ORBUS

 

SREĆAN PESAH!
HAG PESAH SAMEAH!

Jevrejski praznik Pesah se praznuje u znak oslobođenja Jevreja iz Misirskog ropstva (hebr. Micrajim – Egipat). U hebrejskom jeziku Pesah se još naziva:
Hag ha-macot (hebr. Hag – praznik), praznik prijesnih, beskvasnih hljebova, jer je u vrijeme praznika izričito zabranjeno jelo s kvascem pa čak i posjedovanje bilo čega kvasnog.
- Z’man Herutenu (u doslovnom prevodu, praznik naše slobode).
- Hag Ha’aviv (praznik proljeća, zato što uvijek pada u proljeće (hebr. Aviv – proljeće). Po jevrejskom lunarnom kalendaru praznik počinje 15., a završava 22. nisana).

Pesah je jedan od tri hodočasna praznika kada svi Jevreji koji imaju mogućnost, hodočaste u Jerusalim. U vrijeme postojanja hrama svaki punoljetni muškarac bio je obavezan doći u Sveti grad.

Slavlje započinje večer prije prvog dana praznika (Erev Hag) večerom koja se zove Seder veče.  Seder je hebrejska riječ koja znači red, a Seder večera je praznična, obredna večera, na kojoj se molitve, čitanje Hagade i svi drugi običaji obavljaju po strogo utvrđenom redu. I hrana se servira na "kearat seder", to je veliki tanjir na kojem je postavljeno sve što je potrebno za jelo tokom večere.

Kako je Pesah praznik koji se proslavlja u porodici, za vrijeme Seder večere svi ukućani se okupljaju oko trpeze na kojoj su postavljena jela koja simbolično podsjećaju na robovanje Izraelaca u Egiptu i na njihovo izbavljenje. U svim jevrejskim porodicama za trpezom tokom Seder večere ostavlja se jedno prazno mjesto i jedna čaša vina za proroka Eliju. Postoji vjerovanje da će se prorok Elija vratiti kao vjesnik dolaska Mojsije. Običaj je i da se za vrijeme večere vrata od kuće ostavljaju otvorena, kao znak dobrodošlice svakom dobronamjernom putniku-namjerniku. Seder počinje domaćinovim pozivom siromašnima da dođu i s njima podijele sve što ima na trpezi.

Čitanje Hagade je osnovni dio Sedera. Hagada opisuje događaje koji se odnose na praznik, hronološki iznoseći historiju dolaska izraelskih plemena u Misir, njihovo oslobađanje iz ropstva i objašnjava svrhu pashalne žrtve za vrijeme Drugog hrama. Ona govori i o upotrebi beskvasnog hljeba (macesa), gorkih trava (maror), i ostalog jela koje se nalazi na trpezi. U njoj su sadržani odlomci iz Biblije, Midraša, stare legende i anegdote, molitve i pjesme zahvalnice, a završava se popularnom pjesmom "Had gadja".
Praznik se čestita sa:
-  kod Sefarada: Buen moed (dobar praznik) i Lešana habaa bi Jerušalajim (dogodine u Jerusalimu)
-  kod Aškenaza: Hag sameah vekašer (radostan i košer praznik).
Večer kojom počinje Pesah osobito je svečana. Nakon službe u sinagogi, obitelji se okupljaju za stolom i tada zapravo počinje pravi obred - pashalni »seder«. Pashalna večera ima svoj određeni tok, pa u tu svrhu koriste i knjižice s opisom kako ta večera mora teći. Opis pashalne večere naziva se Hagada šel Pesah. U našim je krajevima osobito poznata stara »Sarajevska Hagada«.
Tanjir za Seder: na njemu se nalaze:
-  pečena janjeća kost, simbolizira hramsku žrtvu
-  jaje, simbolizira žalost za Hramom
-  maror (gorko bilje; npr. hren) = simbolizira gorčinu ropstva
-  haroset (mješavina jabuka, grožđica, badema, datulja i sl., začina i vina), simbolizira građevinski materijal kojim su Izraelci gradili u Egiptu
-  karpas (peršun, celer ili neko drugo zeleno bilje) = simbolizira zelenilo proljeća.


 
Kearat Seder – tanjir za Seder

Na stolu su još
- 3 komada beskvasnog hljeba, maca, maces, (macot u pluralu);
- 2 porcije za subotu (Šabat)   za lehem – hljeb (ropska porcija  koju su Izraelci svakodnevno nosili na rad),
-  4 čaše simboliziraju 4 načina koje je Bog spasio Izraelce iz egipatskog ropstva, a
 - 5. čaša čaša se zove Elijahuova čaša. Ona je posljedica jedne Talmudske rasprave o tome da li zapravo treba bit 4 ili 5 čaša (kako se vjeruje da će Elijahu, kada dođe, riješiti i sve Talmudske nesuglasice). Inače, za vrijeme sedera, u određenom se trenutku otvaraju vrata za Elijahua, a u sklopu nade u dolazak Mesije.

Seder se sastoji od 14 dijelova unutar kojih se uči lekcija o tome kako je Bog spasio židovski narod od ropstva. Nakon toga se srednja maca lomi na dva dijela te se jedan dio (afikoman) odvaja da bi se jeo kao zadnje jelo prije blagoslova nakon jela (kako bi okus mace slobode mogao ostati u ustima). Nakon toga se karpas umoči u slanu vodu i pojede.
Jedan od zanimljivijih trenutaka Pashalne večere svakako je onaj kada najmlađi član obitelji postavlja pitanja:
Ma ništana ha layla ha ze (po čemu je ova noć drugačija od svih ostalih?)
Otac obitelji odgovara: »Bili smo robovi faraonovi u Egiptu, ali Gospodin naš Bog izveo nas je odande snažnom rukom i ispruženom mišicom. I da Sveti, blagoslovljen budi, nije izveo naše očeve iz Egipta, mi bismo i naša djeca i djeca naše djece još uvijek bili robovi faraonovi u Egiptu. Stoga je naša dužnost zahvaljivati, hvaliti, pohvaljivati, slaviti, uzvisivati, častiti, blagosiljati... Onoga koji je sva ova čudesa učinio za naše očeve i za nas. On nas je izveo iz ropstva na slobodu, iz žalosti u radost, iz tugovanja u proslavu, iz tame na veliko svjetlo, i iz sužanjstva u spasenje. Stoga zapjevajmo pred Njim novu pjesmu, Aleluja!«

Večera se nastavlja do kasno u noć.
Slijedi blagoslov nad macot i nakon toga se jede maror s haroset te jaje umočeno u slanu vodu (simbolizira ropske suze). Slijedi afikoman (maca-desert), treća čaša vina te blagoslov nakon jela.

Nakon blagoslova slijedi Halel (Psalmi 113-118), koji se recitiraju/pjevaju uz 4. čašu vina.

hagada074150.jpg
 
Hagada

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevska Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti...


Detaljnije o Hagadi: http://www.benevolencija.eu.org/content/view/89/28/

Svima koji slave želimo Srećan Pesah sa tradicionalnim pozdravom:
HAG PESAH SAMEAH!

ORBUS Team

Za one koje interesuje:

Za Pesah se ne jede ništa što sadrži kvasac.

2017: April 10-18