TOP
KOMPENDIUM fizika - physics - natuurkunde - physique
Elementarne cestice

FIZIKA
PHYSICS
NATUURKUNDE
PHYSIQUE

Elektroni


elementarne čestice

atom i jezgro atoma

razbijanje jezgra

nukleoni
proton
neutron

elektron
elektron-neutrino
barion
foton
hadron

fermioni:
kvark
lepton

leptoni
elektron
elektron-neutrino
muon
muon neutrino
tauon
tauon neutrino


mesoni
Pion i Kaon

bosoni
gluoni
graviton


termodinamika

Brzina svjetlostiPriprema i piše:
Salih Čavkić
Maasmechelen
Belgium 


Kompendium fizika 
(kratki sadržaj učenja i istraživanja u zakonima prirode, karakteristika materije i energije)
compendium physics - kort samenvatting natuurkunde
Kurzfassung Physik 
(Lehre von unbelebten Dingen der Natur, die exakt meßbar sind) 
Compendium Physique 
(recherche des lois de la nature, les caractères du matériel et de l'énergie)


Elektricitet

 • Nastanak naboja

 • Kulonov zakon

 • Elektrostatičko polje

 • Električni potencijal

 • Elektricitet - (grč. elektron, lat. electricitas)
  Naziv elektricitet uveo je 1600 god. engleski ljekar Gilbert. Ovo je prirodni fenomen koji je povezan sa nastankom i premještanjem električnog naboja. 
  Općenito se može postaviti da:
  1. električni naboj javlja se u dvije forme: pozitivni i negativni naboj;
  2. većina tijela posjeduju podjednako pozitivni kao i negativni naboj. Zbog čega ove dvije forme jedna naspram druge čine naboj, ovakva tijela nazivamo električno neutralna.
  3. tijelo koje posjeduje više pozitivnih nego negativnog naboja, pozitivno je napunjeno, u obrnutom slučaju negativno napunjeno.
  4. dva tijela koja posjeduju istu formu naboja, odbijaju se, dok jedno tijelo sa negativnim nabojem i drugo sa pozitivnim nabojem međusobno se privlače. 


  Nastanak naboja
  Na osnovu atomarne teorije atomi su građevna tijela jedne materije. Ovi atomi su po redoslijedu sastavljeni od pozitivno nabijenog jezgra. Oko jezgra cirkuliraju negativno nabijeni elektroni. U normalnoj situaciji naboj jezgra je jednak naboju broja elektrona koji oko njega cirkuliraju. Što dakle govori da je atom električno neutralan.
  - Negativni naboj se sastoji od slobodnih elektrona ili atoma kojima je pridodat jedan dodatni elektron . 
  - Pozitivni naboj se sastoji od atoma u kojima nedostaje jedan broj elektrona, tako da nastaje višak pozitivnog naboja.


  Kulonov zakon
  Snage pri kojima se električni naboji međusobno odbijaju umjesto privlače, daje se u Kulonovu zakonu. Ovdje se krenulo od toga da takozvana napunjena tijela nemaju omjer.
  Zakon glasi: F=f (Q q/rFD), sa Q i q kao naboji i f kao konstanta. Snaga F radi uz spojnu liniju obadva napunjena predmeta.

  Elektrostatičko polje.
  Radnu silu dva električna opterećenja objašnjavamo kroz pretpostavku da sila oko sebe uzrokuje električno polje. Druge sile koje se nađu u ovom polju, podilaze silu zavisno od forme polja. Polje se može nacrtati kroz liniju koja pokazuje pravac pozitivne jedinice punjenja. Ovo znači da je pravac linija polja kod pozitivnog opterećenja preusmjeren prema njemu kod negativnog naboja.
  Jedna važna veličina koja se može prepoznati na svakoj tački polja to je jačina polja. Ovo je snaga koja će se na jednoj tački naboja izražavati u jednom kulonu, kada se ovaj postavi u (de facto) posmatranu tačku prostora.

  Električni potencijal
  Svaka naelektrisana čestica u jednom elektrostatičkom polju posjeduje potencijalnu energiju, koja je, ako se zanemare sile gravitacije i trenja, jednaka radu koji se utroši na njeno kretanje, savlađujući sile polja, isto kao i potencijalna energija gravitacije, koja je jednaka radu koji se utroši na savlađivanju sile gravitacije.

   


  Historija elektronike

  We Rated With ICRA

  © Copyright by Cavkic ®
  Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited.
  Svaki način kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjen.

  Page Construction: 31-07-1999 - Last modified: 04-02-2014