BOSANCI I HERCEGOVCI
SRETAN VAM DAN DRŽAVNOSTI
25. NOVEMBAR, DAN ZAVNOBIHA

ŽELI VAM ORBUS TEAM

U SJEĆANJE NA GENIJA SA BALKANA

Ime "Tito" prodrlo je na sve kontinente i u najudaljenije krajeve svijeta. To ime se izgovaralo kao sinonim borbe za slobodu i prava malih naroda. Izgovarali su ga i oni koji nisu ni znali gdje se nalazi Jugoslavija. Mnogi u svijetu, ali i na prostoru urušene Jugoslavije, uz ime "Jugoslavija" dodavali su i ono "Titova". Zbog sticaja raznih okolnosti, danas je ime "Jugoslavija" kod mnogih kompromitovano. Nisu ga kompromitovali sportisti svih nacionalnosti koji su slavu Jugoslavije pronosili širom svijeta! Nije ga kompromitovao Josip Broz Tito! Kompromitovali su ga oni koji su urušavanjem Jugoslavije željeli da uruše ideje, vizije i djela Josipa Broza Tita - sve ono što je potvrdilo vrijeme. A vrijeme je najbolji sudija!

DRUŽE TITO IZDALI SU TE ONI KOJE SI NAJVIŠE ŠTITIO!!!

PJESMA DRUŽE TITO MI TI SE KUNEMO

HOME