ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA


Uredio: Sven Rustempašić

ACTUA HOME PAGE

MIRO LAZOVIĆ NE PERE SAMO ALIJU NEGO I SEBE

Autor: Musadik BorogovacSarajevo, 22.11.2014. -- Svojom tvrdnjom da je "Klinton ubjedio Izetbegovića da odustane od Banjaluke", Miro Lazović igra na kartu koju je naučio upravo od Alije Izetbegovića, tj. da Bosancima "stranci" predstavljaju iracionalno veliki autoritet.  Naravno, za takvu deformaciju svijesti zaslužan je i Izetbegović koji je, sa Silajdžićem, ilegalno otvaranje vlastitog Ustava za diskusiju sa ilegalnom stranom (čin veleizdaje po članu 155 tad važećeg Ustava RBiH) predstavljao kao neophodnu i spasonosnu "internacionalizaciju sukoba u BiH".  To mu je uspjelo već sa Londonskom konferencijom u augustu 1992.  Za Izetbegovića (i Lazovića, a naravno i Karadžića) jedino bitno u Londonu bilo je da je RBiH otvorila Ustav za diskusiju i sjela za stol sa Karadžićem kao ravnopravnim sugovornikom (što je ispravan odgovor ko je ustvari "izjednačio strane u sukobu") - a pri čemu je silno prisustvo svjetskih diplomata, sve do folklora sa bijelim čaršafima, služilo samo u tu svrhu da se sjedanje za stol (o Ustavu) sa ilegalnim stranama predstavi ("legalizira") kao uspjeh i "internacionalizacija".

Nakon toga, Izetbegović, ali i oni kao Lazović, mogli su bez problema nastaviti sa tvrdnjama kakva je i ova o "pritisku važnih ličnosti iz svijeta", tj. da su stranci odnosno "internacionalna mišljenja", strahovito bitni.  Dokaz koliko je to netačno (za RBiH kao tad ravnopravnu članicu UN) je činjenica da je Karadžić kao lider ilegalnih pobunjenika (nepriznate RS) odbijao sve planove i procente podjele sa obrazloženjem da "mora da ih njegov parlament potvrdi".  Dakle, njemu je bilo važnije da postigne suverenitet tj. da ga dobije od Alije (i naredio je da niko ni slučajno ne smije pucati u Alijin avion iznad Aerodroma Sarajevo) nego procenti teritorije koje mu je Alija davao za srpsku državu u BiH.  Nikakav Klinton nije mogao to ni tržiti a kamoli davati - nego samo Izetbegović i, naravno, Miro Lazović tvrdeći i danas da je normalno da Alija ne pita legalni Parlament članice UN (tj. da on, Lazović, na to pristaje) dok Karadžić gradi suverenitet ilegalnom parlamentu u šumi na Palama pitajući ga za sve, i tražeći od istih tih "što pritišću Aliju" da priznaju njegov "parlament", logično, pošto ga je za to jedino ovlašteni Alija (ali i Miro Lazović kao predsjedavajući Parlamenta RBiH i član pregovaračkog tima) već prihvatio!

Ne samo da Miro Lazović nije upozorio Aliju Izetbegovića da pristankom da otvori Ustav svoje države za diskusiju sa ilegalnom stranom, čini krivično djelo veleizdaje, nego je u njegovim timovima uvijek glasao na njegovoj strani.  Ovaj veoma snalažljivi političar se cijelo vrijeme uspijevao predstaviti kao "pro-bosanski Srbin i patriota" (jer, zamislite, Srbin glasa za "velikog muslimana"), a istovremeno glasajući svaki puta za Izetbegovićevu veleizdaju - između najviših predstavnika SDA, HDZ i SDS u sarajevskom Konaku 14.2.1992. već potpisanu podjelu BiH - omogući da "mudri Alija" nadglasa eventualne (postupnom eliminacijom sve rjeđe) članove bh. pregovaračkog tima koji bi se toj podjeli suprotstavili. 

Državi RBiH nije mogao doći glave neki Srbin poput političke nakaze Vojislava Šešelja nego upravo "dobri Miro Lazović" koji se krivo predstavljao.  I zato je to osoba o kojoj bi trebalo diskutirati i trošiti vrijeme da se odgovori na pitanja za što, gdje i kad je glasao, a ne o nekom ko javno govori ono što misli i ko gubi a ne dobiva svoje bitke, kao što je Šešelj.  Lazović je jedini uvijek bio član Izetbegovićevog tima jer za glavnog igrača bio sigurna ruka "ZA" sve njegove potpise, već davno dogovorene sa onima koji su i Šešelja vaspitali (SANU, crkva, pisci).  Za državu BiH nikad, ni onda ni danas, nije bio najopasniji onaj ko otvoreno mrzi Bosnu kao očigledna politička nakaza Šešelj, nego čovjek iz planetarnog bosanskog rugla zvanog "sarajevska raja" gdje su se zadavali smrtni udarci Bosni za samo malo jaranstva po sarajevskim kafanama.  Miro Lazović je svakako najvještiji predstavnik te "normalne, ozbiljne" politike koji i kad ništa ne radi bar drži jedan dio bh. javnosti vezanih ruku barem toliko da one "sa brda" zovu pravno nebitnim imenom "četnici" a Miru Lazovića "samo Srbinom", umjesto da je obrnuto - bar kad se pogleda politička, a naročito pravna, šteta Republici Bosni i Hercegovini koju je Lazović načinio. 

Lazović sočno kritizira RS, kupeći političke poene "kod raje" - ali zašto kao predsjedavajući Parlamenta RBiH (koji u Dejtonu nije ukinut nego je samo suspendiran) i koji nije parafirao 'Dejton', niti ne spominje mogućnost zahtjeva i politici i svojoj stranci i stranom faktoru i građanima, da se realizira Presuda za genocid Svjetskog suda iz 2007. godine, a kamoli da posmrtno pokrene tužbu za veleizdaju protiv Alije Izetbegovića po članu 155 (ranije 157) tad važećeg Ustava RBiH, čime bi se bar pomoglo BiH da se proglašenjem Izetbegovićevog potpisa djelom NELEGITIMNE VOLJE, ovi građani i ova država po članu 48 referentne Bečke konvencije, spase od 'Dejtona'.

Za okretanje ka budućnosti, veoma je bitno razjasniti prošlost i suditi prošlosti.  Na primjer, za oslobađanje od dejtonskog okova je neophodno na proceduralno ispravan način ustanoviti njegovu suprotnost sa Presudom Svjetskog suda iz 2007. godine, o zabrani genocida - a time i o zabrani priznavanja rezultata genocida prema članu 53 referentne konvencije UN pridružene Povelji UN tj. Bečke konvencije o pravu ugovora iz 1969. (poglavlje Ništavnost ugovora) i konzekventno ništavnost (!) dejtonskog potpisa Alije Izetbegovića.  Otpor prema tome je veliki jer su se na 'Dejtonu' izgradile velike političke strukture sa jako visokim privilegijama i plaćama (upravo danim od stranih protagonista 'Dejtona' - insistiranje stranaca i OHR poslije rata) da bi se on prihvatio tj. da bi se osobe u poslaničkim klupama korumpirale novcem za donošenje zakona "o prestanku važenja zakona RBiH" - jer pravno Ustav RBiH nije mogao biti ukinut mirovnim ugovorom van institucija ustavnosti nego je u Dejtonu samo suspendiran, ali je dejtonskim potpisom otvoren proces da stvarni vlasnici Ustava (građani) bez rata i "dobrovoljno" izmjene čitav pravni poredak navedenim parlamentarnim metodom "donošenjem zakona o prestanku važenja zakona RBiH".

To je osnov prosuđivanja o ulozi Mire Lazovića u njegovoj tihoj suradnji sa Alijom Izetbegovićem na legalizaciji srpskog projekta u BiH. Pošto presudu o 'Dejtonu' kao rezultatu genocida imamo u Presudi protiv RS od 26.2.2007. od strane Svjetskog Suda (a ne privremenog Tribunala), potrebno je tražiti aktiviranje Presude jer ona podrazumijeva ius cogens normu o zabrani priznavanja RS za sve države svijeta, sve institucije i pogotovo za sve bh. političare. Vrlo korisna stvar, a možda i neophodna, bilo bi političko suđenje (portal ili grupa) Aliji Izetbegoviću sa stalnim postiranjem dokaza, argumenata i kontra-argumenata, jer su sudstvo i politika i strani faktori korumpirani dejtonskom obavezom i potpisom prilikom izbora i preuzimanja funkcije, da će braniti 'Dejton' a ne državu BiH. To je također Alija Izetbegović potpisao i tako se obezbjedio čak i od kritike povijesti pa je onda mogao izjaviti svoju posljednju "mudrost" da će povijest suditi da li je bio u pravu.  To je rijetka njegova tvrdnja koja je tačna i trebamo ga poslušati - ispuniti mu želju i početi povijesno suđenje, neophodno za političku i pravnu presudu njegovom životnom djelu: srpskoj novoj državi preko Drine.

Uredio: Sven Rustempašić 


MIRO LAZOVIĆ - STALNI PUTNIK

Autor: Sven Rustempašić

Sarajevo, 22.11.2014. -- Miru Lazovića iz perioda agresije na RBiH znaju znalci-svjedoci kao "stalnog putnika"; kažu da "nije izlazio iz aviona" stalno putujući iz Sarajeva sa Alijom Izetbegovićem po konferencijama i susretima na kojima se najprije ukidala i dijelila RBiH, pa onda sve ostalo.  Dakle, Lazović je suučesnik u toj protuustavnoj djelatnosti, te, u najmanju ruku, ima motiv da i sebe pere, a ne samo Aliju Izetbegovića.

I dok je Izetbegović iz pregovaračkog tima sistematski odstranjivao nakon svake konferencije onoga člana u kojem je vidio neistomišljenika, tj. onog koji neće podržati ukidanje RBiH, podjelu njenih teritorija i stvaranje Republike srpske (a i Herceg-Bosne), Lazovića je skoro stalno (najviše puta od sviju) vodio sa sobom u timu jer je u njemu dobio lojalnog klimoglavca koji je sve njegove postupke aminovao - ali samo u svoje ime iako se to pravno tumačilo da je to činio u ime Parlamenta RBiH (iako nije za to imao zakonskog ovlaštenja, a Parlament RBiH nije niti informirao kako treba o sadržaju pregovora i sl.).

Miro Lazović je tako implicite (u domenu simbolizma) i eksplicite (u domenu saučešća u teškom kršenju Ustava RBiH) djelovao i dokazivao da iako nije Srbin iz ilegalnog tabora iredentista i terorista Radovana Karadžića, nego je legalni funkcioner Republike BiH, i on kao i Karadžićevi Srbi podržava ukidanje i podjelu Republike BiH.  Lažna se fama oko njega i inače godinama podizala iz robovske želje mnogih Bošnjaka - koja ovom prigodom neće biti objašnjavana.  Miro Lazović je poznat po jednom pro-bosanskom aktu na samom početku, prije agresije, ali je ustvari kolaborant u veleizdaji RBiH.  A i inače za one koji ga hvale, evo odgovora: Nema tog spiska činjenica o tome što je to Miro Lazović učinio pozitivno za RBiH pa da ga neki i danas hvale i smatraju ga "iznad sumnje"!

http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/17507/miro_lazovic_posvjedochio_clinton_je_ubijedio_izetbegovica_da_odustane_od_banjaluke.htmlThis Page is Published on November 22, 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 13.11.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE