aktua_sadrzaj_2017.htm

ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
Zijad BećirevićACTUA HOME PAGE

 Rs slavi genocidno istrebljenje Bošnjaka uz podršku R. Srbije i vojske BiH


Zijad BećirevićNajava kapitulacije Bosne i Hercegovine ili početak rata?

Pripadnici oružanih vojnih snaga Bosne i Hercegovine će učestvovati, a Orkestar vojnih snaga BiH će svirati na proslavi Dana Rs, iako je taj dan od strane najviše državne sudske instance Ustavnog suda BiH proglašen neustavnim.

Ma šta ja to pišem? Kome ja to govorim? Ko šiša državu BiH, ko šiša njen Ustav i zabrane po Ustavu kažnjive?! Valjda može i da ga ne šiša, jer je to nametnuti neustavni Dejtonski dokumenat, koji narod nije usvojio i koji služi samo agresorima na BiH i neprijateljima BH države, da mogu sve one koji su za jedinstvenu i cjelovitu BiH do kraja poraziti i obori na koljena. Po tom Ustavu se ne može suditi neprijateljima Bosne i Hercegovine, već samo patriotima i rodoljubima.

 


Rs slavi genocidno istrebljenje Bošnjaka

Dana 9. Januara Banja Luka i gradovi Rs, uprkos sudskoj zabrani i protivljenju međunarodne zajednice, osvanuće pod  zastavama Rs, “države“ u državi, „države“ nad državom. Rs slavi svoj dan. Na čelu parade je Neprijatelj BiH br.1 predsjednik Rs Milorad Dodik, ruku pod ruku sa sponzorom ove manifestacije, predsjednikom R Srbije Nikolićem. Na paradi srama a ne ponosa, kao se predviđa, marširaće pripadnici Oružanih snaga BiH, vojnici 3. Puka oružanih snaga BiH, koji baštine tradiciju Rs. Samo se pitamo, koju - onu krvavu, onu genocidnu nad Bošnjacima?
U čije ima i za koga će orkestar oružanih snaga svirati koračnice i podržavati marševski korak Republike srpske ka osamostaljenju i pripajanju R Srbiji? Dali će to biti i slavljenička oda “herojima” Rs povodom 21. godišnjice genocidnog istrebljenja Bošnjaka?

Odluka o učešću na proslavi Dana Rs, koji je Ustavni sud BiH, najviša sudska instanca BiH države, proglasio neustavnim - je vojni puč, državni udar, nagovještaj cijepanja vojnih snaga na tri odvojena separatna dijela ili najava skore kapitulacije BiH kao države. Jer kakve garancije daju državi njene oružane snage, koje ne služe interesima države, već su poluga i oruđe u rukama separatističkih i nacionalističkih entitetskih vlasti.
O ovom pitanju Ministarstvo odbrane BiH još uvijek šuti. Državi prijeti raspad, a ministarstvo se ne oglašava! I uvijek je tako sa državnim organima kada separatisti prave neki novi opasan i posljedičan korak.


Učešćem na proslavi Oružane snage BiH se stavljanju protiv države i

Odlukom da učestvuju na proslavi Dana genocidne Republike srpske, genocidne tvorevine koja i danas plaća, odlikuje i nagrađuje najveće zločince i učesnike genocida nad Bošnjacima, Oružane snage države BiH su se otvoreno stavile protiv države Bosne i Hercegovine.
Odlukom da svojim učešćem uvećaju proslavu 9 januara - Dana genocidne Rs, dana kada je nad Bošnjacima počelo istrebljenje i genocid, oružane snage BiH podržavaju genocidnu Rs, slave egzodus bošnjačkog naroda, opravdavaju i podržavaju ubijanja, logore i progone Bošnjaka, negiraju suverenitet i teritorijalni integritet države BiH.

Prevashodni zadatak Oružanih snaga svake države je da brane njenu nezavisnost, njen suverenitet i teritorijalni integritet. U BiH nije tako. Oružane snage BiH stavljaju se u službu nacionalističkih i separatističkih entitetskih tvorevina i pomažu ima da se izdignu iznad države. To je dokaz da nema države ili je nema u ključnim  polugama vlasti, koje su osnova i garant njenog postojanja.
Vojni orkestar je državna vojna perjanica sa simboličkom snagom nedjeljivom od državne zastave i državnog grba, za koje se sa ponosom bori i gine, svugdje osim u BiH. Njegovo učešće na proslavi je besprizorno i sramotno.


Oružane snage BiH nisu jedinstvene

Ovaj slučaj nedvojbeno pokazuje da vojne snage BiH nisu jedinstvene. Potvrđuje nam ono što već svi znamo, a to je da bi u slučaju političke napetosti između Srbije ili Hrvatske sa vlastima BiH ili u slučaju njihove agresije na BiH njihov vojni kontingent, iako je dio jedinstvenih vojnih snaga BiH, od prvog dana bi bio na „svojoj“ strani.

Učešće oružanih vojnih snaga BiH u proslavi Dana genocida je do sada najveći udarac jedinstvu države BiH i Bošnjacima kao najvećim stradalnicima u danima agresije na BiH. Srpski nacionalizam i hrvatski separatizam sa ovim dobivaju nova krila. U ostvarivanju svoje separatističke strategije mogu sa velikom sigurnošću računati  da neće biti vojno zaustavljeni, niti sankcionisani. Biće nagrađeni! Kvisling Milorad Dodik može se odvažno i s ponosom staviti na čelo slavljeničke parade i u pozdravnom govoru najaviti nove korake ka otcjepljenju Rs.


Nemoć države nikad nije bila veća

Nemoć države BiH nikad do sada nije bila veća i očiglednija. Ali je utoliko veća moć i uticaj srpskog susjeda, dojučerašnjeg agresora.
Predsjednik Srbije se i ovaj put umiješao u vitalne interese BiH porukom Bošnjacima da oni čine samo trećinu i da njihov predstavnik (Bakir Izetbegović) nije relevantan da govori o 9. Januaru. Zar nije vrhunac apsurda da član Predsjedništva BiH nema pravo na svoj stav, a ima ga on Nikolić!


S pravom vjerujemo da je ovo za Bošnjake najkritičniji momenat od kada je uspostavljeno Dejtonsko uređenje BiH. Bošnjaci se otvoreno i odgovorno moraju upitati šta su oni kao najbrojniji narod u ovoj državi. Logoraši, robovi ili sluge? Očito i jedno i drugo i treće!


Odgovornost države, odgovornost Internacionalne zajednice i Inzka je veća nego ikad.

Ako postoji država BiH, onda one koji su donijeli odluku o učešću na proslavi treba odmah pozvati na odgovornost, smijeniti sa položaja i kazniti za veleizdaju. Ako država BiH to ne može, onda ih treba unaprijediti u više činove, a bh vlast treba abdicirati.

Odgovornost međunarodne zajednice i međunarodnog predstavnika Inzka je ovaj put veća nego ikad. Devedesetih godina prošlog vijeka nisu učinili ništa da zaustave agresiju na BiH, a ni sada ne čine ništa da odbrane državu BiH i ustavno uređenje koje su sami silom nametnuli.

Nakon ovog što se desilo i onog što predstoji međunarodni predstavnik treba intervenisati, upotrijebiti Bonske ovlasti, ili odmah otići. Ustavni sud BiH treba raspustiti, jer se njegove odluke ne poštuju, a organ čije se odluke ne poštuju služi sam sebi a ne državi i kao takav je nepotreban.

U Rs vrijednost ima samo ono što je nacionalističko, šovinističko, neprijateljsko i fašističko. A sve ono što teži jedinstvu i zajedništvu, sve što interese države BiH stavlja ispred entitetskih i separatističkih se profaniše, napada i nastoji omrznuti. Nije to ni čudno, jer je državna zastava u institucijama Rs prava rijetkost, a nacionalistički bajraci sa 4S kojima se išlo u krvoproliće i činili genocidi vijore se širom Rs. Uprkos tome, i oružane snage BiH će 9. Januara pred očima cijelog svijeta pomoći njihovu promociju.

Slaviti počinjeni genocid je slučaj bez presedana. 9. januara kroz Banja Luku će marširati aveti. Smrt će još jednom biti iznad života. Mržnja iznad ljubavi! Biće to još jedan bal vampira Rs, kojeg se pošteni svijet stidi.

Ako i ovaj korak separatističkih snaga Rs prođe nekažnjeno, raspad države Bosne i Hercegovine je više nego izvjestan. Neće ga imati ko zaustaviti. Oružane snage BiH neće. Samo Bog i narod!
Ko nevino prolivenu krv slavi, njemu se radi o glavi!

Burlington, Januara 4, 2017., Zijad BećirevićThis Page is Published on January 05, 2017 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 05.01.2017 - Last modified:02.04.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE