TOP
KOMPENDIUM fizika - physics - natuurkunde - physique
Elementarne cestice

F
IZIKA
PHYSICS
NATUURKUNDE
PHYSIQUE

Elektroni

elementarne čestice

atom i jezgro atoma

razbijanje jezgra

nukleoni
proton
neutron

elektron
elektron-neutrino
barion
foton
hadron

fermioni:
kvark
lepton

leptoni
elektron
elektron-neutrino
muon
muon neutrino
tauon
tauon neutrino


mesoni
pion i kaon

bosoni
gluoni
graviton


termodinamikaPriprema i piše:
Salih Čavkić
Maasmechelen
Belgium 


Kompendium fizika 
(kratki sadržaj učenja i istraživanja u zakonima prirode, karakteristika materije i energije)
compendium physics - kort samenvatting natuurkunde
Kurzfassung Physik 
(Lehre von unbelebten Dingen der Natur, die exakt meßbar sind) 
Compendium Physique 
(recherche des lois de la nature, les caractères du matériel et de l'énergie)


 

SUBATOMARNE ČESTICE HADRONI

Hadroni
Hadroni su subatomarne čestice koje su građene od dva ili tri kvarka. Hadroni se dalje dijele u barione (kvark sa tri komplimentarne boje) i mesone ( dva obojena kvarka sa komplimentarnim bojama). Kroz ravnotežu i snagu boje hadroni su uvijek bijeli (bezbojni). Hadroni su osjetljivi na jaku radijaciju za razliku od leptona.

Barioni
Skupno ime čestica koje se sastoje iz tri kvarka najpoznatiji je barion i jedini koji se javlja u običnoj materiji, a to su proton i neutron, čestice iz kojih se sastoje, također se pojavljuju i drugi kvarkovi koji nisu stabilni.
Tako su lambda-čestice jedan nestabilni barion koji se sastoji iz jednog opkvarka i nerkvarka i jednog stranog kvarka.

Mesoni
Čestice koje se sastoje iz dva kvarka (quark’s). Mesoni pripadaju većoj grupi hadrona (čestica koje su osjetljive na snagu jezgra); ne postoje stabilni mesoni. Najpoznatiji mesoni su pion i kaon. Mesoni se proizvode prilikom sudara čestica bogatih energijom iz kosmičkog zračenja sa atomskim jezgrima u Zemljinoj atmosferi.


Sažeto iz prošlog gradiva.
Da ne zaboravimo, podsjetimo se da je:

Refrakcija
(lat. refratio = refrakcija, prelamanje svjetlosti)
Promjena prenosnog pravca jednog sjetlosnog talasa. Nastaje kod prelaza iz jedne supstance u drugu. U mnogim slučajevima dešava se da je jedan prelomljen svjetlosni talas u drugom dijelu prenesen nazad. Čovjek razlikuje dvije sorte prelamanja: prelamanje veće od normalnog (svjetlosni talas ide u jedan medium u kojem brzina prenošenja postaje veća) i prelamanje prema normalnom (svjetlosni talas ide u jedan medium u kojem brzina prenošenja postaje manja).

Prelomni ugao
Ugao između normalne i prelomljene zrake, ako jedna svjetlosna zraka prelazi granicu između dvije građe.

Radio pelangator
(lat. radium nl. peiling) Aparat za pelengiranje pomoću elektro magnetskih talasa.

Zatvoreni sistem
Sistem pri čemu izlazni signal ima uticaj na ulazni signal. U termodinamici se u ograničenom smislu definira kao sistem u kojem se ne vrši izmjena mase sa vanjskim svijetom tj. izvan sistema, zračenjem.

Zračenje
Transport energije kroz prostor preko elektromagnetskih talasa ili djelića. Prepoznatljivo nastankom savijanja, lomljenja i polarizacije. Ispočetka upotrebljavan za elektromagnetsko zračenje (svjetlost), kasnije također poznat u zajedništvu sa vrlo malim česticama (talasni-djelići-dualitet).

Proton
Pozitivno jezgro vodikovog atoma čiji naboj ili opterećenje iznosi jedan pozitivni električni elementarni kvantum, protoni zajedno sa neutronima nalaze se u sastavu atomskog jezgra.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na pocetak stranice Naprijed na sljedecu stranicu
Historija elektronike

We Rated With ICRA

© Copyright by Cavkic ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited.
Svaki način kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjen.

Page Construction: 31-07-1999 - Last modified: 04-02-2014