TOP
KOMPENDIUM fizika - physics - natuurkunde - physique
Elementarne cestice

FIZIKA
PHYSICS
NATUURKUNDE
PHYSIQUE

Elektroni


elementarne čestice

atom i jezgro atoma

nukleoni:
proton
neutron

nukleoni

elektron

elektron-neutrino
barion
foton
hadron

fermioni:
kvark
lepton

leptoni

elektron
elektron-neutrino
muon
muon neutrino
tauon
tauon neutrino

mesoni:
pion i kaon

bosoni
gluoni
graviton

termodinamika


Brzina svjetlosti


Priprema i piše:
Salih Čavkić
Maasmechelen
BelgiumCoded in
 Central European
Windoews-1250


Kompendium fizika 
(kratki sadržaj učenja i istraživanja u zakonima prirode, karakteristika materije i energije)
compendium physics - kort samenvatting natuurkunde
Kurzfassung Physik 
(Lehre von unbelebten Dingen der Natur, die exakt meßbar sind) 
Compendium Physique 
(recherche des lois de la nature, les caractères du matériel et de l'énergie)


Jonizacija

Jonizacija, (ionisation)
Proces u kojem joni nastaju iz neutralnih čestica.
Opisana su dva tipa:
1. u kojem imamo nastajanje pozitivnih jona i slobodnih elektrona, napr. kroz djelovanje zračenja ili ubrzanog snopa elektrona na materiju ili sudarom čestica kod vrlo visokih temperatura.
2. (jonizacijska reakcija) ovdje imamo nastajanje pozitivnih i negativnih jona, napr. kod kiselina: bazna reakcija, kod redoks reakcije i kod rastvaranja jonogenih spojeva kao NaCl (solna kiselina).

Jonizacijska-energija

Jonizacijska-energija
Energija koja je potrebna da bi se odvojio jedan elektron iz atoma, molekule ili kristala.
Većinom se izražava u elektronvoltima.


Sažeto iz prošlog gradiva.
Da ne zaboravimo podsjetimo se da je:

Radio pelangator
(lat. radium nl. peiling) Aparat za pelengiranje pomoću elektro magnetskih talasa.

Zatvoreni sistem
Sistem pri čemu izlazni signal ima uticaj na ulazni signal. U termodinamici se u ograničenom smislu definira kao sistem u kojem se ne vrši izmjena mase sa vanjskim svijetom tj. izvan sistema, zračenjem.

Zračenje
Transport energije kroz prostor preko elektromagnetskih talasa ili čestica. Prepoznatljivo nastankom savijanja, lomljenja i polarizacije. Ispočetka upotrebljavano za elektromagnetsko zračenje (svjetlost), kasnije također poznato u zajedništvu sa vrlo malim česticama (talasne-čestice-dualitet).

Proton
Pozitivno jezgro vodikovog atoma čiji naboj ili opterećenje iznosi jedan pozitivni električni elementarni kvantum, protoni zajedno sa neutronima nalaze se u sastavu atomskog jezgra.

Elektronvolt
Jedinica za energiju. Energija koju dobija jedan elektron kada pređe naponsko polje od jednog volta. Elektronvolt (eV) jednak je 1,62 x 10- džula (joule). To znači da je oko bilion puta manja od erga (jedinica se upotrebljava u atomskoj fizici). Elektronvolt se često upotrebljava da bi se izrazila energija fotona, ili da bi se prikazala masa elementarnih čestica (masa i energija su ekvivalentni prema Ajnštajnovoj (Einstein) poznatoj formuli E=mc2 ).


Brzina svjetlosti


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na pocetak stranice Naprijed na sljedecu stranicu
Historija elektronike

We Rated With ICRA

© Copyright by Cavkic ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited.
Svaki način kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjen.

Page Construction: 31-07-1999 - Last modified: 04-02-2014