CULTURE
KULTURA

ORBUS
TOP
PROSE&POETRY - PROZA I POEZIJA
Bosnea littera - Bosnian Letter - Bosansko slovo

Predstavljanje KNS-a u Norveškoj
KULTURA
Literarne kreacije
AKTUA Diaspora

 


www.kns.ba   061-524-505

Predstavljanje KNS-a u Norveškoj

Udruženje za kulturu_Novo Sarajevo (KNS)

Oslo, 08.10.2011.

Organizator

Udruženja mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj - "Stećak"Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu / Norveška
Amir Kreso (Stećak), Faruk Šehić, Elma Kovačević (ambasadorica BiH u Norveškoj), Ibrahim Osmanbašić i Džabir Sedić
 

Udruženje za kulturu-Novo Sarajevo (KNS)

Udruženje za kulturu-Novo Sarajeva (KNS) registrovano je 2002 godine na inicijativu od strane grupe mladih entuzijasta sa afinitetom za umjetničko stvaralaštvo, među kojima su se našli neafirmisani i uglavnom samouki muzičari, pisci, slikari, glumci i drugi prijatelji umjetnosti.

KNS se u samom startu nije upustio u uobičajeni metod djelovanja u okviru nevladinog sektor, koji se grčevito drži uopštenog kursa društvenog angažmana, već se programski profilizirao u sferi aktuelnog kreativno-umjetničkog izražaja. Posebna pažnja se posvetila mladim kreativcima, a kasnije i stvaraocima iz naše dijaspore. Uslijed nedostatka adekvatnih uslova za rad na polju muzike, teatra i likovne umjetnosti, u fokusu programskog djelovanja našla se književnost koja ne zahtijeva posebne materijalno-tehničke preduslove za kreativni izražaj.

Udruženje se registruje kao izdavač 2007. godine, kada i objavljuje prvu knjige - „Riječi u vremenu“, zbirku proznih i poetskih radova članova udruženja, koja ujedno uspostavlja kriterije kvaliteta koji su i danas aktuelni. Nakon pet godina udruženje objavljuje oko trideset knjiga, a kroz zajedničke zbirke i autorska izdanja lista dostiže broj oko 500 zastupljenih autora, u rasponu od afirmisanih, nepoznatih autora, preko anonimnih mladih autora do književne omladine iz osnovnih škola.

Kroz utemeljenje i realizaciju projekta Međunarodna kulturna manifestacije: Novosarajevski književni susreti“, koji se u kontinuitetu održavaju od 2007-2011. godine, KNS stiče afirmaciju kako u glavnom gradu, državi Bosni i Hercegovini, isti tako budi interesovanje u regionalnim okvirima. Relativno brzu ekspanziju književna manifestacija postiže uslijed programske profilizacije otvorenog tipa, gdje se omogućava prezentacija svim autorima, bez obzira na stepen afirmacije, kao i raznovrsnim književnim izražajima u domenu proze, poezije i drame – sa uvjetom da sadržaj rada/djela nije uvrijedljivog karaktera, te zadovoljava elementarne estetsko-zanatske norme koje su opće prihvaćene u sferi pisane riječi.

Posebne simpatije organizator Susreta stiče transparentnim javnim djelovanjem jer je omogućena prezentacija svih radova koji se prijave na Javni poziv – što se ispostavilo kao progresivna inovacija u skladu sa duhom vremena XXI stoljeća, s obzirom da se književne manifestacije, mahom u cijeloj balkanskoj regiji, organizuju po uzusima stereotipa gdje se ne otvara prostor za književnu inventivnost i kreativne mlade autore.

U sklopu susreta tradicionalno se objavljuje zbirka radova učesnika manifestacije, i to:

1. „Kad progovori tišina“ – 2007. god.

2. „Gravitacija riječi“ – 2008. god.

3. „Balkansko pero“ – 2009. god.

4. „Kapija istoka i zapada“ – 2010. god.

5. „Duhovna konekcija“ – 2011. god.


Broj zastupljenih autora od 66 iz 2007. godine narasta na 213 autora iz 21 zemlje, sa četiri kontinenta, ove 2011. godine, a od prošle godine objavljuje se u formi časopisa za kulturu i književnost pod nazivom „Novosarajevski književni susreti“.

U sklopu susreta dodjeljuju se i priznanje „Novosarajevsko pero“ u tri kategorije, i to:

1. Međunarodna književna/kulturna saradnja - a dobitnici su:Ivo Stropnik, Jure Drljepan i Peter Andrej – autori iz Slovenije;

2. Mladi autori - za prvu neobjavljenu knjigu autora iz BiH i dijaspore: Amir Šulić i Elma Velić;

3. Bosanskohercegovačka književna dijaspora: Željko Perović (Slovenija), Denis Dželić (Danka) i Senada Smajić (Slovenija).

Posebno uspješna kulturna i književna saradnja ostvarena je sa autorima i udruženjima iz Slovenije, koje su u KNS-u prepoznali pouzdanog programskog partnera, a u „Novosarajevskim književnim susretima“ atraktivnu manifestaciju za regionalnu promociju. Posebno je pohvalna podrška slovenačkih društvenih struktura koja je omogućila kontinuiranu uspješnu saradnju.

Mladi autori su kroz programski segment Susreta, „EUROORJENTACIJE“ – saradnja mladih pisaca BiH i Slovenije, projekat koji traje od 2008.godine, , a otvoren je da se u budućnosti profiliše kroz širu regionalnu saradnju mladih autora. Objavljene su četiri dvojezične zbirke, na bosansko-slovenskom jeziku, a promovisao preko stotinu mladih autora iz dvije prijateljske države.Kenan Džanić i Sanja Adjulovic (Stećak)

BOSANSKOHERCEGOVAČKA KNJIŽEVNA DIJASPORA

Poseban segment angažmana KNS-a ogleda se kroz saradnju sa bh. književnom dijasporom, a jedan od segmenata je programska zastupljenost u sklopu „Novosarajevskih književnih susreta“, gdje su redovno učesnici i naši autori koji pišu u dijaspori. Kroz uspostavljanje priznanja za doprinos bh. književnosti od strane pisaca koji pišu u dijaspori, koji faktički žive u svim dijelovima svijeta, željeli smo skrenuti javnu pozornost na jedan kreativan i produktivan segmenta koji zadnjih decenija producira književne vrijednosti što zaslužuju da se nađu u samom vrhu aktuelnih kulturoloških tokova.

KNS je kao izdavač pripremio i objavio preko deset autorskih književnih djela u domenu proze i poezije, a svakim danom povjerenje na toj relaciji se obogaćuje saradnja sa novim autorima – kojima je nerijetko KNS jedina pouzdana veza sa domovinom, u domenu afirmacije pisane riječi. Neuviđajnost i indolentnost društvenih struktura, koja svoje resurse ne stavlja u funkciju afirmacije kreativnih potencijala naših pisaca u dijaspori, nažalost, učinili su da KNS bude pionir u ovom delikatnom angažmanu od vitalnog kulturološkog interesa – s obzirom da smo NVO utemeljen na volonterizmu i funkcionišemo putem entuzijazma osvješćenih pojedinaca.

Među objavljenim djelima su: „Bajka za Unu“-roman, Denisa Dželića iz Danske, „Amanet Bosne“ – poetsko djelo Asima Bajramovića iz Amerike, „Sjećanja na Donju Mahalu“- zbirka pjesama Meje Jakupovića iz Engleske, „Sjene izgubljenog vremena“ – zbirka kratkih priča mladog bh. pisca iz Danske, te još niz knjiga koje svojim kvalitetom u mnogome obogaćuju bosanskohercegovačku aktuelnu književnu scenu jer su produkti, kako višegodišnjeg, a često višedecenijskog truda i rada izrazito obdarenih autora. Svakako da zbirka poezije „DITIRAMB“, koja je objavljena ove godine, autorice Senade Smajić, dobitnice „Novosarajevskog pera“ u kategoriji „bh. književna dijaspora“, spada u dragulj bosanskohercegovačke poeziji – jer se radi o autorici koja je više decenija prisutna i cijenjena na slovenačkoj pjesničkoj sceni, a što je moguće obezbjediti isključivo kvalitetom poetske kreacije. Pored objavljenih knjiga na slovenačkom jeziku ovo je bila njena prva knjiga koja je objavljena u BiH – a ne sumnjamo da će vrijeme potvrditi da se radi o jednoj od najkvalitetnijih poetesa ovog vremena koja piše na bosanskom jeziku.

Kroz redovno organizovanje okruglih stolova na temu „Stvaralaštvo bh. književne dijaspore“ u sklopu Susreta, nastojimo se neposredno upoznati sa aktuelnim tokovima naših pisaca u dijaspori i zajednički razmotriti modalitete saradnje koji će doprinijeti kvalitetnijem prezentiranju naših pisaca u domovini, kao i upoznavanje naših pisaca sa književnim tokovima u BiH.Džabir Sedić (1987)

Sanski Most / BiH
 


Biografija

Džabir Sedić, rođen je 29.01.1987. godine u Bosanskoj Krupi.

Djetinjstvo prekinuto ratom provodi u Bužimu. U osnovnu školu polazi s pet godina.

Novembra 1995. godine, po završetku rata, a kad je bio četvrti razred osnovne škole, s porodicom seli u Sanski Most.

Od 1996. do 1998. godine na „Radio Sani“ vodi emisiju islamskog karaktera za djecu, „Radio Mekteb“.

Ostvario zapažene rezultate kao član karate kluba „Hurije“ Sanski Most.

Školske 2003/04. završio Srednju Zubotehničku školu u Sarajevu. Položio stručni državni ispit te stekao zvanje Zubni tehničar.

Student je Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Objavio zbirku poezije „Srebreno ogledalo“, 2007. god.

Član je Udruženja za kulturu - Novo Sarajevo, iz Sarajeva.

Član je Književnog kluba pri Centri za mlade na Gorici, Sarajevo.

Član je Kluba ekstremnih sportova Red Point, Sarajevo.

Učesnik projekta "Euroorijentacije-2", “Euroorijentacije-3” te “Euroorijentacije-3”, kao i Trećih, Četvrtih te Petih Novosarajevskih književnih susreta, pjesme su mu uvrštene u zajedničke zbornike sa pomenutih manifestacija.


DJEČIJE ŽELJE

Godina 1995-ta.
Želje tri djeteta:

1.
Dijete negdje u Svijetu

Želeći od oca da mu kupi igračku,
otac mu reče: „Sve za tebe milo“, i zagrli njega.

2.
Dijete u Bužimu

Poželjeh od oca da mi kupi igračku,
on mi reče: „Kad prođe rat, bit će svega.“

3.
Dijete u Srebrenici

Držeći lutku bez glave, iskreno moli Boga:
„O Allahu, vrati mi oca moga!“

(Džabir Sedić, “Srebreno ogledalo”, Udruženje Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“, Sarajevo, 2007.)DIGNIMO PERO

Dignimo pero!
protiv gladi,
nasilja, smrti,
svega lošega
što se radi!

Dignimo pero!
Perjanice
da nam budu,
pošteni,
sposobni!

Braćo po peru,
bez obzira
na rasu,
naciju i vjeru,
dignimo pero!

Dignimo pero!
Hhistorija se piše,
neka se krv
tintom zamijeni!
Budimo najprije ljudi!

(Dvojezična zbirka proze i poezije mladih pisaca Slovenije i Bosne i Hercegovine, “Dignimo pero / Dvignimo pero”, KNS, Sarajevo 2009.)
 ŠUTNJA I JA

Stvoreno u trenu,
održavano stoljećima,
uništi se za tren.

Nekad je bolje
biti nijem,
i sve sa sobom -
u njedra zemljina -
u njedrima odnijeti.

Nekad ne treba šutjeti,
pa zar i zemlja
vulkanima,
potresima,
ponekad ne progovori?

Šutnja i ja -
ona živi između dvije riječi,
ja između dvije šutnje.(Dvojezična zbirka proze i poezije mladih pisaca Slovenije i Bosne i Hercegovine, KNS, Sarajevo 2011.)NEMA ODGAĐANJA


Ne odgađaj obaveze,
niti odmor,
ni dan,
ni san.

Ni jelo,
misli na tijelo,
ne daj da ostane
gladna duša.

Preživi, jer moraš,
i dokle moraš,
jer ovo nije život,
već samo test.
Preživljavanje.

A ako budeš odgađao
opet će te sve čekati,
jer niko ništa za tebe
neće, niti može uraditi.
Ali znaj da jedino smrt
odgoditi ne možeš.

A život,
život je odgođen
za poslije smrti.


( “Duhovna konekcija” , zbirka radova učesnika Međunarodne kulturne manifestacije
„5. Novosarajevski književni susreti-2011“, , KNS, Sarajevo, 2011.)

MOJE NOĆIDa li je noć
kad sam rođen
nalik ovoj noći bila?

Jesu li zvijezde
isto kao večeras
u budžacima treptale?

Je li vjetar
i tada svirao
ovu nježnu melodiju?

Da li su iste
pjege prekrivale
mjesečevo bijelo lice?

Hoće li moja
posljednja noć
na ovu noćašnju ličiti?

Kad sam se rađao
neko je umirao.
Kad budem umirao
neko će se roditi.

Večeras, dok gledam
kroz prozor u noć,
neko gledati počinje,
neko gledati prestaje.

Onu noć, kad sam rođen,
plakao sam.
Večeras sam miran
poput ove noći.

Molim te, Svemogući,
da mi osmjeh bude
na licu – kad se smiri,
moje posljednje noći.
 


Ibrahim Osmanbašić (1964)
Sarajevo (BiH)


BIOGRAFIJA

Ibrahim Osmanbašić je rođen 15.08.1964. godine u Janji, a preko 30 godina živi i aktivan je u kulturno-umjetničkom životu u Sarajevu. Idejni je tvorac i utemeljitelj „Udruženja za kulturu - Novo Sarajevo“ (KNS) - 2002. godine u cilju organizovanog i programskog djelovanja u društvu na polju kulture i umjetnost, gdje trenutno obnaša funkciju predsjednika udruženja.

Pisac drama, proznih radova i poezije; muzičar (komponovanje, produkcija, gitara); a kao slikar imao je par samostalnih izložbi. Osnivač „Muzičkog teatra-2000“, za koji je piše predstave, režira i glumi, a muzička predstava „Izlaz“ je prevedena na slovenački jezik.

Društveno aktivan u domenu pitanja mladih, njegovanja kulturne baštine i afirmacije umjetničkog stvaralaštva, a autor je i serijala „Kuda ide glavni grad?“, što se već više godina objavljuje putem raznih internet portala, na temu aktuelnih društvenih tokova u BiH.
Najznačajniji projekti koje je KNS realizirao, uz izradu projekta i operativnu koordinaciju realizacije:
1. Međunarodna kulturna manifestacija: „Novosarajevski književni susreti“ (2007-2011)
2. „EUROORJENTACIJE“ – saradnja mladih pisaca BiH i Slovenije (2008-2011)
3. ARTFEST- festival umjetničkog stvaralaštva mladih (2008)
4. Revija za književnost i kulturu: „Novosarajevski književni susreti“ (2010-2011)

Ibrahim Osmanbašić je urednik izdavačke djelatnosti KNS-a, a objavljeno je oko 30 knjiga od 2007 godine. Autor je na desetine recenzija, predgovora i književnih osvrta. Rasprostranjeno je mišljenje da se kroz angažmane KNS-a podržava i formira nova literarna generacija kreativnih pisaca svih generacija, gdje se su svoje afirmativno mjesto pronašli mladi autori i pisci bosanskohercegovačke dijaspore.

BIBLIOGRAFIJA:
- „Riječi u vremenu“ (2007)– zbirka radova više autora
- „Kapije sjenki“ (2008) – poetsko djelo;
- Zbirke radova učesnika „Novosarajevskih književnih susreta“ (2007-2011)
- Prijevodi na slovenački jezik: Književne revije iz Slovenije -Vpogled, Lirikon i OtočjeO. (2008-2010)

Sarajevo, 19.09.2011.godine.

 Oslo / 2011.

NAŠI DANI POEZIJE

Ima puno toga da se kaže
za dane ove koje živimo
i godine – što beščujno klize,
a šutimo – misleći da govorimo.
( A šta je s poezijom?)Vjerujemo da je izlišno balzamovanje
ovog ovdje što nas muklo steže,
a stvari se kotrljaju kroz vrijeme
i poprimaju neko novo određenje.
( A šta je s poezijom?)Stećci događaja urezuju
dubok trag u dušama
i kao da su riječi suvišne
nakon uzdaha.
( A šta je s poezijom?)
Ima puno toga da se napiše
o ovim danima kroz koje tumaramo,
a napisano neće biti uvjerljivo
i kao da će najbitnije iscuriti
kroz ambise međuredova i ponore između riječi,
te, izbrušen smisao više će zbunjivati
nego što će objašnjavati –
i kako će poruke biti shvaćene?
( Poetika – da li sa nama blijedi?!!)A ko još ima volje za shvatanja?
Šta ko više – traži i želi da razumije?
Preliveno je nerazumijevanje.
Previše je svega – pa i tog samog – previše!
Gdje su mjere? ( Odumire li u nama poetika?)
Gdje su orijentiri?
( Lutamo li mi ili poezija,
ili ona s nama ili mi u njoj?)
Da li vraćanjem treba ići naprijed?
Kuda vodi to naprijed
kad se vraća u budućnost?( Gdje se budi
nadahnuće pjesme?!)
Ima puno toga oko nas – sad i ovdje,
a možda i previše – da bi ga sami odmotali,
pa, čak, i u ime poezije.DIJALOG

„Hajde da pričamo, brate!“
- kaže Svjetlost mraku.
„Pričaj, sestro, ja te čujem!“
- odgovara Mrak uz stanku.
„Da li vidiš ples tih boja?“
- reče Dan u transu.
„Ne znam o čemu pričaš!“
- kaže Mrak čekajući šansu.
„Ima li kod vas sunca?“
- pita u očaju Dan.
„Kod nas Mjesec kad-kad šeće“
- reče Noć što nosi san.
„Da l’ vidite rijeke, šume?“
- Svjetlost će na znak.
„Posrebreno sve je kod nas!“
- odgovara Mrak.
„Pitaj ti sad nešto mene!“
- zbunjeno će Dan.
„Reci, reci što me juriš?“
- i Mrak oda plan.
„Al’ zar mene ti ne jedeš?“
- Dan glas pusti jak.
„Sa Istoka ti me topiš!“
- zadihan će Mrak.
„Stani da ti nešto kažem!“
- u trku će Svjetlost.
„Vidimo se na Zapadu!“
- zbori Mrak u letu kroz vječnost.RIJEČI U VREMENU

Nad praznim papirom bdim u noći tihoj.
Iza mene putevi su, brodolomi i bitke.
Ratnici svjetlosti prkose buktinjom logorskih vatri.
Išao sam da bih došao na mjesto polaska.
Nemiri u duši ne daju spokoja putnicima
kroz vrijeme, prostor i događaj.
Oni su sudionici povijesnog
i hladni svjedoci nemilog.
Kroz svjedočanstvo nijemo – ne ispovjedaju se,
već šutnjom govore o bitnom,
a pričaju o sitnim dogodovštinama,
koje su same po sebi jezivo dramatični,
a smisao im neuhvatljivo seže kroz aktivne kratere,
što se puše,
do usijane lave – do koje se ne može,
a u kojoj je sve rastopljeno,
i nema praktičnu svrhu,
spremno za ponovno rađanje
za neki novi život
za neki novi svijet.
Ponovo noćas bdim nad praznim papirom
stražareći nad neispisanim riječima u vremenu
što teže univerzalnom smislu vječnosti
koji se ne da zaobručati u iskazu,
potpuno predan besmislenom poduhvatu
u izlišnom poslu građenja svijeta
na krhkim temeljima maglovitih vizija,
koje dolaze niotkud i ni zbog čega,
a, ipak, mada se ne da shvatiti – tu su zbog nečeg
i dolaze od nekud – utopljeno u jednu stvarnost
koju čovjek uslijed slabosti dijeli.
Nešto kao zaborav budi stihove meke
vraćajući mirisna sjećanja
na nešto
što ne znamo – a znamo
prepoznajemo prvi put viđeno
i kao da je ovaj život kratka sjenka,
vječnog bivstvovanja,
koja izmiče svijesti jer se tope niti logike,
pa čovjek ostaje nedorečen,
i kao da nešto ima čega se ne može sjetiti,
a to što vidi ne može objasniti
te luta kao sjenka prolazna kroz predjele vječnosti.
Opet bdiću nad praznim papirom
gdje odavno sve je rečeno,
praznim riječima – u okeanu vremena,
a nešto od toga je -
da kraj je početak.KONJSKA TRKA

Da me gledaju kroz durbin
vidjeli bi čovjeka kako jede šljive,
a ne bi vidjeli konjsku trku
koja mi pred očima treperi.
Pomislili bi da gladan sam voća
kad satima trgam plodove zrele
ne znajući da žvačem strasno
želje džokeja da savlada prostor.
Vjetar bije platno
na kom sukob plamti
narandžasti konji trče u prvom planu
kroz povijene šljivine grane.Norveška pjesnikinja Ingrid Storholmen i Bekim Sejranović


Udruženja mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj

"Stećak": http://www.stecak.no/

Inicijativa za osnivanje Udruženja mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj – ”Stećka” pokrenuta je nakon ”I Susreta mladih BIH iz svijeta” (Sarajevo, 21- 26. juli 2007). Udruženje je počelo s radom 12.12.2007 nakon Generalne skupštine održane na Univerzitetu u Oslu. Ubrzo nakon toga izvršena je i registracija udruženja u Brønnøysund- registru.

”Stećak” je bosanskohercegovačko udruženje koje je usmjereno na povezivanje i učvršćivanje veza mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj, bez obzira na njihove nacionalne, religijske i druge pripadnosti. Cilj Udruženja je da se okupi potencijal i resurs koji imamo u našim mladim ljudima, kako ne bi došlo do otuđenja i gubljenja svog porijekla, kao i gubljenja kontakta s Bosnom i Hercegovinom.

Od aprila 2009. godine je "Stećak" dobio članstvo i u Krovnoj organizaciji omladinskih udruženja u Norveškoj/ Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), zajedno sa 80 drugih norveških omladinskih organizacija.

Predsjednica: Dženana Brkić

Koordinator za projekte: Sanja Adjulovic

Koordinator za kulturno-socijalne aktivnosti: Kenan Džanić

Blagajnik udruženja: Amir Kreso

Pomočnik blagajnika udruženja: Nermina Isabegović

Odnosi s javnošću: Iris Bašić

Odnosi s javnošću: Sabina Tičević
 
KNS/ 13.10.2011.
 www.kns.ba
 

HOME


Coded in Central European Windows-1250

ORBUS Startpage

© Copyright by CFABH-ORBUS vzw ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Page Construction:09/09/2008 - Last modified: 31/10/2020

GOVORI I PIŠI PRAVILNO
BOSANSKIM JEZIKOM