TOP
COMPENDIUM FIZIKA-PHYSICS-NATUURKUNDE-PHYSIQUE

ENGLISH VERSION
HYPERPHYSICS


Explorer XI


NAUKA I TEHNIKA


ENGLISH VERSION
HYPERPHYSICS


PRONALAZAČI

Potražite nas također
 na drugom vebsajtu:
cavkic.tripod.com


Piše i uređuje:
Ing. Salih Čavkić
Maasmechelen
Belgium - EU

E-Mail


Fizika, idejna kutija, posaljite vase ideje i radove

VAŠE IDEJE


Kompendium fizika
(kratki sadržaj učenja i istraživanja u zakonima prirode, karakteristika materije i energije)
compendium physics - kort samenvatting natuurkunde
Kurzfassung Physik 
(Lehre von unbelebten Dingen der Natur, die exakt meßbar sind) 
Compendium Physique 
(recherche des lois de la nature, les caractères du matériel et de l'énergie)


Coded in Central European Windows-1250

Uvod

Na grčkom 'physis' znači 'priroda', nizoz. 'natuurkunde' - nauka o prirodi, prirodna znanstvenost, grč. theoria - znači 'teorija fizike';  naučno istraživanje suštine stvari. Fizika je nauka o prirodi uopće; u užem smislu: nauka o zakonima prirodnih pojava ukoliko one nisu izazvane organskim ili kemijskim silama, dakle nauka o energiji i njenim različitim vidovima (danas je teško naći granicu između fizike, kemije, elektronike i drugih naučnih grana). Kada smo govorili o elektronici onda smo rekli: "teško je utvrditi granicu gdje fizika prestaje, a elektronika počinje", dakle ova činjenica kazuje da je fizika veoma opširna nauka na koju se oslanjaju sve druge prirodne nauke i naučne grane.
Kad se već radi o tako važnom predmetu neki će se zapitati zašto smo to isjeckali?
Razlog je u vremenu i prostoru na mreži, zbog toga je osvrt samo na ono esencijalno, pri čemu nikako ne smijemo izostaviti nuklearnu fiziku niti elementarne čestice (atomarne i subatomarne).

Naš glavni cilj je podsjetiti na gradivo na kojem počivaju dalja naučna istraživanja i razvoj. Ne smijemo se upuštati u detalje, jer kako smo već spomenuli, nedostaje vremena i prostora da bi neke pojmove opširnije objasnili.
Znamo da je dosta toga nabacano i nije složeno, to je namjerno tako urađeno da iznova naiđete na poneku već zaboravljenu definiciju, koju ste u nekoj prethodnoj stranici tek površno prešli.

Ovdje smo pripremili kratke segmente iz različitih pravaca, zapravo kompendium iz: nuklearne fizike, astronomije, kvantummehanike, termodinamike, elektriciteta, itd. ...., bez redoslijeda nabacani.
Na prvom redu da bi vas podsjetili i pokazali da svugdje postoji određena veza, kad se tiče nauke.
A drugo; da biste bolje zapamtili!

U ovom prilogu: 


 


 
ENGLISH VERSION
HYPERPHYSICS
ZAGRLI FIZIKU   DRUŠTVO FIZIČARA BiH


 
 

 


Sve Vaše ideje, savjeti, primjedbe i reakcije su dobrodošli!

NAZAD NA ORBUS

  © by Cavkic ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited.
Svaki način kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjen.
Page Construction: 11-07-1995 - Last modified: 27-03-2013