TOP

Bosnea littera - Bosnian Letter - Bosansko slovo

LITERATURA
Prof. Dr. Rizo DŽAFIĆ
  BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA
(CURICULUM VITAE)


RIZO DŽAFIĆ je rođen 2. septembra 1945. godine u Bosanskoj Krupi gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Filološki fakultet (Grupa: Jugoslavenska i svjetska književnost) u Beogradu 1971.godine. Svoj radni angažman je započeo kao srednjoškolski profesor u Bosanskoj Krupi, a pet godina je radio u SR Njemačkoj u dopunskim školama (Štutgart, Keln, Frajburg).
Osnivanjem Pedagoške akademije u Bihaću zaposlio se kao asistent na predmetu Književnost za djecu. Postdiplomski studij iz područja književnosti upisao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1998.godine. Magistarski rad pod nazivom "Razvitak dječije književnosti u Bosni i Hercegovini" odbranio 2000. godine sa najvišom ocjenom i stekao akademski stupanj magistra humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o književnosti. Doktorat pod nazivom Tematske, genealoške i kontekstualne vrijednosti savremene krajiške književnosti za djecu odbranio na
Filozofskom fakultetu u Tuzli 2003. i stekao zvanje doktora humanističkih nauka iz područja književnosti.
Za poeziju i prozu nagrađivan na književnim konkursima. Za rezultate u odgoju i obrazovanju dobio je 1987. godine najviše priznanje SR BiH za perosvjetne radnike – nagradu HASAN KIKIĆ. Zastupljen u izborima, pregledima i antologijama savremene dječije poezije i proze, u čitankama književnosti za djecu, u čitankama i lektirama. Za rezultate u odgoju i obrazovanju dobio je 1987. godine najviše priznanje SR BiH za prosvjetne radnike – nagradu HASAN KIKIĆ.
Prevođen na njemački, engleski, turski, albanski, makedonski i slovenski jezik. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine.
Od 1975. do danas Rizo Džafić temeljito prati savremenu književnu produkciju u BiH i svijetu, objavio je veliki broj članaka, kritika, studija i kritičko-esejističkih osvrta u književnim časopisima: LICA, ŽIVOT, PUTEVI, OVDJE, BAGDALA, BRANIČEVO, BRAZDE, IZRAZ, MLADOST, MOST, STVARANJE, MOSTIVI, ODJEK, PROVINCIJA, ULAZNICA i dr... Objavio je preko 300 jedinica (Bibliografiju priredio Mustafa Ćeman).
Radi na Pedagoškom fakultetu u Bihaću gdje je voditelj odsjeka Bosanski jezik i književnost.


SPISAK OBJAVLJENIH KNJIGA

BR.         N A Z I V   IZDAVAČ   GODINA

01. BRODOLOM

pripovijetke

Univerzal

TUZLA

1982.

  RECENZENTI: M. Skakić, dr. R Vučković)

02. PLANINCI

pripovijetke

Osvit

KARLOVAC

1984.

  RECENZENTI: Mladen Muić, Ivan Tomić

03. GRMEČLIJE

pripovijetke

Univerzal

TUZLA

1986.

  RECENZENTI: Mirko Skakić, B. Lomović

04. NAGLAVAČKE

 poez. za djecu

Ivan G. Kovačić

BIHAĆ

1988.

  RECENZENTI: Tomo Dretar, H.Dervišević

05. OČEV ZAVIČAJ

prip. za djecu

Glas

BANJA LUKA

1989.

  RECENZENTI: Ismet Bekrić, Ranko Pavlović
06. OČEV ZAVIČAJ priče za djecu Bosanska riječ Wuppertal 1994.
  RECENZENTI: Šimo Ešić, Ivica Vanja Rorić
07. NEISPRIČANA PRIČA pr. za dj. El-Kalem SARAJEVO 1996.
  RECENZENTI: Selim Jarkoč, Aida Krzić
08. MURAT ŠUVALIĆ: IZAB. DJELA Općina Bos. Krupa Bos. Krupa 1971.
  RECENZENTI: Enver Kazaz, H. Akmadžić
09. AZRAILOVO OKO bajke Oko SARAJEVO 1997.
  RECENZENTI: Muris Idrizović, M. Šarić
10. ANTOLOGIJA KRAJ. PROZE Unsko-sanske novine BIHAĆ 1998.
  RECENZENTI: S. Jašarević, E. Huskić
11. ANTOL. BOŠNJ. POE.ZA DJ. Bos. riječ Wuppertal, SRNj 1998.
  RECENZENTI: Šimo Ešić, Ivica Vanja Rorić

12. TAJNE BESKRAJNE

poez za dj.

Prosvjetni list

Sarajevo

1998.

  RECENZENTI: Muris Idrizović, I. Bekrić

13. OČEVA SJEKIRA

pr. za djecu

Bosanska riječ

Wuppertal

1998.

  RECENZENTI: Šimo Ešić, Ivica Vanja Rorić
14.MURAT ŠUVALIĆ: IZAB. DJ. Krajiška knjiga Bihać 1998.
  RECENZENTI: Enver Kazaz, H. Akmadžić
15. IGROKAZI (slikovnica) Krajiška knjiga BIHAĆ 1998.
  RECENZENTI: Z. Hubijar, I. Bekrić

16. VELIKI LET

pripovijetke

Planjax

TEŠANJ

1999.

  RECENZENTI: Amir Brka, H. Dervišević
17. PUTOV. MAČKA BUCE (slikov.)  Planjax TEŠANJ 1999.
  RECENZENTI: H. Planjac, R. Brkić
18. ANTOL.BOŠNJ. PRIČE ZA DJE. Bos. riječ Wuppertal, SRNj 2000.
  RECENZENTI: Šimo Ešić, Ivica V.Rorić
19. PUTOVANJE M. BUCE (slikov.) Krajiška knjiga BIHAĆ 2000.
  RECENZENTI: V.Pečenković, Z.Arnautović
20. TAJNE BESKRAJNE poez. za dj. Bos. riječ Wuppertal SRNJ
  RECENZENTI: Muris Idrizović, I. Bekrić
21. ČITANKA ZA V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Denfas Tuzla 2005.
22. ČITANKA ZA VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Denfas Tuzla 2005.
         

ADRESA: PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ - BIH

Na prethodnu stranicu Na sljedeću stranicu
KULTURA LITERATURA POEZIJA PROZA ZBORNIK AUTORI
GLAVNA KNJIGE AKTUA KRAJINA EKOLOGIJA BARAKOVIĆ

LITERATURA - KNJIGE

webmaster

©Copyright by ORBUS®
Page Construction: 22-04-2004 - Last modified: 16/05/2012