Kompendium TOP
Information Science & Technology

INFORMATIVNA NAUKA I TEHNOLOGIJA
 
HELP
DOMOTIKA Thesaurus

Bosnian Language

Bosanski jezik
ISPRAVNO PISANJE

PROVJERA PRAVOPISA

BOSANSKA LEKSIKA DATA BOSN. LANGUAGE NAŠ BOSANSKI JEZIK

Na startnu stranicu  


Ugradite
Bosanski prevod za Skype verzija 7.2
Prevod programa je:  Unicode
Preveo:
Salih ČAVKIĆ
 

1. bosanski.lang 2. bs-latn-BA.js 3. bs-BA.js
384 kb 8 kb 8 kb

a. Skinute sa mreže već gotov prevod pod tačkom 1.
 Također pod tačkom 2. ili pod tačkom 3.

Tools - Alati

b. Na gornjem lijevom dijelu deska u meniju zavisno od jezika kliknite na: 

English Tool go to Change Language
Français Outils puis aller à Change de langue
Nederlands Extra ga dan naar Taal wijzigen
Deutsch Aktionen dann gehen Sprache ändern
Español Herramientas y luego ir a Cambiar idioma
Italiano Strumenti poi vai a Cambia lingua
Polski Narzędzia idź do Zamień język
Svenska Verkyg sedan gå till Ändra språk
Bosanski Alat zatim idi na Mijenjanje jezika


c. Nakon toga u otvorenom prozoru pokazaće se svi dostupni jezici i predzadnji red na kojem piše na jednom od gore navedenih jezika u prevodu: "
Change Language" ili "Učitaj Skype jezičku datoteku".

Mogu vam ove slike pomoći da se orjentišete.

d. Sada kliknemo na taj predzadnji red i u otvorenom prozoru potražimo mapu u kojoj smo smjestili datoteku sa mreže: "bosanski.lang" i kliknemo na nju. Sa time je stvar završena, vaš Skype program je u istom momentu prešao na bosanski jezik.

Strelica na gornjoj slici pokazuje na crvenu tačku na donjoj. sliciKada udarite na: Load Skype Language File...
U otvorenom prozoru potražize folder u kojem ste smjestili datoteku sa mreže: "bosanski.lang" i kliknemo na nju i stvar je završena, vaš Skype program je u istom momentu prešao na bosanski jezik.

Poslije će stajati kao ispod.
Sljedeću datoteku bs-latn.js ili bs-BA.js možete prenijeti u folder odn. mapu language, koja se nalazi na ovom linku, mada i ne morate:

C:\Users\xxxxx\AppData\Local\Skype\Apps\login\languages

Također xxxxx treba zamijeniti sa imenom korisnika