Ševko KADRIĆ
 


Aida Kasum

Alija Izetbegović

Ćamil Mahmutović, unučad

Hazim Bašić

Dževad Kurić, unuka

Hajrudin Ferizović

Kongres-žena2008

Marjan Hajnal

Medijsko priznanje Orbusu

Salih Čavkić (profil)

Salih Čavkić (vjenčanje)

Senahid Halilović

Ševko Kadrić (video)
 

Samir Mešić


Sadija Klotz

Nihad Krupić

Uzeir Čavkić

Zijad Bećirević 


Predratni profesor, sociolog, danas pisac (9 knjiga), veoma dobar pripovjedač i nadasve čovjek. Čovjek koji je shvatio poruku knjige i izričito želi da budućim generacijama prenese poruku: ČITAJ!
Udarite u sliku pa uživajte i nešto naučite, jer Ševko Kadrić to vrlo jasno i rječito zna dobro obrazložiti.
 
UDARITE U SLIKU ZA VIDEO FILM


Ševko Kadrić u Kaknju

UDARITE U SLIKU ZA VIDEO FILM

Ševko Kadrić

UDARITE U SLIKU ZA VIDEO FILM

Ševko KadrićŠevko KadrićŠevko Kadrić