PROFUNDO

TOP

DOMOTIKA SUP. DRIVERS

RAČUNAR

HELP

SUNČANI BOJLER

OVERCLOCKING LANGUAGE CODES

Na startnu stranicu  

 

Stabilizator pozitivnog napona 10A

Ovo je jedan jači stabilizirani napon, koji može da liferuje 10A. Sklop je konstruiran oko jednog normalnog 78xx naponskog regulatora, ali je za dodatnu snagu opremljen sa T1. Za 78xx možemo uzeti bilo koji tip koji će podržati. Imajte na umu da ulazni napon regulatora treba biti 3V viši od  izlaznog napona. Pogledajte dostupnu ponudu za 78xx regulatora. T1 se treba montirati na veliki hladnjak ako koristimo veliku snagu.
Negativna varijanta ovog napona možete naći ovdje.

Upozorenje: Ovaj napon nije osiguran od kratkog spoja.

Shema pozitivni stabilizator napona 10 A

Popis dijelova:

 • R1, R2 = 0,18Ω 5W
 • R3 = 2,2Ω 2W
 • C1 = 22000µF
 • C2, C3 = 1µF
 • B1 = 35A
 • T1 = MJ15004
 • IC1 = 78xx


Stabilizator negativnog napona 10A

Ovaj sklop je negativna varijanta gornjeg stabiliziranog napona od 10A. Umjesto pozitivnog naponskog regulatora 78xx  upotrebljena je negativna verzija, naponski regulator 79. Također se za T1 koristi jedan NPN tio tranzistora MJ15003.

Za 79xx možete odabrati bilokoju naponsku varijantu.. Tranzistor T1 mora se montirati na veliki hladnjak ako koristimo veliku snagu.

Upozorenje: Ovaj napon nije osiguran od kratkog spoja.


Shema negativni stabilizator napona 10 A

Popis dijelova:

 • R1, R2 = 0,18Ω 5W
 • R3 = 2,2Ω 2W
 • C1 = 22000µF
 • C2, C3 = 1µF
 • B1 = 35A
 • T1 = MJ15003
 • IC1 = 79xx 

Leksika bosanskog jezika


Copyright by Cavkic, Belgium
Zabranjena svaka publikacija, kopiranje i distribucija bez dozvole.
Page Construction: 10/02/2006- Last modified: 09/08/2016