. Republike BiH kako je nalagala "Međunarodna zajednica" na koju Izetbegovićevi bacaju drvlje i kamenje i dan danas (pogledati stvaranje SAO u BiH još 1990. godine, na što Izetbegović uopće nije reagirao kako je trebao, te također pogledati sve njegove dogovore sa velikosrpskim i velikohrvatskim taborima u kojima je princip "narodnog samoopredjeljenja" bio jedino uzet u obzir!). To odbacivanje Helsinškog principa, otvorilo je put ukidanju Republike BiH i stvaranju Republike srpske i Hrvatske republike Herceg-Bosne!

Iako je RBiH zatražila i dobila svjetsko priznanje svoje samostalnosti (Internacionalna zajednica je ODBILA priznati samoopredjeljenje naroda u RBiH i bilo gdje drugdje u republikama koje su bile prije udružene u SFRJ, držeći se Helsinškog dokumenta-principa!), Alija Izetbegović je to gledao samo kao puku formalnost pa je i PRIJE priznanja RBiH dogovorio njeno ukidanje i njenu podjelu na svetosavskom principu "samoopredjeljenja naroda". Između ostalih trikova, englesku riječ "Nation" iz Helsinškog dokumenta je preveo kao "Narod" a ne kao DRŽAVA kako je to OSCE namjerio i kako je ostvareno svugdje IZUZEV u RBiH - i to ne uslijed "pritiska Međunarodne zajednice" nego uslijed odbacivanja primjene INTERNACIONALNOG PRAVA a srozavanja na primjenu DOGOVORA od strane Alije Izetbegovića i njegovih, u savezu sa velikosrpskim taborom! Konkretno, u Sarajevu u diplomatskoj rezidenciji Konak, 13. i 14. februara 1992. godine je sačinjen i potpisan prvi dokument koji ukida RBiH i dijeli njenu teritoriju na tri nacističke državice; potpisnici su Izetbegović, Karadžić, Boban/Lasić. Ostali slični dogovori su samo slijedili u neprekinutom nizu na svim konferencijama, zaključno do Dejtona (a i dalje)!

Objašnjenje (odlomak iz mog starijeg teksta 'Definicije obrane Republike Bosne i Hercegovine'):


NESVETO TROJSTVO

Od stupanja na vlast krajem 1990., trojstvo SDS-HDZ-SDA ne vodi Republiku BiH putem građanske demokracije iz njenog Ustava, nego se ponaša kao oportuna zajednica tri "narodne države" u osnivanju, koja ubrzano crta mape "da se zna gdje je čija zemlja". Građansku demokraciju lideri Muslimana od početka podrivaju insistiranjem na "narodnoj suverenosti", pa se u 'Rezoluciji muslimanskih intelektualaca BiH' objavljenoj januara 1991., u tački 6 izričito tvrdi da su "Muslimani... suveren narod". U trenutku objave te rezolucije, srpski vrh JNA upravo primjenjuje njen sadržaj, što u komunikaciji s Borisavom Jovićem svjedoči general Veljko Kadijević: "U razgovorima sa republikama treba da polazimo od sledećeg principa: svakom narodu treba priznati mogućnost da bira soluciju, ali ne i republici" (B. Jović, 'Poslednji dani SFRJ', pod 4.1.1991.). U istom duhu negiranja subjektiviteta RBiH, "borci za interese Muslimana" se tada zalažu da u Predsjedništvu SFRJ ne budu predstavljene republike nego narodi: "nedopustivo je da Muslimani, po brojnosti treći narod u Jugoslaviji, nemaju u Predsjedništvu svoga predstavnika...".

Dodatni udarac građanskom principu, a time i Republici BiH, nanijeli su usvajanjem 'Brionske deklaracije' u Skupštini RBiH, jula 1991. Prva tačka tog dokumenta određivala je da "narodi Jugoslavije jedini mogu odlučiti o svojoj budućnosti", i tako utvrđivala narode a ne republike kao glavne subjekte pregovora. Kada je poslanik Rasim Kadić (LDS) pokušao upozoriti Skupštinu da usvajanjem 'Brionske deklaracije', RBiH potpisuje vlastitu smrtnu presudu, potpredsjednik Vlade Rusmir Mahmutćehajić (SDA) je sa govornice pružio uvjeravanja poslanicima "da u evropskom smislu riječ narod podrazumijeva sve građane na određenoj teritoriji, a ne narod kao naciju", te je "nakon pojašnjenja Mahmutćehajića... Brionska deklaracija... izglasana" ('Oslobođenje' 12.7.1991.). To "pojašnjenje" je bilo rezultat ili zle namjere ili samo neizlječivog nerazumijevanja pravnog kompleksa, ali je Mahmutćehajića za potpredsjednika Vlade RBiH postavila SDA, stranka osnovana ne zato da bude predstavnik građana, već upravo Muslimana kao naroda, kako je to ponosno isticao njezin predsjednik Alija Izetbegović: "Predstoji novi dogovor naroda BiH i naroda Jugoslavije o tome kakvu BiH i kakvu Jugoslaviju hoćemo. Te dogovore mogu voditi samo istinski predstavnici naroda, a istinske predstavnike mogu odrediti samo narodi na slobodnim izborima". (A. I., 'Sjećanja'). I kako je to ponosno isticao i sam Mahmutćehajić, jedan od autora gore spomenute 'Rezolucije muslimanskih intelektualaca BiH' u kojoj se potvrđuje da su "Muslimani... suveren narod". Te šićardžijske prevare - narod smo kada dijelimo ministarstva i direktorska mjesta, a građani kad trebamo zaštitu Evrope – pokreću lavinu šteta! Nekoliko mjeseci kasnije, na 'Mirovnoj konferenciji o Jugoslaviji' u Hagu 5.11.1991., iako predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović i dalje ne štiti državu (nego sasvim suprotno, prihvaća još jedan poguban dokument), on štiti sebe, osjećajući potrebu da se sakrije pred patriotski nastrojenim ekspertima koji ga počinju dešifrirati, razotkrivati i optuživati da nas uvodi u krvavu klopku prihvaćajući pogrešne, štetne definicije i potpisujući protuustavne, protudržavne dokumente - pa brže-bolje predsjednik predsjedništva Izetbegović komentira da je u "inače nespornom principu prava na samoopredjeljenje naroda, nejasan... pojam naroda". "Ako je riječ o narodu u etničkom smislu", nastavlja osnivač prve etničke (narodne) stranke u Bosni i Hercegovini, "pojavljuju se nepremostive teškoće kod njegove primjene" ('Poslednja šansa Jugoslavije - Haška konferencija 1991', Beograd, 2002.).

Još jedan veliki korak prema samoukidanju države je bio 'Platforma za djelovanje Predsjedništva RBiH u ratnim uslovima', iz juna 1992. – dokument koji prvi puta uvodi fantomski koncept "konstitutivnih naroda", gurajući napadnutu državu u još dublji ambis. Osam godina kasnije, jedan od arhitekata tog ustavnopravnog samoubistva i glavni kolaboracionista u uništavanju države, priznati će u svojoj knjizi, post eventum, kako "pojam konstitutivnosti naroda nije razvijen u političkoj i ustavnoj teoriji niti je poznat u komparativnom ustavnom pravu" (prof. dr. Kasim Trnka, 'Ustavno pravo'). Ali tada, kada se nešto još moglo učiniti, osude "konstitutivnosti naroda" svodile su se na jedan glas: "Od čuvene rečenice da rat u Hrvatskoj... nije naš rat... pa do potoka krvi u BiH nije prošlo mnogo vremena. Od trenutka donošenja ove Platforme pa dok šejtan ne dođe po svoje proći će još manje" (Tarik Haverić, 'Oslobođenje' 1.7.1992.).

Eliminaciju građanskog, prati etnizacija rata: 'Sporazum iz Međugorja HDZ-SDA', potvrdit će da su političke elite shvatile rat kao borbu naroda. I šejtan je doš’o po svoje: "konstitutivni narodi" ušli su najprije u Vašingtonski a zatim u Dejtonski ugovor, te je tako cementiran suverenitet etničkih grupa. Razmjere katastrofe kojoj su ti tzv. zastupnici interesa muslimanskog naroda pridonijeli šurujući sa njegovim krvnicima, ukazuju se po objavljivanju dokumenta iz američke vojne baze u Dejtonu, pa oni hitno pokreću akciju zametanja svojih tragova, u koju svrhu ministar vanjskih poslova Muhamed Šaćirbegović svu krivicu svaljuje na Zapad: "Ja sam bio tamo i, Boga mi, za ovo... nismo odgovorni ni Alija, ni Silajdžić, ni ja (Šaćirbegović)... Mi smo se borili za druge stvari. Zapadu je odgovaralo da stvori tri strane, i da te tri strane prikazuje kroz njihove vodeće partije, kroz SDA, HDZ i SDS. Oni su znači ustanovili taj koncept, a sada se, kao, bune povodom toga" ('Svijet' 15.2.1996.). Haris Silajdžić, lukaviji od Šaćirbegovića, vidi da je kasno za tako providno vađenje, pa ističe prihvatljivijeg krivca: "Drugu priliku za temeljite ustavne promjene kojima se ruši Miloševićev projekt u BiH nećemo imati..." ('Dnevni Avaz' 13.1.2006.). Da, država i režim Slobodana Miloševića su krivi za agresiju, ratne zločine i genocid; ali srpsko-hrvatski koncept podjele BiH na tri države triju naroda uz paralelno uništavanje principa Univerzalnosti građanstva, također je od početka dobio i već 20 godina ima neumoljive, fanatične pristalice u političkoj kasti Muslimana, koju je Srpsko-hrvatski pakt ushićeno prihvatio.

Nota bene: Svi muslimani koji žive na Zapadu - od Kanade preko SAD do Velike Britanije i zemalja Evrope - svoju sigurnost, prava i pogodnosti crpe iz primjene principa Univerzalnosti građanstva.

Helsinški dokument OSCE:

http://www.osce.org/mc/39501?download=trueThis Page is Published on October 30, 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 30.10.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE