TOP
ORBUS Bosansaka zajednica u Belgiji


Presude za zločin u Kravicama

284 godine robije
 

Kravica: Za genocid 284 godine zatvora

Pred Sudom BiH sedmorica bivših policajaca nepravosnažno osuđena za genocid u Srebrenici, a četvorica oslobođena krivnje.

BIRN – JUSTICE REPORT – 29.07.2008 - Sudsko vijeće Suda BiH izreklo je prvostepenu presudu za genocid kojom je sedmoricu bivših pripadnika policije osudilo na ukupno 284 godine zatvora, dok je četvoricu oslobodilo krivnje.

Pred Sudom BiH nepravosnažno su na po 42 godine zatvora osuđeni Milenko Trifunović, Aleksandar Radovanović i Brano Džinić, na 40 godina osuđeni su Miloš Stupar, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan, dok je Petru Mitroviću izrečena kazna u trajanju od 38 godina zatvora. Istom presudom krivnje su oslobođeni Velibor Maksimović, Dragiša Živanović, Miladin Stevanović i Milovan Matić, te im je ukinut pritvor odmah nakon izricanja presude.

Desetorica optuženih bili su pripadnici Drugog odreda Specijalne policije iz Šekovića, kojim je komandovao Miloš Stupar, dok je Milovan Matić bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS).

Svih 11 optuženih terete se za učešće u strijeljanju više od 1.000 Bošnjaka u selu Kravica počinjeno 13. jula 1995. godine, nakon pada UN-ove zaštićene zone Srebrenica.

“Ako jedan zločin zaslužuje najveću kaznu, onda je to genocid, i to posebno ako je izvršen na ovakav način, sa velikim brojem žrtava. Ubijena je zaštićena grupa ljudi i to na način koji vrijeđa svako ljudsko dostojanstvo – zatvoreni u nehumanim uslovima. Optuženi su to iskoristili i pobili ih”, istakao je Hilmo Vučinić, predsjedavajući Sudskog vijeća.

Sudsko vijeće je sedmorku proglasilo krivima po tri od ukupno pet tačaka optužnice, te je neke navode Tužilaštva – poput toga da su “učestvovali u pljačkanju zarobljenih Bošnjaka” – odbacilo, jer za to “nije bilo dovoljno dokaza”.

Sudsko vijeće je utvrdilo da je ubijanju civila u Kravici prethodio incident u kojem je poginuo jedan pripadnik Specijalne policije, ali je odbacilo tvrdnje Odbranâ da se radilo o “nužnoj odbrani”.

“Svjedok S4 je naveo da je pucnjava trajala sat i po, te da se odvijala prvo u jednom, pa u drugom dijelu skladišta, a bila je praćena i bacanjem bombi. Teško da se pod ovakvim okolnostima može govoriti o nužnoj odbrani, imajući u vidu ovu osmišljenu i sistematičnu likvidaciju”, rekao je Hilmo Vučinić.

Sudsko vijeće također je utvrdilo da je u to vrijeme Miloš Stupar bio komandant Drugog odreda, što je Odbrana osporavala tokom čitavog postupka.

“Bio je glavni komandant između vrhovne komande i operativaca na terenu. Nije dokazano da je znao da će njegovi ljudi počiniti zločin, ali je dokazano da je naknadno saznao, te nije poduzeo ništa da ih za to kazni”, istakao je Vučinić.

U obrazloženju presude Sudsko vijeće je istaklo kako nije utvrđeno da su optuženi učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, jer “Tužilaštvo nije dokazalo elemente ovakve krivične odgovornosti”.

“Njihovu odgovornost je najbolje okarakterisati kao odgovornost neposrednih počinilaca. Nije neophodno da neposredni počinioci budu dio udruženog zločinačkog poduhvata. Dokazi nisu pokazali da su se oni dogovorili sa ostalima da počine to krivično djelo”, smatra Sudsko vijeće.

Istovremeno, Vijeće je utvrdilo da je kod optuženih koji su proglašeni krivima postojala “posebna namjera za istrebljenje Bošnjaka iz Srebrenice”.

“Vidjeli su ranjene i iscrpljene muškarce koji su se predavali u hiljadama. Optuženi su znali da ubijanjem muškaraca u Kravici učestvuju u trajnom istrebljenju Bošnjaka iz Srebrenice. Kad je pucnjava prestala, Brano Džinić je počeo bacati bombe u hangar. Sve navedeno ukazuje na uloženi napor i istrajnost da niko u skladištu ne preživi”, istakao je Hilmo Vučinić i dodao da, iako se ne zna tačan broj žrtava, “sigurno je da su optuženi svjesno ubili stotine muškaraca”.

Ovo je prva presuda za genocid u BiH, a druga izrečena u procesima za zločine počinjene u toku rata u BiH. Prva je izrečena Radislavu Krstiću u Haagu 2004. godine, kada je osuđen na 35 godina zatvora.

Ovo su također do sada najviše izrečene kazne za zločine počinjene u ovom ratu, izuzev kazne koju je Tribunal u Haagu izrekao Stanislavu Galiću za opsadu Sarajeva. Galić je osuđen na doživotni zatvor.

Izricanju presude prisustvovali su članovi Udruženja “Pokret majki Srebrenice i Žepe”, kao i porodice i prijatelji optuženih.

“Mislili smo da će svih 11 biti osuđeno. Iako mislim da je kazna prihvatljiva, teško smo podnijeli oslobađanje. Na ovo smo mi dugo čekali”, kaže Sabra Kolenović, članica udruženja.

Zumra Šehomerović, iz istog udruženja, istakla je da postoji “neki minimum zadovoljstva”, te dodala da se nada da će “svi zločinci doći pred lice pravde i odgovarati za počinjene zločine”.

Sudsko vijeće je donijelo i odluku kojom se svi optuženi oslobađaju materijalnih troškova, te odluku kojom se udruženje majki Srebrenice i oštećeni upućuju na parnicu.

Obje strane imaju mogućnost žalbe na ovu presudu.
 


Kravice

 

 ORBUS Bosansaka zajednica u Belgiji