ORBUS Belgium


GRAĐANSKI MONITORING - CIVIL MONITORING
 
BALKAN AREA

GRAĐANSKI MONITORING - CIVIL MONITORING

BALKAN AREA
BALKAN AREA

Glavni urednik:
Salih ČAVKIĆ, Maasmechelen, Belgija

   SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Apel građanima Sandžaka

Zenaida Koca


Poštovani građani Sandžaka,

Apelujemo da ne propustite iskoristiti svoje biračko pravo, ali i da prije nego što date svoj glas, dobro razmislite i proanalizirate ko zavrjeđuje Vaše povjerenje, jer, izvjesno je, Vašim glasovima će se trgovati, kalkulisati, boriti za što bolje fotelje. Zasad smo vidjeli "bitku" ko će s kim u koaliciju, ko će efikasnije izlobirati i u perspektivi uzeti što bolje mjesto. Kombinatorici prostih brojeva, data je prednost nad svrhom izbora, a to je formiranje Vlade, koja će imati jasan cilj-plan-program-resurse za sprovođenje reformi, kako bi se zaustavilo urušavanje srbijanskog društva.

Sada živimo u državi bez moralne ideologije, s apatičnim narodom bez ideje, koju vode korumpirani političari bez vizije. Prava i zakoni u njoj, u službi su nomenklature istih lica, koja se već dvadeset godina rotiraju na pozicijama, što ozbiljno upozorava na nesprovedenu lustraciju srbijanskog državnog aparata, koji je u bliskoj prošlosti imao užasno sramne epizode.

Iako smo predložili formiranje Bošnjačkog bloka u Sandžaku – do toga nije došlo. Neki politički predstavnici očito su procijenili da je nastavak kontinuiteta cjepkanja našeg biračkog tijela, model od kojeg se ne treba odustati, jer dobar je za njih. No, da li je taj model dobar za zajednicu?

Mala retrospektiva:

‘90-ih., nas je politički predstavljala SDA.; 2000-te.: SDA i SDP.; 2004-te.: SDA, SDP i SNP.; 2012-te.: SDA-SDP-SNP-BDZ.; 2014-te., biramo između SDA-SDP-BNS-BDZ-BDZS.

Dakle, jedno smo razbili na dvoje, troje, četvero, petero... Osim navedenog tu je i institucionalno pandiranje, pa sada, između ostalog, čak imamo i dvije islamske zajednice i dva nacionalna vijeća, a što je najgore, sve je to propraćeno kidanjem rodbinskih i komšijskih veza.

Rješavamo li mi ovim umnožavanjima političkih subjekata i nacionalnih institucija problem nezaposlenosti na lokalnom nivou, ili se možda neki širi interesni centri ovim načinom rješavaju nas? Svako od nas se to treba zapitati!

Zašto se sistemski i kontinuirano, godinama, radi na razbijanju bošnjačkog jedinstva, kao uslova za respektabilnu nacionalnu snagu?

Pluralizam političkih modaliteta svakako je dobar, no i taj pluralizam mora imati najmanji zajednički sadržalac, koji u konačnici vodi okupljanju oko zajedničke ideje i cilja, što u Sandžaku, nažalost, nije slučaj, iz čega se nameće zaključak da se ne radi o pluralizmu mišljenja, nego o jednoumlju, ili, jednoumljima manjih interesnih grupa, da ne kažemo klanova.

Pojedini naši političari su izgleda zaboravili svoju svrhu, pa očito smatraju da njihova misija nije borba za prava Bošnjaka, već šansa za ostvarivanje sopstvenih interesa, a Sandžak, osim glasa svakog njegovog stanovnika, nema mehanizme za kažnjavanje takvih mešetara, kojima su beogradske košave često vjetar u leđa.

Minimum, ispod kojeg se ne smije ići je:

- Zvanična i, od njegovih političkih subjekata i institucija, plebiscitarna opredijeljenost Sandžaka za evroatlantske političke i vojne integracije, kao faktor stabilnosti Srbije i regiona.

- Decentralizacija, ili federalizacija Srbije, po uzoru na zemlje EU, u kojoj bi Sandžak dobio status konstitutivne prekogranične regije, ili federalne jedinice.

- Jedinstvena Islamska zajednica.

- Zapošljavanje Bošnjaka u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi, prema etničkoj strukturi opština.

- Neometana saradnja s maticom Bosnom i Hercegovinom.

- Da “srbijanstvo” prestane biti asimilirano i diskriminisano od strane "srpstva", koje kao termin može se odnositi isključivo na srpski etnos, a ne na sve građane Srbije.

- Prilagođavanje, odnosno, promjena grba, zastave i himne Republike Srbije, jer ne odražavaju etničku strukturu, ali i zbog negativnih konotacija na nedavne i događaje iz dalje prošlosti, u kojima su spomenuti simboli, nažalost, ideološki kontaminirani

Pobrojano su minimumi koji se u Evropskoj uniji podrazumijevaju. Težimo toj zajednici evropskih naroda, dakle, izborimo se za njezine osnovne standarde.

Apelujemo na bošnjačke političke subjekte, kada već nisu imali kapacitet oformiti predizbornu koaliciju, da iskažu barem minimum etike i svoje kampanje vode prezentacijama programa, a ne laganjem svojih lokalnih suparnika, koji su često njihove komšije, članovi familija, pa čak i porodica, te da već sada potpišu sporazum o postizbornom zajedničkom radu na ostvarivanju gore pobrojanih principa, koji su od egzistencijalne važnosti za Sandžak.

Građane još jednom pozivamo da, usprkos nedoumicama, masovno izađu na izbore i, po svom uvjerenju, glasaju za sandžačke političke subjekte, jer neiskorištavanje prava glasa, ipak je najgora varijanta za Sandžak.

Srdačno,

NVO Građanski Monitoring

Zenaida Koca

potpredsjednica Nadzornog savjeta, Novi Pazar, 20. 2. 2014.This page is set to Monitoring by ORBUS: 25.02.2014.


Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 01.01.2014. - Last modified: 31.03.2014.