CULTURE
KULTURA

ORBUS
TOP
PROSE&POETRY - PROZA I POEZIJA
Bosnea littera - Bosnian Letter - Bosansko slovo

LITERARNA KULTURA I STVARALAŠTVO
 
KULTURA
Literarne kreacije
AKTUA Diaspora

 


Udruženje za kulturu – "Nova svjetlost" (KNS)

www.kns.ba   061-524-505

***
7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

6-8. avgust 2015. - Sarajevo, BiH

***
Javni poziv

za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radova

Udruženje za kulturu – "Nova svjetlost" (KNS) od 6-8. avgusta, 2015. godine organizuje
međunarodnu kulturnu manifestaciju „VII KNS Međunarodni književni susreti”.
Javni poziv za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radova

otvoren je od 01.03.2015 do 15.04.2015. godine.

Mjesto održavanja manifestacije: Hotel "Saraj" (u blizini Baščaršije)Udruženje za kulturu – "Nova svjetlost" (KNS)
www.kns.ba


7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

6-8 avgust 2015.- Sarajevo, BiH

Udruženje za kulturu – "Nova svjetlost" (KNS) od 6-8. avgust 2015. godine organizuje međunarodnu kulturnu manifestaciju

„VII KNS Međunarodni književni susreti”. Javni poziv za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radova otvoren je

od 01.03 2015. do 15.04.2015. godine. 

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:

- popularizacija pisane riječi;
– afirmacija književnog stvaralaštva mladih pisaca;
– prezentacija književnog stvaralaštva bh-dijaspore;
– promocija vrijednih i značajnih djela i angažmana na polju kulture, umjetnosti i pisane riječi;
– regionalna književna saradnja;
– međunarodna kulturna saradnja. Organizator manifestacije „VII KNS Međunarodni književni susreti” raspisuje:


JAVNI POZIV

za prijavu radova i učešće u programu manifestacije:

 

Uvjeti za prijavu:

I) OPĆI UVJETI:

A) Autorski rad/radovi (pjesme i kratke priče)
1. da je rad autorsko djelo;
2. da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi - štampano ili virtuelno;
3. da tekst ne sadrži vulgarizme;
4. da tekst nije uvredljivog sadržaja;
5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
a) poezija: maksimalno dvije pjesme / obim: bez ograničenja;
b) kratka priča: maksimalno dvije priče /obim: do tri strane "A4"format - do 2.000 riječi;
Napomena: jedan autor može aplicirati sa maksimalno dvije pjesme i dvije priče.

C) Podaci o autoru:
Uz radove navesti podatke o autorici/autoru:
1. ime i prezime;
2. godina rođenja;
3. kontakt adresa i telefon;
4. kraća biografija;
5.prigodna fotografija (nije obavezna).II) KATEGORIJE

A) lokalitet
1. književnost BiH
2. književnost bosanskohercegovačke dijaspore
3. međunarodna književnost

B) starosna dob
1. mladi autori: da su napunili17 godina;
2. slobodna kategorija

C) mjesto boravka

1. književnost BiH:

– da je autor teksta iz BiH;
– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
2. Književnost iz dijaspore:
– da je autor teksta porijeklom iz BiH;
– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
3. Međunarodna književnost:
– da je tekst preveden na jedan od jezika govornog područja BiH.

D) izražajne forme
– poezija (pjesma, poema);
– proza (kratka priča).

 


III) RADOVE SLATI:

– putem E-maila:
7knjizevnisusreti@gmail.com

Javni poziv je otvoren do 15.04.2015. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA

– Izbor prispjelih poetskih i proznih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku učesnika manifestacije vrši tročlani žiri u sastavu: Ibrahim Osmanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni. Za izabrane radove predviđena su priznanja, uvrštavanje u tradicionalnu zajedničku zbirku i program manifestacije.
– Promocija zbirke planira se u sklopu Centralne manifestacije, 8. avgusta, 2015.g.
– Rezultati izbora bit će objavljeni na web-stranici organizatora manifestacije (www.kns.ba) do 15.05.2015. god.


Napomena:
1. Aplikacijom na ovaj javni poziv autori su saglasni da se njihovi aplicirani autorski radovi mogu objaviti u prigodnim zbirkama u izboru i izdanju organizatora manifestacije.
2.Na web-stranici udruženja (kns.ba) evidentiraju se prispjele aplikacije.
3. Organizator manifestacije ne preuzima obavezu da prispjele radove objavi na web-stranici udruženja (kns.ba), već vrši odabir za prezentaciju.
4. U cilju promocije međunarodne književne saradnje književna udruženja/udruge i kulturne organizacije mogu proslijediti zahtjev organizatoru za uvrštavanje u program manifestacije promocije: (1) književnih zbirki/zbornika, (2) književnih revija/časopisa i (3) publikacija literarnog, umjetničkog i kulturološkog sadržaja. Zahtjev treba da se odnosi na izdanja objavljena između održavanja ove dvije manifestacija 2013-2015.god.
5. Pri prezentaciji rada književnih klubova/udruga/udruženja mogu se predstaviti autorska djela/knjige.
6. Promocije autorskih knjiga podliježe propagandno-promotivnim angažmanima, te se u tu svrhu rezervišu/zakupljuju termini prema utvrđenim tarifama. Autor podnosi zahtjev za rezervaciju termina za promociju autorskog djela uz navođenje slijedećih podataka:


I) OPĆI PODACI:
(a) kraća biografija autor,
(b) naslov knjige,
(c) izdavač i godina izdanja;

II) TERMIN:       
(d) datum promocije,
(e) vrijeme,
 (f) mjesto i
(g) promotor;

III) USLUGE:
(h) izrada i distribucija reklamnog materijala,
(i) ime promotora
(j) posebni zahtjevi.

NAPOMENA:(1) Uvrštavanje u program se definiše uz konsultacije sa organizatorom. (2) Zahtjev treba da se odnosi na izdanja objavljena između održavanja ove dvije manifestacija, avgust 2013 – avgust 2015.god.


7. Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti – što smatramo da je neophodno napomenuti s obzirom na dosadašnja iskustva.
8. Mjesto održavanja manifestacije je Hotel "SARAJ" (u blizini Baščaršije)

http://hotelsaraj.com/bs-index.php

9.Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505

Ibrahim Osmanbašić,
predsjednik udruženja

Sarajevo, 28.02.2015.god.Javni poziv – „PRVA KNJIGA"

Udruženje za kulturu – "Nova svjetlost"(KNS)

VII KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI
 

Udruženje za kulturu-"Nova svjetlost"(KNS) od 6-8.08.2015.god. organizuje kulturnu manifestaciju "VII KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI" u okviru koje želi pomoći mladim autorima da objave svoju prvu knjigu.

Ciljevi projekta "PRVA KNJIGA" su:
– afirmacija književnog stvaralaštva nove generacije bosanskohercegovačkih pisaca;
– poticanje autorskog izražaja mladih autora u BiH i dijaspori;
– podrška u objavljivanju prve knjige talentovanih autora iz BiH i dijaspore.


Organizator manifestacije"VII KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI" raspisuje:

Javni poziv – „PRVA KNJIGA"
za prijavu prve neobjavljene knjige mladih autora :

I) Opći uvjeti za prijavu:

– da autorsko djelo/knjiga nije objavljena;
– da je djelo napisano na jednom od jezika govornog područja BiH;
– da djelo nije uvredljivog sadržaja;
– da autor/autorica ima od 18-30 godina;
– da je autor/autorica državljanin BiH.


II) Osnovni podaci o autoru:
– ime i prezime;
– datum i mjesto rođenja;
– kontakt adresa i telefon;
– kraća biografija
-prigodna fotografija (nije obavezna)


III) Izražajne forme
– zbirka poezije,
– zbirka kratkih priča
– zbirka/knjiga proze i poezije


IV) Broj aplikacija
– jedan autor/autorica mogu aplicirati sa jednim neobjavljenim djelom/knjigom.


Napomena:
– objavljene knjige koje ne zadovoljavaju uvjete neće biti razmatrane;
– autor/autorica dostavlja lektorisano djelo/knjigu u elektronskoj verziji;
– aplikacijom na ovaj javni poziv autor je saglasan da se knjiga objavi u izdanju organizatora manifestacije.


V) Radove slati:
– putem E-maila:
7knjizevnisusreti@gmail.com


VI) Rok za dostavljanje aplikacija:

Javni poziv je otvoren do 15.04.2015. godine.


VII) Izbor autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu

– Izbor jednog uspješnog autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu vrši tročlani žiri u sastavu: Ibrahim Osmanbašić - predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić - član i Džabir Sedić - član;
– Autoru knjige se dodjeljuje tradicionalno priznanje manifestacije "KNS PERO", za kategoriju mladi autori;
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (www.kns.ba) do 15.05.2015. god.VIII) Uvjeti za objavljivanje izabrane knjige:
– izdavač knjige je Udruženje za kulturu "Nova svjetlost" (KNS) u tiražu od 100 primjeraka;
– autor djela potpisuje ugovor sa izdavačem za prvo izdanje i zadržava autorska prava.
Kontakt telefon za dodatne informacije: 061 524 505

NAPOMENA:
Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti – što smatramo da je neophodno napomenuti s obzirom na dosadašnja iskustva.

Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505

Ibrahim Osmanbašić,
predsjednik udruženja

Sarajevo, 28.02.2015.god.

 


HOTEL "SARAJ"
http://www.hotelsaraj.com/bs-index.phpBaščaršija/Sarajevo

KNS/28.02.2015.


 www.kns.ba


SADRŽAJ

HOME
Coded in Central European Windows-1250

ORBUS Startpage

© Copyright by CAVKIC ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Page Construction:09/09/2008 - Last modified: 31/10/2020GOVORI I PIŠI PRAVILNO
BOSANSKIM JEZIKOM