TOP

SREBRENICA - POTOCARI
 11. JULI 1995. - 11. JULI 2006.

Internacionalni Marš solidarnosti Nezuk-Srebrenica

od 7. do 11. jula 2006

Pozivamo sve one koji su prijatelji Republike Bosne i Hercegovine i žele da učestvuju sa nama u Maršu jula 2006, putem koji je prošla kolona od 14.000 ljudi prisiljenih da bježe kada je «UN zaštićena zona» Srebrenica pala u ruke srpskih snaga. Regija Srebrenice je izdana i od strane U.N-a, koji nisu htjeli provesti u djelo vlastitu odluku da Srebrenica ostane pod kontrolom mirovnih snaga UN-a. Simbolično, ćemo preći ovu etapu u protivnom smjeru, iz solidarnosti sa izbjeglicama koje su se vratile svojim kućama:

Polazak je Nezuk (mjesto dolaska 17 jula 1995, 6.500 preživjeli od kolone koja je krenula iz Potočara 11 jula 1995) preko Snagova Liplja, Kamenice, Udrča, Kaldrmice, Pobuđa, Jaglica do Potočara. Dužina ovog marša je oko 90km. Predviđena dnevna etapa je 22 do 24km. Obzirom da zadnji dan treba prijeći oko 30km. Učesnici će naravno po dolasku u Potočare prisustvovati jedanaestogodišnjici Komemoracije 11 jula u Memorijalnom centru.

Cilj manifestacije je : podsjetiti na najveći genocid počinjen u Evropi poslije Drugog svjetskog rata. Sa preživjelima želimo da doprinesemo rješavanju aktuelnih problema izbjeglica, i da podsjetimo međunarodnu zajednicu da su svi regioni Republike BiH na kojima su izvršeni progoni i najveći zločini, 1995. godine skandaloznim i sramnim Dejtonskim sporazumom predati u ruke tim istim zločincima, ilegalnim formiranjem zločinačke tvorevine R.S. na tlu Republike BiH. Ipak, svjesni smo da se takva nepravda može ispraviti jedino ako se politički zrele snage u BiH izbore za povratak legalnog i legitimnog ustavno-pravnog sistema Republike BiH, koji je bio na snazi neposredno prije početka agresije na Republiku BiH.

Kako učestvovati u Maršu?

Upisom u formular kojeg ćete naći na kraju i adresu e-mail.

Svaki učesni(k)ca ima na raspolaganju dvije varijante marša:

1. "Marš preživjelih" u dužini od 50 kilometara.

2. Marš simboličnom maršrutom, po mogućnosti, svaki dan, gdje bi bio stavljen prioritet na učešće u programu pomoći za povratnike, koji su se vratili svojim kućama, kao i zajedničko druženje i održavanje zajedničkih večeri sa povratnicima.

Za učesnike Marša, predviđena su auta za prevoz stvari i hrane.

Opasna mjesta (minska polja) su obilježena. Za informaciju, prošlogodišnji Marš protekao je bez incidenta.

Treba napomenuti da Marš ima internacionalno značenje zahvaljujući učešću stranaca koji se sve više solidarišu sa žrtvama počinjenog genocida. Učesnici Marša idu stazom obilježenom smrću više hiljada ljudi pobijenih u bjekstvu. Zajedno sa Srebreničanima rame uz rame, želimo našim učešćem pokušati poboljšati njihovu situaciju.

Program putovanja:

Kolektivni polazak iz Švicarske je 4 jula sa "Bosna Tours" (Lucern) u 20 sati a može i avionom.

Povratak prema planu svakog pojedinca.

Naša Adresa :

Permanence Srebrenica,
Maison des Associations
15, rue des Savoises
1205 Genève

Tel. 0041/22/328.03.49  (09-12h i od 14-17h (samo četvrtkom)
ili 0041/22/349.36.06 ili 022/300.39.21
Fax 0041/22/349.35.67
E-mail :
srebrenica@romandie.com
Site:
www.srebrenica-asds.com

Za podršku ovom Maršu, ako želite da nam pomognete
Naš broj računa je: CCP: 17-96054-1.

Pomoć je dobro došla i unaprijed vam Veliko Hvala.


Komitet u Bosni:

Udruženje "Žene Srebrenice"
Ul. Filipa Kljajića 38.
75.000 Tuzla

Tél-fax :00387/35/251.498
Email : offric@srebrenica.org

Sead Jahić, dir. tourisme & hébergement.
Tél.-fax 00387/56/440.072
E-mail: tours_srebrenica@yahoo.com


Prizori sa Internacionalnog Marša solidarnosti Nezuk-Srebrenica
11. 07.2005. godine

 

 

 


 ORBUS Bosansaka zajednica u Belgiji