CULTURE
KULTURA

ORBUS
KULTURA TOTOP

PROSE&POETRY - PROZA I POEZIJA
Bosnea littera - Bosnian Letter - Bosansko slovo
Čarli Čaplin (Charli Chaplin)
Kada sam zaista počeo da volim sebe...
ORBUS
  ~ Čovjek sa hiljadu lica ~

Autor: Čarli Čaplin
(Charli Chaplin)


Bosnian
- prose
- poem
- poetry

Bosanska
- proza
- poezija
- pjesma

AKTUA

Diaspora

Krajina


KNJIGEAutor: Salih Čavkić


Uređuje:
Salih Čavkić
BelgijaBosanski jezik je glavni segment identiteta

Kada sam zaista počeo da volim sebe...

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
shvatio sam da sam uvijek i u svakoj prilici
na pravom mjestu i u pravo vrijeme,
i da je sve što se dešava ispravno –
od tada pa nadalje mogao sam da budem miran.
Danas znam da se to zove POVJERENJE.

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
mogao sam da spoznam da su emocionalni bol i patnja
za mene samo upozorenja da živim suprotno svojoj istini.
Danas znam da se to zove BITI AUTENTIČAN.

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
prestao sam da žudim za nekim drugim životom
i mogao sam da vidim da je sve oko mene bilo poziv na rast
Danas znam da se to zove ZRELOST.

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
prestao sam da sebi kradem svoje slobodno vrijeme,
i prestao sam da dalje pravim grandiozne projekte za budućnost.
Danas radim samo ono što mi čini zadovoljstvo i radost,
ono što volim i što čini da se moje srce smije,
na moj sopstveni način i u mom ličnom tempu.
Danas znam da se to zove ČESTITOST.

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene,
od jela, ljudi, stvari, situacija
i od svega što me je uvijek ponovo odvlačilo naniže, dalje od mene samog
U početku sam to zvao „zdravi egoizam“,
ali danas znam da je to „LJUBAV PREMA SAMOM SEBI.

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
prestao sam da želim da sam uvijek u pravu,
tako sam manje griješio.
Danas sam shvatio da se to zove SKRUŠENOST.

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
odrekao sam se toga da živim i dalje u prošlosti
i da se brinem za svoju budućnost.
Sada živim još samo u ovom trenutku u kom SVE počinje
Tako živim danas svaki dan i zovem to „SVJESNOST“.

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
spoznao sam da od svojih misli mogu da se razbolim i budem bijedan.
Kada sam pak zatražio natrag snage svoga srca,
razum je dobio važnog partnera.
Ovu vezu zovem danas „MUDROST SRCA“.

Ne treba dalje da se plašimo rasprava,
konflikata i problema sa samim sobom i sa drugima,
jer se čak i zvijezde ponekad sudare
i nastaju novi svjetovi.
Danas znam: TO JE ŽIVOT!

(Čarli Čaplin na svom 70. rođendanu 16. aprila 1959. godine)Midi muzika - Bacila je sve niz rijeku - IndexiNa ovim stranicama objavljujemo radove iz proze i poezije naših članova, prijatelja i simpatizera.
Bosanski jezik: "Čuvaj rode jezik, iznad svega, u njem živi, umiri za njega."
(Salihaga, Preporod 1901.)

Coded in Central European Windows-1250

ORBUS Startpage


©Copyright by ORBUS.be®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Page Construction:22/04/2004 - Last modified: 31/10/2020