ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA

ACTUA HOME PAGE

ZAŠTO VALJA NAZIV BOŠNJAK - ODGOVOR MIDHATU RIĐANOVIĆU

Autor komentara: Sven RustempašićOriginalni tekst prof. dr. Midhata Riđanovića pod naslovom 'Zašto ne valja naziv Bošnjak' je u cijelosti prenesen i komentiran:

ZAŠTO NE VALJA NAZIV BOŠNJAK

Autor: Midhat Riđanović

Novembar 2013. -- Prvo, zato što je arhaičan, zato što ga je iz naftalina izvadio polupismeni akademik jer mu je bio potreban kao zakletom ateisti da se ugura među Muslimane vjernike i tako održi svoju nekadašnju ‘slavu’ u novom vremenu u kojem ateizam više ‘ne pali’. Uskoro nakon što je ‘prodao’ svoj ‘izum’, požurio je da osnuje tautološku partiju Muslimansko-bošnjačku organizaciju (papi se, kažu, plaho dopalo ime te partije pa je, da ne bi zaost’o, pohitio da osnuje Vatikansko-katoličku organizaciju). Meni je prije lansiranja naziva Bošnjak ta riječ bila poznata samo kao prezime koje često vidim na špicama programa HRT-a 1 i 2, a pomišljao sam i da bi se tako mogli zvati radnici fabrike svjećica Bosch.

Komentar - Sven RUSTEMPAŠIĆ:: Sarajevo, 27.11.2014. -- Kao profesor lingvistike, Midhat Riđanović je kompetentan da komentira riječi i njihovo značenje, ali u svojoj a ne u pravnoj nauci. Ali sa osnovnim poznavanjem Teorije države i Pravne nauke u tom domenu, komentirati može i osoba izvan kruga diplomiranih pravnika. To i sam činim evo već preko 20 godina. Ali je problem što Riđanović nema tih osnovnih znanja, pa je njegov komentar bremenit zabludama i podvalama - a neakademski, nedžentlmenski i čak mrziteljski ton njegovog teksta, govori sam za sebe.

To da li je neko ime za narod arhaično, je nevažno. Imena naroda su dovoljno stara da se sva mogu nazvati arhaičnim; niti jedan narod nije postao "jučer", nego prije više stoljeća, a što je kvalifikacija za "arhaičnost".

Koliko je u bosanskom jeziku pismen akademik Filipović, sigurno je lingvista kvalificiran da ocijeni, ali ga tako olako, i sa toliko mržnje, ne treba ocjenjivati.

Koliko je Muhamed Filipović "zakleti ateista" ili on to u periodu od 1990. (a možda i od prije) do danas više nije, lična je stvar Muhameda. U najmanju ruku, primjedba je zlobna i sa predmetom nema naročite veze. Da se akademik želio "dodvoriti muslimanima" (vjerskoj skupini), logično bi bilo da je zagovarao ostanak imena Musliman, a ne bi promovirao ime Bošnjak za taj narod. Pošto su Vjera i Narod dvije različite kategorije, bilo je sasvim ispravno uvesti ime za narod, pri čemu "musliman" i dalje ostaje ime za vjersku skupinu, po čemu je Filipović sasvim u pravu - a Riđanović u krivu. Bilo kako bilo, nije potrebno da vrijeđa Filipovića; za ad hominem napade, uvrede i slično, u civiliziranom ophođenju nema mjesta - ali je Riđanović, očigledno, suprotnog stanovišta.


RIĐANOVIĆ: Polupismeni a i neuki akademik ne zna da Muslimani žive kao manjina u velikom broju zemalja i da se svugdje zovu sintagmom od dvije riječi čije je gramatičko jezgro Muslimani, a atribut pridjev izveden od imena zemlje u kojoj žive, pa imamo Filipinske Muslimane, Tajlandske Muslimane, Burmanske Muslimane itd. Nikom na svijetu ne pada na pamet da takav opisni naziv mijenja: on govori da su ‘dotični’ ljudi vjerski i nacionalno Muslimani (čime se i ponose pa neće da čuju da im se ta riječ ukloni iz imena), a atribut ispred imenice označava zemlju u kojoj žive. Zar se može i zamisliti bolji naziv?!

RUSTEMPAŠIĆ:: Ostaviti opet treba ocjenu o "polupismenosti" Muhameda Filipovića, ali sigurno akademik nije neuk.

Svugdje su muslimani vjerska skupina, a globalno se cijeli skup naziva Ummet. U Teoriji države i Pravnoj nauci, a i u teološkim disciplinama - muslimani su isključivo vjerska skupina. To da muslimani žive u raznim oblastima na Planeti odnosno u raznim državama, može biti korišteno u vidu atributa koji određuje mjesto prebivališta, te se piše malim slovom, pa se može govoriti o filipinskim muslimanima, tajlandskim muslimanima itd., pri čemu je riječ isključivo o vjerskoj skupini - a nikako o narodu ili naciji. Problem profesora je u tome što ne poznaje definicije i ne razlikuje posebne kategorije: Vjera, Narod, Nacija, Država, Geografija.


RIĐANOVIĆ: Naši (neuki) ‘intelektualci’ (ovo je pomalo i tautologija jer bar 80% naših intelektualaca ne čita engleski tečno i tačno, pa ne mogu ni postati ‘uki’) počeli su da pametuju kako naziv Musliman ne valja jer označava i vjersku i nacionalnu pripadnost, pa šta ćemo sa ateistima? Ali najveći broj riječi kojima se označava vjersko pripadanje vremenom je poprimilo i smisao pripadnika nacionalne zajednice nastale na osnovama vjerskog pripadništva. A ateista je uvijek bilo i biće i nikom nije ni na kraj pameti (osim (glupim) Bosancima) da zbog njih izmišljamo poseban termin kojim bismo razlikovali vjernike od nevjernika (zašto onda ne i poseban termin kojim bismo razlikovali stolare od ostalih ljudi?).

RUSTEMPAŠIĆ:: Opet uvrede intelektualaca; to je nepotrebno, necivilizirano. Biće mu dokazano da i on skupini neukih intelektualaca (u domenu kojim se bavi njegov tekst) također pripada.

Jedino je ispravno da termin "musliman" označava pripadnost vjerskoj skupini - a ne narodu, a ne naciji. Prema tome, tvrdnje "neukih intelektualaca", kako ih naziva, tačne su kada kažu da termin "musliman" određuje vjersku pripadnost, a nisu tačne - niti njihove, a niti "učenog Riđanovića" - tvrdnje da određuje nacionalnu pripadnost.

Netačna je tvrdnja: "Ali najveći broj riječi kojima se označava vjersko pripadanje vremenom je poprimilo i smisao pripadnika nacionalne zajednice nastale na osnovama vjerskog pripadništva".

Pripadnik nacionalne zajednice je državljanin i nema veze sa vjerskom skupinom - a ime zajednice zvana nacija definitivno nije nigdje i nikada nastalo iz imena vjerske skupine, nego je uglavnom nastalo iz imena regije (Geografija) ili države (Pravo) čiji su pripadnici te nacije stanovnici odnosno državljani. Postoje izuzetci i varijacije - ali opet nacionalna zajednica nije dobila ime vjerske skupine. Jedini izuzetak je bio u SFRJ ("Muslimani").

Onog momenta kada bi Riđanović učinio ispravno, a to je da ime vjerske skupine uzme kao posebno - dakle, da ga ne koristi i za vjeru i za narod i za naciju - onda ne bi imao problema niti sa ateistima. Problem je bio kada su se i ateisti nazivali "Muslimanima" u SFRJ, a što profesor želi vratiti (sic). Riđanović je ustvari u ovom domenu srpski autokefalni pravoslavac (a da toga nije niti svjestan?) jer sve tri kategorije objedinjuje.

Po pitanju neophodnosti poznavanja engleskog jezika, tu je u pravu. Istog sam mišljenja, a pošto taj jezik odlično poznajem, upravo je to argument da on ne shvaća ove termine niti u tom jeziku. Njegovo neznanje je naročito u tom domenu - jer je na engleskom jeziku sve jasno definirano, a što u BiH, nažalost, nije. Jer Religious group (vjerska skupina) ne može biti Ethnic group (narod), a niti Nation (nacija). Na primjer, Catholics nisu ništa drugo nego vjerska skupina, a nikako Ethnic group (narod) ili Nation (nacija).


RIĐANOVIĆ: Drugo, zato što je netačan jer su se prije polovine 19. vijeka Bošnjacima zvali SVI stanovnici Bosne. Onima koji su zapjenili nad ovom notornom istorijskom* činjenicom, postavio bih samo jedno pitanje: otkud toliki Hrvati sa prezimenom Bošnjak (ima i Srba sa tim prezimenom, ali o tom po tom) u samoj Hrvatskoj (naročito u Dalmaciji), kako može biti da u TV ekipi skoro svakog programa rađenog u HRT-u 1 i 2 ima bar jedan Bošnjak? Zašto nema Hrvata sa prezimenima Poljak i Mađar (iako su Mađari dugo okupirali Hrvatsku i vjerovatno je u jednom broju i nastanjivali)? Kad im kažem da su postali od Bošnjaka, veliki broj (čestitih) bosanskih Hrvata (među kojima ima i mojih prijatelja) ovako reaguje: ‘Postali pa postali! Više nismo Bošnjaci, sad smo Hrvati, šta s’ to koga tiče?!

RUSTEMPAŠIĆ:: Ovdje se diže galama oko činjenice da su se, kako mnogi solidni izvori tvrde, možda ne svi, ali uglavnom većina zvali Bošnjacima ali da su se postupno neki tog narodnog imena odrekli.

Ako su se svi zvali Bošnjacima (feudalno doba), a pravoslavci se do kraja 19. vijeka velikosrpskom politikom doveli do toga da se kao narod nazovu Srbima, a slično tomu katolici nazovu Hrvatima - to je onda odavno okončan proces i rezultate je ustavno-pravni domen usvojio i kodificirao, a i sveopća praksa u ostalim domenima. To što su tokom 19. vijeka neki pripadnici skupine izašli svojom voljom i prišli skupini Srba ili Hrvata, ne znači da tu skupinu treba rasformirati, ukinuti, odbaciti. Naprotiv, muslimansko stanovništvo je ostalo u skupini Bošnjaka (jer, u krajnjoj liniji, na nju ima i najveće pravo). Samo je žalosno to što su oni to svoje narodno ime "zaboravili" u proteklih stotinjak godina, a neki kažu da im je bilo i zabranjeno. Ipak, nikad nije kasno da se ispravnom imenu vrate - pa su to 1993. godine i učinili, nakon što ih je na to podsjetio akademik Muhamed Filipović 1990. godine te konačno tu svoju inicijativu i "pogurao" do ostvarenja, a što je upisano u Ustav RBiH, 1994. godine - pa je tako neispravno ime Muslimani (ime vjerske skupine do tada pogrešno korišteno) zamijenjeno ispravnim imenom Bošnjaci (narod).


RIĐANOVIĆ: Svako ima pravo da pripada kojoj god hoće naciji i da to pripadništvo mijenja po vlastitom ćeifu!’ Moji prijatelji koji me bolje poznaju još dodaju: ‘Pa eto i ti si bio Eskim, pa postao Laponac, a sad si Japanac!’ (živa istina). I zaista, zašto bi nekom smetalo što neko drugi mijenja nacionalnu pripadnost, pastu za zube ili pertle na cipelama? Po meni je NAJprimitivnija ljudska osobina zabadat’* nos u privatne stvari drugih ljudi.

RUSTEMPAŠIĆ:: Opet profesor pokazuje da ne poznaje razliku između tri potpuno odvojena, različita pojma-termina: Vjera, Narod, Nacija. Po tome je, shvatio on to ili ne, sljedbenik srpske autokefalne crkvene dogme koja sve te tri kategorije poistovjećuje.

U gornjem primjeru miješa naciju i narod. Naime, Eskim i Laponac su pripadnici naroda, a Japanac je pripadnik nacije (jest jednako državljanin Japana). Riđanović i inače pada na nivo birtijske doskočice. A i mržnja sipa iz njegovih riječi - protiv bošnjačkog naroda!


RIĐANOVIĆ: Treće i najvažnije, zato što ljudi koji bi trebali biti Bošnjaci ne vole i ne žele taj naziv. Meni su se dosad tri čovjeka (sa sela) obratila riječima: ‘Boga ti, ti se baviš jezikom, reci mi što nam ne daju da se zovemo Muslimanima? Tako smo se zvali od kako je svijeta i vijeka, što to sad odjednom nekom smeta?’ I, naravno, kad god ih pitaju šta su, većina Muslimana iz naših sela (naročito onih malo udaljenijih) kaže i piše da su Muslimani. Ponosni seljak (za razliku od manje ponosnog gradskog čoeka*) neće reći da nije Musliman da ga puškom tjeraš! (Vjerovali ili ne, ima ljudi, u našim selima još nezagađenim televizijom, koji ne znaju šta je Bošnjak (ja sve profesorski dobro istražim prije nego što kažem ili napišem).

RUSTEMPAŠIĆ:: Tvrdnja da Bošnjaci ne vole taj naziv je obmana. Također, doktor društvenih znanosti bi trebao znati da je minimalni statistički uzorak mnogo, mnogo brojniji od "tri čovjeka sa sela" koja su mu se obratila.

Muslimani su ime vjerske skupine. A ako neki hoće da se zovu Muslimanima (sa velikim slovom "M") u smislu nečeg drugog izvan vjerske skupine (naroda, nacije?), niko nikome ne može zabraniti da je u krivu - ali također postoje i konvencije, bilo neformalne bilo u vidu zakona. Dužnost akademske zajednice je da kaže što je ispravno - a ko neće da prihvati, niko mu za to neće ruku polomiti.


RIĐANOVIĆ: Najzad, polupismeni akademik je trebao misliti kako će se njegov netačni naziv za BH Muslimane pisati i izgovarati u svijetu, prije svega na engleskom (po mom sudu, akademik ne zna engleski, ali je ipak predavao na poznatoj London School of Economics (to često kaže na TV); naime bio je tolika ‘pljačka’ za taj svjetski poznat Ekonomski fakultet da su studenti učili bosanski kako bi ga slušali!). Ja dosta redovno čitam Nju Jork Tajms i bilo je zanimljivo pratiti kako su se jadni novinari tog najtiražnijeg lista na svijetu mučili sa ‘spelovanjem’ nove engleske riječi Bošnjak – u početku su najčešće pisali Bosniac, a onda su počeli upotrebljavati Bosniack, pa Bosniak, a onda… e onda im je izgleda puko film i vratili su se na Bosnian Muslims!

RUSTEMPAŠIĆ:: Profesor je primijetio da je ime našeg naroda, navodno, teško na engleskom jeziku izgovoriti i napisati (spelovati). Ne trebamo oko toga biti zabrinuti ("nit zbog toga, gorke suze liti... kaže pjesma stara"); neka novinari na Zapadu nešto novo nauče. Bosniak sounds rather nice and it is quite easy to pronounce and spell.


RIĐANOVIĆ: Nikad se mi nećemo odreći pogrešnog imena Bošnjak – nas je akademik tako omađijao svojom pričom da ćemo se sutra početi zvati Pacovi/Štakori ako nam on to kaže, nećemo ga upitati ni zašto se trebamo tako zvati!

RUSTEMPAŠIĆ:: Niko nas nije omađijao - samo nas je podsjetio i usmjerio na naše pravo narodno ime. Akademiku Muhamedu Filipoviću, za to hvala - naravno, pod uvjetom da Bošnjake zove narodom, a ne nacijom, jer i kod njega ima još preostalog srpskog autokefalnog pravoslavlja, doduše, manje nego u Midhata Riđanovića.
 * (Riđanović - istorijskom) – (bos. historijskom)
* (Riđanović - zabadat’) - (bos. zabadati)
* (Riđanović – čoeka) – (bos. čovjeka)This Page is Published on November 28, 2014 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 28.11.2014. - Last modified:03.09.2015.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE