TOP
KOMPENDIUM fizika - physics - natuurkunde - physique
Elementarne cestice

FIZIKA
PHYSICS
NATUURKUNDE
PHYSIQUE

Elektroni

elementarne cestice

atom i jezgro atoma

razbijanje jezgra

nukleoni
proton
neutron

elektron
elektron-neutrino
barion
foton
hadron

fermioni:
kvark
lepton

leptoni
elektron
elektron-neutrino
muon
muon neutrino
tauon
tauon neutrino


mesoni
pion i paon

bosoni
gluoni
graviton


termodinamikaPriprema i piše:
Salih Čavkić
Maasmechelen
Belgium 


Kompendium fizika 
(kratki sadržaj učenja i istraživanja u zakonima prirode, karakteristika materije i energije)
compendium physics - kort samenvatting natuurkunde
Kurzfassung Physik 
(Lehre von unbelebten Dingen der Natur, die exakt meßbar sind) 
Compendium Physique 
(recherche des lois de la nature, les caractères du matériel et de l'énergie)


NUKLEONI

Protoni i neutroni zajedno nazivaju se ‘nukleoni’ (čestice jezgra), svaki se nukleon sastoji iz tri kvarka.

Proton (grč. protos-prvi)
Pozitivno jezgro vodikovog atoma čiji naboj ili opterećenje iznosi jedan pozitivni električni elementarni kvantum; protoni zajedno sa neutronima nalaze se u sastavu atomskog jezgra. (up. elektron).
Protoni su čestice jezgra sa pozitivnim električnim nabojem i sa jednom masom koja je 1826 puta tako velika kao ona od elektrona. Protoni pripadaju hadronima: čestice koje su građene iz tri kvarka ( jedan proton se sastoji iz dva nadkvarka i jednog podkvarka). Na osnovu standardnog modela fizike protoni su stabilni, na osnovu velike unifikantne teorije raspadaju se poslije otprilike 1031 do 1032 godine.
Protonsko raspadanje još nikad se nije uistinu utvrdilo. Protoni čine dio svakog atomskog jezgra; broj protona u atomskom jezgru naziva se atomskim brojem.
Kod neutralnih atoma broj protona u atomskom jezgru jednak je broju elektrona koji se okreću oko jezgra.

Neutron - materijalna pračestica (Chadwick) koja se javlja u zracima i koja je bez naboja (električni elementarni kvantum) masa veća od mase protona; pored jednake mase sa masom vodikovih atoma, razlikuje se od neutralnih vodikovih atoma mnogo manjom zapreminom čime se objašnjava njihova jaka prodorna moć. (vidi neutrino)


Podsjetimo se:

Atomski broj
Veličina koja daje broj protona u jednom atomskom jezgru jednog elementa. Zbog toga što se kemijski karakter jednog elementa određuje kroz broj elektrona oko njegova jezgra (što je u neutralnom atomu jednako broju protona) upotrebljava se redni broj za svrstavanje i karakterisanje elemenata.

Jezgro atoma
Električno pozitivno nabijen unutrašnji dio jednog atoma. Iznad toga ovdje je koncentrirana masa atoma. Masa je izgrađena iz protona (električno pozitivnih) i neutrona (bez naboja).
Veličina im je desethiljaditi dio od jednog atoma.

Elektron
Stabilna elementarna čestica sa negativnim električnim punjenjem od 1,6 x 10x 10- kg. Elektroni su negativno naelektrisani dijelovi atoma. Naziv je dao 1891 god. Džonston Stone.

Elektron neutrino
Stabilna elementarna čestica bez električnog punjenja i sa jednom beznačajnom malom masom (dabome da je elektron neutrino sam bez mase). Elektron-neutrino (ili preciznije: anti-elektron- neutrino) proizvodi se prilikom radioaktivnog raspada neutrona, pri čemu se ujedno formiraju proton i elektron. Produkcija ide uvijek uporedo sa produkcijom elektrona, otuda i ime elektron- neutrino.

Neutrino:
(lat.neutrum - nijedno od obadvoje) neutralna materijalna čestica manje mase od mase neutrona.


Historija elektronike

We Rated With ICRA

© Copyright by Cavkic ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited.
Svaki način kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjen.

Page Construction: 31-07-1999 - Last modified: 04-02-2014