Ugrožavanje činilaca životne sredine


Ekologija 

Na pomenu riječi EKOLOGIJA odmah pomislimo na ljepotu planete, očuvanje životne sredine, zdrava ishrana i slične stvari, kojih su pune internet i novinske stranice, a na drugoj strani na sve smeće i zagađenja koja uništavaju prvenstvenu idilu.

Da li je to stvarno tako?

Nama nije uopće namjera da dublje zalazimo u ekologiju niti da vam držimo predavanja o ekologiji, veoma kompleksnoj i sveobuhvatnoj znanstvenosti od koje u mnogome zavisi kvalitet našeg zdravlja i život. To ćemo prepustiti specijalizovanim medijima čiji je glavni cilj da pomognu u "borbi za opstanak" u našem sve zagađenijem okruženju, prema kojem se često i mi sami maćehinski odnosimo. Zato ovdje želimo da koliko-toliko doprinesemo u podizanju opšte svijesti o važnosti očuvanja i unapređivanja sredine u kojoj živimo, a koja nije statična i nepromjenljiva veličina, već nasuprot.

Zbog toga je neophodno da svaki put iznova podsjećamo na nehat i domahivanje rukama na pominjanje ekoloških problema pod ustaljenim izgovorom o postojanju mnogo važnijih "životnih" problema..., ili da za to nema novčanih sredstava itd...

Šta je ekologija?

Ekologija (prije oecologie) kao znanstvenost je sastavni dio biologije. Ekologija studira relacije između organizama međusobno u odnosu sa abiotskim okruženjem (vidi ekosistem). Riječ ekologija introducirana je od Njemačkog biologa Ernsta Hekela (Ernst Haeckel) još 1866. godine, kao zajednička povlaka Grčkim riječima oikos (domaćinstvo) i logos (znanstvenost).
Riječ ekologija se upotrebljava također u značenju relativiranja sredine okoliša, i u tom kontekstu često skraćena kao dodatak "eko" . Naprimjer u ekološkoj zemljoradnji, eko-radnja, eko-proizvodi i eko-fundamentalizam.


 

  Ekologija

  Kineski pijesak u francuskim Alpama
  ČETVRTI ŠAMAR ČOVJEČANSTVU
  Ugrožavanje činilaca životne sredine
  Antologija ekologizma
  Fenomen kiselih kiša i umiranja šuma

  Šta je ustvari zemljotres i kako se mjeri?
  PLANETA JE BOLESNA TRAŽI SE LIJEK
  Britanija: nuklearkama protiv klimatskih promjena
  VODA JE OPĆE DOBRO

  

ORBUS