NOVO NOVO NOVO
CD na slici sadrži edukativni materijal veći nego pet pisanih knjiga. Sa preko 300 raznih šema i slika sa primjerima, vodi vas u svijet nauke i tehnike. CD je nastao kao rezultat desetogodišnjeg iscrpnog rada. Bezbrojni primjeri sa šemama i slikama uz objašnjenja (pravo su poučno blago) za srednjoškolce i studente, servisne tehničare i inžinjere. Svako će naći nešto za njega, bilo da nauči ili da se podsjeti. Stranice su u HTML tehnici i otvaraju se u vlastitom Browseru sa driverima Explorera od 5.0 na više. Čim se postavi disk u CD stanicu automatski se otvara Browser na cijelom ekranu sa uputstvom.


Edukacija, najbolji put do uspjeha!

Edukativni CD-disk je vaše rješenje i ključ do uspjeha!
Pročitajte sadržaj ispod. Dodatne informacije putem e-maila, ili telefona.

 

Ispod slijedi sadržaj CD-a sa slike


TEMELJI ELEKTRONIKE
Autor: Ing. Salih Čavkić


Uvod u elektroniku. Temeljni sklopovi na kojima počiva gradivo. (Bosanski)

 • Temeljni sklop

 • Brujanje napona

 • CR-sklop kao visoko propusni

 • CR-sklop kao diferencijalni filter

 • Darlington tranzistor

 • Diferencijator

 • Diferencijalni pojačivač

 • Dupliranje pulsa

 • Dvopulsno dupliranje

 • Dvopulsno umnožavanje

 • Emitor sklop

 • Fet kao konstantni izvor

 • Fet kao diodetester

 • Formule za struju

 • Integrator

 • Integrirani filter

 • Invertirani pojačivač

 • LR-sklop kao nisko propusni

 • Kaskadni sklop

 • Kaskadni umnožač

 • Kolektor sklop

 • Komparator

 • Komparator sa histerezom

 • Neinvertirani_pojačivač

 • Podjela napona

 • Prosijavanje - filtriranje

 • Prozor-komparator

 • Radno ponašanje tranzistorskog pojačivača

 • Ravnanje npona

 • RC-sklop kao niskopropusni

 • RL-sklop kao visokopropusni

 • Sabirni pojačivač

 • Sklop sa otpornicima u mostu

 • Sklop za dupliranje napona

 • Stabilizator_napona

 • Stabiliziranja napona sa strujnim graničnikom

 • Stabiliziranje napona sa kolektorskim sklopom

 • Tranzistor kao konstantni izvor struje

 • Tester za thyristor i triac

 • Zadnji_trap

 • Obavijest


ELEKTRONSKI SKLOPOVI
Autor: Ing.
Salih Čavkić


Šeme sklopova sa opisom, poredane su po različitim kategorijama, po principu uradi sam. Uz svaku šemu stoji i globalni proračun cijene komponenti. Proračun sklopova, baziran je većinom prema aktualnim cijenama. Cijene su samo jedna orijentacija. Ploče, transformatori i materijal za hladjenje nisu uračunati. Svi sklopovi su 100% ispitani na prototipu. (Bosanski)

Audio sklopovi

 • Bass-treble-tonregulator sa 741

 • 1 Watt pojačalo

 • 10 Watt pojačalo

 • 18 Watt pojačalo

 • 20 Watt pojačalo

 • 250 mW pojačalo

 • 40 Watt pojačalo

 • IC microfon pojačivač

 • LED VU-metar

 • Microfon pojačalo

 • Microfon pred-pojačalo

 • Obrtač faze

 • Phono-line adapter

 • Pik indikator

 • Pojačalo za slušalice

 • Regulaciono pojačalo

 • Subwoofer filter

 • VU metar

 • Tonregulator

 • Zvučnik dumyload

 • Zvučnik faze tester

 • Zvučnik indikator

Svjetlosni efekti

 • Astabilni multivibrator

 • 1,5 V LED flicer

 • 4 kanala svjetlosne-orgulje

 • 220 V dimer

 • 230 V LED

 • Dupli žmigavac

 • Električna svijeća

 • Klasični dimer

 • LED svjetlosne orgulje

 • LED-svjetlo za mjernu kutiju

 • Lančano svjetlo

 • Leteće svjetlo

 • Mini rulet

 • NE 555 žmigavac

 • Primjena triaka za dimer

 • TL-cijev dimer

 • Univerzalni LED

 • Žmigavac

Modeliranje

 • Blok osigurač

 • Čuvar akumulatora

 • Detekcija voza

 • Jednostavni svjetl-prelaz

 • Infracrveni primopredajnik

 • Kontrolor za IR-transmiter

 • Motor regulator

 • R/C-osigurač

 • Voz zauzeto signal

 • Zaustavljač voza

Mjerenje i testiranje

 • 3-digit DVM

 • Analogni brojač okretaja

 • Auto-indikator napona

 • Detektor za vodu

 • Detektor za vodove

 • Digitalni brojač

 • Digitalni tester

 • Diode tester

 • IC-provodni tester

 • Obični indicator

 • Ohm metar

 • Provodljivost tester

 • Senzor za cvijeće

 • Telefon indikator zauzeto

 • Tranzistor tester (IC)

 • Tranzistor tester

 • Osigurač indikator

Napajanje

 • 10 A stabilno napajanje

 • 5 A stabilno napajanje

 • 78xx napajači

 • Akumulator-indikator

 • Čuvar napona

 • Jedinični na dupli napon

 • Konstantni LED-napon

 • Labo napajač

 • LM 317 napajač

 • mini LM317 napajač

 • Simetrični mini-napajač

 • Simetrični napon iz jednog napajača

 • Naponski filter

 • Napon sa LM317-LM337

 • Usporeno uključivanje

Racunar i mikrokontrolor

 • AVR programer

 • HD LED metar

 • LED microkontrolor projekat

 • Mali PIC programer

 • Paralelni port interface

 • PIC programator

 • TI-83 interface

Visa frekvencija

 • AM kristalni radio

 • Antena tuner

 • FM pojačalo za antenu

 • Kristalni radio

 • Kristalni oscilator

 • Mini odašiljač

Diverzni sklopovi

 • 220 V termostat

 • 4060 timer

 • Aku_pražnjenje

 • Alarm za kamping 12V

 • Dodirna tipka

 • Dodirni prekidač

 • Električni relay

 • Infracrveni-microfon

 • LED-stop lampa

 • Detektor laži

 • Metronom

 • Odkrečavanje vode

 • Prekidač za tamu

 • Relejno usporavanje

 • Sinusgenerator

 • Sunčani prekidač

 • Termostat

 • Timer

 • Tongenerator

    Datasheet

 • Datasheet


Digitalna Tehnika
Autor
: Ing. Salih Čavkić 


Ova tehnika je omogućila kompjutorizaciju i dalju automatizaciju. Ovdje su prikazani temeljni sklopovi na čijem principu su proizvedena integraslna kola, procesori, memorijski čipovi, periferalni sklopovi. driveri i drugi elementi koji su omogućili automatizaciju. (Bosanski)

 • Prva strana

 • Digitalna tehnika

 • AND-I-konjunkcija

 • AND-I-sklop (DRL)

 • Aritmetička-logicka-jedinica (ALU)

 • Asinhroni 4 Bit-Dual-brojač napred

 • Asinhroni 4 Bit-Dual-brojač nazad

 • Asinhroni BCD-brojač napred

 • Asinhroni BCD-brojač nazad

 • BCD-Dekoder u decimalni sistem

 • Binerni brojni sistem

 • Brojač-podjela frekvencije

 • Brojni sistemi

 • D-flip-flop

 • Data selektor

 • Demultiplexer

 • Digitalno memorisanje signala

 • ECL-familija

 • EXOR -Exklusiv-ILI - antivalencija

 • EXNOR-Exklusiv-NE-ILI - ekvivalencija

 • Familija sklopova i kola

 • Hexadecimalni brojni sistem

 • JK-flip-flop

 • Master-Slave-flip-flop

 • MOS-familija

 • Multiplexer

 • NAND-NI-NE-I-vrata

 • NAND-sklop(DTL)

 • Naponski nivo

 • NOT-NE-sklop(DTL)

 • NOR -NILI -NE-ILI

 • NOR-NILI-sklop(DTL)

 • NOT-NE-negacija

 • OR-ILI-disjunkcija

 • OR-ILI-sklop(DRL)

 • Podjela frekvencije

 • Polusabirač

 • Pomični registar

 • Pulsna komanda na flip-flopu

 • Puni sabirač

 • RS-flip-flop

 • Računska pravila u Dig-Tehnici

 • Šematski prikaz digitalnog sklopa

 • T-flip-flop

 • TTL-familija

PRIMJERI NA INTERNETU


CD-dodatak


KOMPENDIUM FIZIKA
Autor: Ing. Salih Čavkić


Gradivo koje je na prvom redu predviđeno kao podsjetnik za studente i učenike bosanske dijaspore. Tu su navedeni neki esencijalni pojmovi, o atomarnim i subatomarnim česticama, koji će u mnogome pomoći da se bolje shvati ostalo gradivo koje prate u školi. (Bosanski)

 • uvod

 • fizika

 • elementarne čestice

 • atom

 • elektroni

 • hadroni

 • leptoni

 • nukleoni

 • radioaktivnost

 • razbijanje jezgra

 • talasna dužina

 • teorija relativiteta

 • termodinamika

 • transuranski elementi

 • jonizacija

 • kvantum teorija

 • elektricitet

 • električna struja

 • einstein albert

 • atomski reaktor

 • atomski parni reaktor

 • kratki pregled

PRIMJERI NA INTERNETU


Akteri e-Historije
Autor: Ing. Salih Čavkić


U historiji, fizici, elektronici i drugim naučnim granama često se spominju imena ljudi kojima trebamo zahvaliti eru današnje automatizacije. Mnogi simboli i jedinice internacionalnog sistema mjera i simbola nose njihova imena. Ko su ti ljudi, kako su živjeli i radili otkrivaju vam ove stranice. (Bosanski)

 • Alesandro Volta

 • Hans C. Oerstedt

 • Charles Coulomb

 • Andre Ampere

 • George Simon Ohm

 • Michael Faradey

 • Samuel Morse

 • Albert Einstein

 • Nikola Tesla

 • Th. Alva Edison

 • Guglielmo Marconi

 • Henry Joseph

 • Bell A. Graham

 • James Watt

 • Oppenheimer J.R.

 • Peter Barlow

 • Charles Wheatstone

 • W. Thomson Kelvin

 • Max K.E.L.Planck

 • Gauss Carl Friedrich

 • Blaise Pascal

 • Maxwell James Clerk

 • Profil pronalazača

 • Historija telegrafije

 • ABC-Pregled

 • Fizika

 • Digitalna Tehnika

PRIMJERI NA INTERNETU


Interface


Za prikopčavanje aparata često se nađemo u nedoumici koji kabel nam treba, pa čak i kad kupimo dotični kabel desi se da jedan od aparata ponovo ne radi mada kabel odgovara za dotični konektor. Međutim, možda neki vodovi nisu ukršteni, i sl. Osim toga ovdje možemo naučiti i koji kabel trebamo za određeni aparat u kompjuteru, ili za modem i druhgo. (Bosanski- Engleski)

 • Uvod

 • 10Base-T crossover

 • Audio_Connectors

 • Centronics Connectors

 • DB-25 Connector

 • DB-9 Connector

 • Flopy Drive Connector

 • HD-DB Connector

 • ISA Connector

 • Keyboard Connectors

 • Null Modem Connector

 • Parallel Laplink Cable

 • Parallel_Port

 • PCI Connector

 • PCMCIA-CF to IDE Adapter

 • PCMCIA Connector

 • RJ-45 Connector

 • RS-232 Connector

 • UPS Serial Cables

 • USB Connector


CNC (Computer Network Control)


Automatizacija udara svakim danom sve više na naša vrata. Mnoge mašine danas izvode zapanjujuće radnje i izrađuju same veoma komplicirane dijelove. Kako možete sami napraviti jednu takvu mašinu? Naprimjer jednu koja može da rezbari i gravira sve ono što smo mi na ekranu napravili. Pa čak da trodimenzionalno izrađuje predmete, molove, figure itd. Pogotovo zato što su kontrolori za ove mašine još uvijek veoma skupi: - počinju od 2.650 eura pa do 25.000 eura i više. Cijena nekih CNC mašina za industrijsku upotrebu kreće se i do nekoliko stotina hiljada eura. Mada su principi izrade, u većini slučajeva i procesori, potpuno isti. Razlika je samo u krajnjem interfejsu, jačini step-motora i softveru. Dakle, jedan od razloga da se malo više udubimo u CNC tehniku. Znam da će oni fleksibilniji ovo znati dobro iskoristiti, pogotovo zato što nam pojedine dijelove za manje CNC mašine nude odbačeni printeri, ploteri i drugi elektronski i elektrotehnički aparati. A to znači, - jedino nam preostaje da malo prostudiramo materijal na CD i na mreži potražimo ostalo. Ovdje ćete naći stranice i šeme na tu temu (moje i od mojih prijatelja) (Bosanski - Engleski - Flamanski)

 • Identifikacija steper-motora

 • Operation principle of SM

 • Stepper Motors

 • Parallel Port SM Interface

 • Computer Control of a SM

 • Interface Motor Control

 • Generic Queue manip.code

 • Interfejs softvare kontrola

 • Simple CNC Control

 • Simple CNC Simulation

 • RS232 Serial Comunication

 • Unit of Measure (en)

 • Unit of Measure (bos)

 • Kontrolor za bipolarni SM (0)

 • Kontrolor za bipolarni SM (1)

 • Kontrolor za bipolarni SM (2)

 • RPM Metar

 • G i M kode za ser. interpreter

 • ......................itd...


Do daljnjeg DISKONTUIRANO

Pored gore navedenog sadržaja na CD se nalazi brojni softver i drugi poučni materijali.


Plaćanje:
Posto je ovdje upotrebljeno ogromno vrijeme i znanje cijena CD-roma je:

- za prekomorske zemlje US$ 50 (pedeset US-dolara) plus $10 poštarina
- za Evropu €50 (pedeset eura) plus €5 poštarina.

Znam da mnogi naši ljudi ne posjeduju Viza-karticu, ili ne žele da plaćaju putem Interneta, najbolja i najbrža solucija je plaćanje preko:

- Western Union kompanije na ime: Cavkic Salih - Maasmechelen - Belgija.

Odmah nakon uplate pošaljite e-mailom uplatni kod kojeg dobijete nakon što uplatite u Western Union Office i Vašu punu adresu, (ne zaboravite poštanski broj), istog dana vam šaljem CD-rom.

- e-mail: cavkic@orbus.be

Tehnologija ne miruje, zato već sad pripremam dodatak za novu verziju CD-roma. Kupci ove verzije dobiće kodni broj koji im omogućava da sljedeću verziju, skuplju i opširniju, već se počela korigirati, dobivaju po dosta nižoj cijeni od stvarne.

Distributeri mogu da se jave putem e-maila: cavkic@orbus.be , ili na telefon: ++32 (0)495-683065 .


 • Predpostavimo da od preko 300 sklopova napravite samo jedan, naprimjer uređaj za odkrečavanje i mekšanje vode. Svi dijelovi ne prelaze cijenu od 15 eura, a takav uređaj na tržištu iznosi od 150 do 300 eura. Znači da ste dobro uštedili, a ako napravite još nekom onda čak i zaradili. Veliki broj sklopova mogu se kombinirati za neki treći sklop. Zavisno od toga šta vam je potrebno.

Potrebna konfiguracija:

Minimum Pentium procesor 546 MHz, sa najmanje 256 MB RAM memorije i najmanje 2 MB slobodnog prostora na HD (na čvrstom disku).
Windows 2000/XP/Server 2003 - Internet Explorer minimum 5.5 na više.
Što je konfiguracija sistema novija i brža sa više memorije naravno brže se i otvara
.

Napomena: - CD je ispitan na računaru sa procesorom 546 MHz - RAM 256 MB (Windows 98SE), na računaru 1200 MHz - RAM 256 MB (Windows 2000), na računaru 1800 MHz - RAM 256 MB (Windows XP) i 1800MHz - RAM 512 MB (Windows XP/SP2), zatim na na računaru 2800MHz - RAM 1024 MB (Server 2003).
 

Na startnu stranicu


©Copyright by ORBUS - Sva prava zadržana.®

NOVO NOVO NOVO