CULTURE
KULTURA

ORBUS
Bosanac kopljanik TOP

KULTURA U BOŠNJAKA
PROSE&POETRY - PROZA I POEZIJA
Bosnea littera - Bosnian Letter - Bosansko slovo
Enes TOPALOVIĆ

Lična karta - KAP - Put Marka Kraljevića
Kralj Tvrtko
Science & Technics Page
OFFICE Diaspora AKTUA Contact
Enes Topalović
Autor: Enes Topalović


Bosnian
- prose
- poem
- poetry

Bosanska
- proza
- poezija
- pjesma
Autor: Salih Čavkić


LITERATURA
 

 


ad modum bosniesem - aida korman - sarajevoLična karta


Ime: Damir ( Dervišev sin)
Prezime: Human ( Ko duša fin )
Rođen: U nehori (na banjici iza vrata)
Mjesto: Moja rodna Gruda,
kod Modre rijeke, crvene za rata.

Bračno stanje: Protjeran (ma, bilo svašta)
Zanimanje: Lutalica, tragač i sevdalija, jašta.

Nacionalnost: Bošnjo, dobri, bleso i bekrija
Vjera: I Islam i Isa i Mahatma,
I sva dobra raja
Državljanstvo: Svjetsko a bosansko i
Bosansko a svjetsko,
I tako bez kraja

Otisak prsta, molim !
E, to je sevdah sa dna duše, bolan,
Što ga ko himnu volim.

Potpiši ovdje ako znaš!
Da pišem, znam ko da dišem.

Pa ti si, čovječe, čudo od čovjeka,
Prava Sila,
Kriv sam što sam Čovjek, što posto,
I to svima,
Ja ti nisam od zvijeri posto.

Enes Topalović,
12.01.2005

 


KAP

Kao kap sa neba,
Sletih
Utopih se u rijeku,
Potekoh

Niz strmine
Niz hridine
Niz zidine
Niz ledine

Kroz šikare
Kroz močvare
Kroz voćare

Preko stijena
Preko gliba
Preko zdena
Preko šiba

Iznad vira
Iznad jama
Iznad hira
Iznad kama

I veseo
I turoban
I razdragan
I kiseo

Igrah
Vrdah
Plesah
Pjevah
Skakah
I krivudah
Plakah
Ridah
Jecah
Vrištah
I vrludah

Mirno more
Proguta mi dah.Put Marka Kraljevića

Put putuje srpski Kraljeviću,
Put putuje glavom odmahuje,
Teške su ga misli pritisnule
Mejdanima gnjide zaratile.

Bosnom ide, svašta oči vide,
Nečoveštva ljudi se ne stide.

Nigde časti niti čojstva ima
Junaci se kupuju novcima.
Jal novcima jali kokardama
Srpske slave nema u pesmama
Sramota se sije po jamama
Krv trudnice plače na kamama.

Ide Marko stiže Srebrenici
Krvava mu slika u zenici
Pokraj hordi projaha bez reči
U srcu mu plač deteta ječi

Sve se mrači Marko na potomke,
Čedne ljude kolju mesto stoke.
Gde nestade slava pokolenja?
Gde nestade časti i poštenja?

Rasrdi se Kraljeviću Marko,
Pa podbode Šarca silovito
Gnjide ljudske, sunce li vam žarko!
Kresnu nešto i što junak ne sme
Te odjaha iz junačke pesme.

Enes Topalović
22.01.2005
www.snovi.org

ORBUS Startpage

Coded in Central European Windows-1250

 


We Rated With ICRA

©Copyright by ORBUS Belgium®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Page Construction:08/02/2005 - Last modified: 12/05/2015