JUDAIZAM

Jevrejski blagdani
   

Šabat

 - sveti dan mirovanja - najvažniji blagdan,
Roš ha-Šana  - Nova godina - obljetnica stvaranja svijeta,
Jom Kipur  - dan pomirbe i pokajanja
Sukot  - blagdan sjenica
Š'mini Aceret i Simhat Tora  - obnavljanje kruga čitanja Tore
Hanuka - blagdan svjetlosti
Hanuka se više od 2200 godina slavi svakog 25. dana mjeseca Kisleva po jevrejskom kalendaru, dok po gregorijanskom računanju vremena svake godine mijenja datum i može biti bilo koji dan u decembru.
Tu bi-š-vat - nova godina drveća
   
Purim - blagdan izbavljenja
U ponedeljak veče, 9.3., od zalaska Sunca, Jevreji počinju slaviti praznik Purim, i nastavljaju sutradan, utorak 10.3. cijeli dan, do zalaska Sunca. Praznik im je značajan kao i Pesah, samo što je veseliji i manje strog.
Pesah - Pasha

- blagdan izbavljenja iz egipatskog ropstva
Pesah počinje u srijedu veče, 8. aprila
Za Pesah se ne jede ništa što sadrži kvasac.

Jom ha-Šoa  - dan sjećanja na žrtve Holokausta
Jom ha-Acmaut  - dan države Izrael
Jom Jerušalajim  - dan grada Jeruzalima
Šavuot  - blagdan primanja Tore