Kompendium TOP
Information Science & Technology

INFORMATIVNA NAUKA I TEHNOLOGIJA
HELP
DOMOTIKA Thesaurus

Bosnian Language

Bosanski jezik
ISPRAVNO PISANJE

BOSANSKI U DIJASPORI

BOSANSKA LEKSIKA LANGUAGE CODES PROVJERA PRAVOPISA

Na startnu stranicu  

Bosanski jezik  ORBUS

Greške u online glasnicima

Sven Rustempašić

U online glasnicima, na Web stranicama, u saopćenjima za javnost koje objavljuju razne organizacije i udruge koje brane Republiku Bosnu i Hercegovinu, ima nedopustivo mnogo grešaka u više domena: pravnim, političkim, pravopisnim…. Evo pokušaja ka rješavanju barem najvećih i najčešćih problema koji se redovno i veoma često javljaju u domenu pravopisa bosanskog jezika:

1. Greške u prevođenju imena organizacija sa engleskog jezika.

Primjer 1.: United Nations se na bosanski jezik ne prevodi kao Ujedinjeni narodi, nego kao Ujedinjene nacije, pri čemu se druga riječ, "nacije", piše malim slovom prema bosanskom pravopisu.
Primjer 2: International Court of Justice se ne prevodi i ne piše kao Međunarodni Sud Pravde, nego se prevodi kao Internacionalni sud pravde, a piše se tako da se sve riječi osim prve pišu malim slovom, po bosanskom pravopisu. I inače se u imenima organizacija samo prva riječ piše početnim velikim slovom, a sve ostale riječi malim slovom izuzev ako je neka od tih riječi lična imenica koja se uvijek piše velikim slovom.
Primjer 3: International Community se ne prevodi kao Međunarodna zajednica, nego kao Internacionalna zajednica (npr. let avionom između Pariza i Berlina nije međunarodni let, nego je internacionalni let - jer se leti između dvije nacije, jest jednako države, a ne između dva naroda!).

2. Greške u pisanju datuma. Ispravno se u bosanskom jeziku imena mjeseca pišu malim slovom. Dakle, nije Novembar, nego je novembar. Dan se piše kao redni broj, dakle, iza sebe ima tačku. Tako da se ne piše 20-ti novembar, nego 20. novembar. Najbolje je 20. novembar, 2011. pisati kao 20.11.2011.

3. Greške u pisanju imena državnih ili paradržavnih tvorevina i naroda. Npr., nije Republika Srpska, nego je ispravno pisati Republika srpska. Nije Hrvatski narod, nego je, hrvatski narod.

4. Greške u pisanju imena države i državnih institucija, koje se javljaju kada ime nije kompletno napisano, bilo da nedostaje cijela riječ, bilo da nedostaje skraćenica koja tu cijelu riječ zamjenjuje. I tako se ne piše Skupština BiH, kada se misli na Skupštinu Republike BiH, nego se piše, naravno, Skupština RBiH. Ne piše se Armija BiH, nego se piše, Armija RBiH.

NAPOMENA: Pažljivom promatraču će biti očigledno da dejtonske novine poput 'Dnevnog avaza', 'Oslobođenja' itd., čine veliki historijski revizionizam tako što uvijek propuštaju napisati Republika ispred imena Bosna i Hercegovina kada pišu o periodu PRIJE Dejtona; također uvijek pišu Armija BiH, a rijetko Armija RBiH. To je pravni odn. historijski revizionizam koji nastoji uništiti Republiku Bosnu i Hercegovinu čak i u sjećanju ljudi, evo već 16 godina.

5. Akademske i ostale titule. Izuzev kada su cijele riječi ili skraćenice izvjesne akademske titule na početku rečenice, u svim ostalim slučajem se pišu malim slovima. Npr., nije ispravno napisati Prof. Dr. Nijaz Duraković, negdje u rečenici, nego je ispravno napisati prof. dr. Nijaz Duraković. Nije ispravno napisati Akademik Filipović, nego je ispravno napisati akademik Filipović. Ne piše se Predsjednik Željko Komšić, nego predsjednik Željko Komšić.

6. Lične imenice stranog porijekla koje su ustaljene u bosanskom jeziku. Npr. Dayton, ime američkog grada, toliko puta je u proteklih 16 godina napisano i izgovoreno na bosanskom jeziku i toliko se puta pojavilo u medijima, da je postalo ustaljeno kod nas, tako da se više ne treba pisati na engleskom jeziku, nego se piše na bosanskom jeziku kao: Dejton. Naročito je to korisno kada se piše u vidu atributa, pa je ružno vidjeti da neko piše daytonski, nego je potrebno to ispravno pisati kao: dejtonski. Dakle, nije daytonski političari, nego dejtonski političari.

7. Imena naroda. Kada se piše za člana jednog naroda Bošnjak ili više njih kao Bošnjaci, to je ispravno, ali kada se piše Bošnjački narod, to je neispravno, nego se treba pisati: bošnjački narod. To je malo čudno, ali je to mišljenje najviših eksperata za bosanski jezik, kojega treba poštovati. Dakle, kada se lična imenica koristi tako da izgleda kao atribut, onda se piše malim slovom. Dakle, na primjer, nije Dejtonski političari, nego se piše dejtonski političari.

Ima još mnogo toga, ali ovo su neke od najčešćih grešaka koje treba ispraviti. Ujedno se u tom pogledu nameće pitanje da li treba prenositi tuđe greške ili ih treba ispravljati, kada se prenose nečiji tekstovi na vlastitoj Web stranici, Facebook grupi, online glasniku itd.

Standardna urednička praksa u profesionalnom novinarstvu i sličnim djelatnostima, je da urednici ispravljaju pravopisne greške. To treba primijeniti kada je to moguće, barem po pitanju gornjih sedam glavnih napomena o najčešćim greškama.

Dakle, treba popraviti svoje pisanje u tom domenu, ali ujedno i korigirati tuđe pisanje u tom domenu da se popravi pismenost, ali i da se ne čine političke i pravne greške.

Sve greške nije moguće ispraviti, ali barem one najveće i najčešće ponavljane, treba ispravljati sa nadom da će ljudi nešto naučiti i primijeniti u budućnosti.

Uredio: Salih Čavkić


VAŽNA NAPOMENA:

Svima koji žele da ispravno pišu na bosanskom jeziku preporučujem da sebi nabave knjigu "PRAVOPIS BOSANSKOG JEZIKA", autor prof. dr. Senahid Halilović, izdanje "Preporod". Ova zlatna knjiga ima 626 stranica sa leksikom od preko 30.000 ključnih riječi. Bez nje se ne može zamisliti ni jedna školska, pa ni kućna biblioteka. Vjerujte, ona će vam pravopisno mnogo pomoći i olakšati pisanje, pogotovo leksika. Ne morate se više dvoumiti, šta je ispravno, a šta nije. Ova je knjiga zlata vrijedna. Knjigu možete nabaviti preko Interneta, ili da vam je neko vaš pošalje iz BiH. 
Salih Čavkić

NEKOLIKO OSNOVICA BOSANSKOG JEZIKA (NA NIZOZEMSKOM)
ENKELE GRONDSLAGEN VAN HET BOSNISCH TAAL

NA POČETNU STRANICU BOSANSKI JEZIK

Page Construction:02.12.2011 Page Modified:20.08.2016