TOP
KOMPENDIUM fizika - physics - natuurkunde - physique
Elementarne cestice

FIZIKA
PHYSICS
NATUURKUNDE
PHYSIQUE

Elektroni
atom i jezgro atoma

atomski broj

talasna dužinaPriprema i piše:
Salih Čavkić
Maasmechelen
Belgium


E-MAILKompendium fizika 
(kratki sadržaj učenja i istraživanja u zakonima prirode, karakteristika materije i energije)
compendium physics - kort samenvatting natuurkunde
Kurzfassung Physik 
(Lehre von unbelebten Dingen der Natur, die exakt meßbar sind) 
Compendium Physique 
(recherche des lois de la nature, les caractères du matériel et de l'énergie)


ATOM I JEZGRO ATOMA

Atom se vodi kao najmanja jedinica jednog kemijskog elementa od kojeg posjeduje sve osobine. Ime 'atom' dolazi od (grč. atomos = nedjeljiv) najmanji djelić jednog kemijskog elementa, veoma sićušna tvar. Prije su atomi posmatrani kao elementarna građa jedne materije i sve do 20-tog vijeka mislilo se da su nedjeljivi. Savremena fizika je utvrdila da su atomi itekako djeljivi i da predstavljaju vrlo složen sistem. Danas znamo da su atomi izgrađeni iz relativno teškog, pozitivno napunjenog atomskog jezgra, koje se sastoji od pozitivnih naboja protona i neutrona (bez naboja), oko njih se nalazi oblak elektrona (elementarne čestice sa negativnim nabojima). Protoni i neutroni zajedno se nazivaju nukleoni (čestice tj. dijelovi jezgra), svaki se nukleon sastoje iz tri kvarka (quarks).
Jezgro atoma se drži zajedno pomoću jake snage u jezgru. Elektroni u jezgru, na njihovoj putanji održavaju se pomoću elektromagnetne sile. Broj elektrona uvijek je jednak broju protona u jezgru atoma; pri odstupanju broja elektrona govorimo o pozitivnom ili o negativno napunjenom jonu (ion).
Broj neutrona u jezgru atoma može da varira; tada govorimo o različitim izotopima navedenog atoma.
Elektroni u elektronskom oblaku mogu se naći u različitim energetskim nivoima. Elektroni mogu doći u viši nivo energije kroz apsorpciju jednog fotona sa određenom talasnom dužinom; obrnuto vrijedi pravilo da se prilikom padanja energije nazad u jedan niži energetski nivo emituje tj. odašilja jedan foton sa prelaznom karakteristikom talasne dužine.
Pri sudaru vrlo brzih djelića (protona, deutrona, alfa-čestica, neutrona i dr.) dolazi do cijepanja (dezintegracije) jezgra atoma i pretvaranja atoma u druge oblike, pri čemu dolazi do izdvajanja ogromne količine energije (atomarna ili atomska energija).

Jezgro atoma
Električno pozitivan naboj unutrašnjeg dijela jednog atoma. Ovdje je iznad toga koncentrirana masa atoma. Masa je izgrađena iz protona (električno pozitivnih) i neutrona (bez naboja). Veličina im je desethiljaditi dio od jednog atoma.

Atomarni ili atomski broj
Veličina koja daje broj protona u jezgru atoma jednog elementa. Zbog toga što se kemijski karakter jednog elementa određuje kroz broj elektrona oko njegova jezgra (što je u neutralnom atomu jednako broju protona) upotrebljava se redni broj za svrstavanje i karakterisanje elemenata.

 


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na pocetak stranice Naprijed na sljedecu stranicu
 Historija elektronike

We Rated With ICRA

© Copyright by Cavkic ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited.
Svaki način kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjen.

Page Construction: 31-07-1999 - Last modified: 04-02-2014