TOP
L'arts visuels - Visual arts
Likovna umjetnost
 Ferid SEFER

Ime mr. Ferida Sefera poznato je mnogima u Bosni i Hercegovini i mnogima u Sjedinjenim državama, ali su o njemu mnogo lijepog i pohvalnog mogli čuti i saznati svi oni koji preko internet portala prate aktuelna politička i društvena zbivanja u svijetu, posebno Bosni i Hercegovini. Ferid Sefer je već duži niz godina urednik, webmaster i kolumnista popularnog čikaškog internet portala www.chicagoraja.net, oko kojeg se okuplja grupa entuzijasta koji svojim radom i stremljenjem žele podstaći rađanje novih ideja i dati svoj patriotski doprinos razvoju bosansko-hercegovačke zajednice u Chicagu, Americi i širom svijeta...
Predsjednik je čikaškog Udruženja građana Bosanskog Novog 2009-2013. U dva mandata bio je u Predsjedništvu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) na funkciji člana Predsjedništva, sekretara, potpredsjednika. Kako sam navodi, „u KBSA se uključio zbog ideja multikulturalne i jake BiH “…” i taj moj san će biti ostvaren, jer razbijači jedinstva Bošnjaka su već dio prošlosti”, s dubokim uvjerenjem naglašava Ferid. Godinama aktivno radi u (BAGI) Bosansko- Američkom Institutu za izučavanje genocida i edukaciju kao član UO, sarađuje i participira u radu Bošnjačko - Američkog Savjetodavnog Vijeća (BASVBiH) i organima brojnih drugih kulturnih organizacija američke dijaspore. Zbog narušenog zdravlja sada se više bavi slikarstvom i angažuje u web portalu.

   
   


   
   
   
   
   
   

Udarite u sliku za veći format

Ferid Sefer, e-mail:
 

Ljubinka BILIĆ Nerica ABDULIĆ-OSMANČEVIĆ Nedžad IBRIŠIMOVIĆ Salih ČAVKIĆ Ferid SEFER