orbus.be Vrhu
Glas dijaspore
 
BALKANSKA OBLAST

OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO NA BIJELOM O SVIM UGNJETAVANOSTI

BALKANSKA OBLAST
  BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE

Esad Jaganjac

FHILOSOFICO ONTINUO


 
Na pismo iz Londona Valentin Inzko kratko odgovorio: Kritika je dobrodošla!

 

Esad Jaganjac BS.c iz Londona, inače admin Facebook grupe "TRAŽIMO POVRATAK PRAVNOG, LEGITIMNOG I GRAĐANSKOG USTAVA REPUBLIKE BIH" koja ima 45.000 članova, nedavno je poslao pismo visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu Valentinu Inzku. Na veliko iznenađenje došao je kratki odgovor Valentina Inzka, koji je pročitao: Kritika je dobrodošla!Pismo prenosimo u cijelosti: Poštovani gospodine Inzko,

Dozvolite mi da Vam se obratim s nekoliko pitanja u nadi da ćete mi uskoro odgovoriti, kako slijedi:


1. Oktroisani ustav

Oktroisani ustav je naziv za ustav koji je donesen bez konsultacija ili ikakvog sudjelovanja nižih organa ili predstavnika građana na koje bi se njegove odredbe trebale primjenjivati. Oktroisani ustavi su karakteristični za apsolutne monarhije (koje se njegovim donošenjem transformiraju u ustavne monarhije), diktature, odnosno države koje se nalaze pod stranom vojnom okupacijom ili međunarodnom upravom.
To je, nažalost, danas Ustav države BiH, 25 godina nakon okončanja vojne agresije država Srbije i Hrvatske na Republiku BiH.
Mislite li da je vrijeme da se s praktično vojne diktature susjednih država, koje praktično vladaju državom Bosnom i Hercegovinom putem svojih ideoloških sljedbenika iz BiH (SNSD i HDZ), država Bosna i Hercegovina transformiše u demokratsku državu, sa svojim građanima kao nosiocima suvereniteta, kako je to slučaj u svim demokratskim državama? Na tom putu stoji silom nametnuti (protivno Povelji UN-a i internacionalnom pravu) Aneks 4 kao oktroisani Ustav države BiH.


2. Konstitutivni narodi

Zašto u svojim obraćanjima javnosti koristite frazu: “konstitutivni narodi” kada takvo nešto ne postoji čak ni u oktroisanom Dejtonskom ustavu, niti bilo gdje u svijetu? Država BiH nije specifična ni po čemu, sve države svijeta su multietničke
s građanskim ustavom gdje se sve odluke vlasti donose prostom većinom u parlamentima tih država (primjer: Crna Gora, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Austrija…).

U preambuli Dejtonskog ustava, (oficijelni original na engleskom jeziku) piše sljedeće: “Bosniacs, Croats, and Serbs as constituent people (along with Others), and citizens of Bosnia and Herzegovina hereby determine that Constitution of Bosnia and
Herzegovina is as follows:” Dakle piše “CONSTITUENT PEOPLE” a ne CONSTITUTIVE PEOPLE.

Razlika između riječi „constitutive“ i „constituent“ je sljedeća (originalno englesko tumačenje): “As adjectives the difference between constitutive and constituent is that constitutive is having the power or authority to constitute, establish or enact something while constituent is being a part, or component of a whole.”

Prevod: “Kao pridjev, razlika između konstitutivnog i konstituentnog je da je konstitutivnost imati moć ili autoritet da konstituiše, uspostavi ili donese nešto dok je konstituent dio ili komponenta cjeline.“

Korištenjem ispravnog prevoda (konstituentni narodi) bi se oduzeo ekskluzivitet (redovno zloupotrijebljen za blokadu države BiH) samozvanim zaštitnicima naroda da forsiraju svoje ideologije de-konstituisanja države BiH. Dok su se lažno smatrali konstitutivnim, imali su otvorene ruke (autoritet, moć) da de-konstituišu državu BiH, ali s tačnim prevodom riječi “constituent people” (konstituentni narodi), navedenoj u originalnoj verziji Aneksa 4 DMS-a, narodi, etnički kolektiviteti su samo dio cjeline
zajedno s ostalim narodima i građanima i kao takvi nemaju nikakva ekskluzivna


3. Legitimno predstavljanje naroda

Zašto ste u svom intervju za N1 prošli mjesec rekli da podržavate navodno “legitimno predstavljanje naroda” kada tako nešto ne postoji čak ni u oktroisanom Dejtonskom ustavu?
Da li to znači da izlazite iz okvira svog mandata tumačenja Dejtonskog ustava i stajete na stranu separatističkih snaga, koje bi takvom nepostojećom formulacijom pokušale ostvariti ratne ciljeve ratnih zločinaca Miloševića i Tuđmana. U kojoj to demokratiji na svijetu etničke zajednice (sve države svijeta su multietničke) izlaze na izbore sa bijelim, žutim, plavim trakama na rukavu i stavljaju svoje glasačke listiće u bijele, žute i plave glasačke kutije? Podsjeća li Vas to na nacizam?

Kako to “legitimno predstavljanje naroda” izgleda u praksi vidjeli smo za vrijeme prošlog saziva Predsjedništva BiH, kada su “legitimni predstavnici naroda” izvršili krivično djelo opstrukcije pravde spriječivši žrtve genocida da podnesu reviziju tužbe protiv Srbije i Crne Gore Međunarodnom sudu pravde (ICJ) u Hagu. Zašto se tada niste oglasili i upotrijebili Bonske ovlasti? Je li u vašem mandatu kontinualna podrška kršenju zakona ove države ili sprečavanje tih pojava s mandatom koji Vam je UN dodijelio?


4. Genocid

Zašto dozvoljavate poricanje genocida u Srebrenici?
Dr. Gregory Stanton s Univerziteta Mary Washington je opsežno opisao proces nastanka genocida i 2013. aktualizirao i publikovao svoju studiju govoreći o 10 faza genocida.
Prema Stantonu, dakle, postoji 10 faza genocida: klasificiranje, simboliziranje, diskriminacija, dehumanizacija, organiziranje, polariziranje, priprema, progon, istrebljenje i poricanje. Proces genocida pri tome nije linearan: iako svaka sljedeća faza dolazi nakon prethodne, ipak se sve prethodne faze nastavljaju simultano odvijati s narednim fazama tokom cijelog procesa.

Genocid ne nastaje preko noći, niti ga mogu počiniti pojedinci ili male grupe ljudi, on je rezultat dugih procesa i rezultat opsežne i umrežene interakcije i saradnje vojnih, političkih i drugih društvenih struktura.
Deseta faza genocida – poricanje je faza koja uvijek slijedi nakon nekog genocida. Poricanje je jedan od najpouzdanijih znakova želje da se u nekom povoljnom trenutku u budućnosti genocid nastavi. Počinitelji prekopavaju i skrivaju masovne grobnice, pale tijela, zataškavaju dokaze i zastrašuju svjedoke. Oni poriču sva zlodjela koja su počinili i često žrtvama pripisuju krivnju za ono što se dogodilo. Oni opstruiraju istrage o zlodjelima i ostaju u vlasti, sve dok ih se nasilno ne ukloni s moći ili dok ne umru.

Zločinci ostaju nekažnjeni – primjer Pola Pota ili Idija Amina – osim ako se ne osnuje poratni tribunal (poput onih za Ruandu, Jugoslaviju ili Kambodžu), ako se zločince ne pohvata i osudi. Da li Vi dozvoljavajući poricanje genocida, a imate mogućnost da to spriječite, zapravo saučestvujete u genocidu koji traje dok god traje 10-a faza – poricanje. I Republika Srbija je pred ICJ-om osuđena za saučesništvo u genocidu zato što ga nije spriječila (a mogla je). Jeste li spremni zbog toga odgovarati pred sudom
javnosti?


5. Vijeće za provedbu mira

Zašto uvažavate mišljenje samo jedne članice PIC-a Ruske Federacije a ignorišete stavove ostalih 54 članice PIC-a?
Da li PIC-om upravlja samo jedna država – Ruska Federacija?
Je li to neki novi model upravljanja gdje samo jedan članica diktira politiku a stavovi svih ostalih članica se ignorišu?

Gdje to na svijetu postoje konferencije u kojima se zahtjeva apsolutni konsenzus i da li takav pristup znači da samo jedna članica ima pravo diktata nad ostalima?
Je li takav pristup dat Vama na upravljanje od strane Ujedinjenih Nacija?


6. Bonske ovlasti

Historija je učiteljica života. A u historiji će biti zapisano da je internacionalna zajednica uvela embargo na oružje regiji zahvaćenoj ratom od 1992-1995. u momentu kada je tadašnja Srbija i Crna Gora, a potom i Hrvatska izvršila agresiju na Republiku BiH i koji se praktično odnosio samo na Republiku BiH, koja tada u početku nije imala svoju vojsku, nije bila naoružana, dok su Srbija i Hrvatska imale ogromne arsenale oružja, naslijeđene od nekada zajedničke JNA. Dakle, historija će zabilježiti da je Međunarodna zajednica onemogućila odbranu suverene države Republike BiH, članice UN-a.

Historija je, također, zabilježila da je Međunarodna zajednica prevarila građane Srebrenice i brojne izbjeglice, koje su se od 1992. do 1995. nalazile u Srebrenici, tako što je razoružala Armiju R BiH koja je branila Srebrenicu a potom suprotno obećanju i obavezi da zaštiti civilno stanovništvo pustila ratnog zločinca Ratka Mladića da izvrši genocid. Dakle posredno, Međunarodna zajednica je saučestvovala u 9-oj fazi genocida (istrebljenje) a danas putem Vas učestvuje u 10-oj fazi genocida (poricanje). Mandat UN-a koji je imao NATO da spriječi genocid nije iskorišten i genocid se desio.

Historija će zabilježiti da se nastavak agresije, koji se odvija na državu BiH od strane država Srbije i Hrvatske i njenih političkih sljedbenika u BiH, koje provode hibridni rat protiv BiH, koristeći mogućnosti blokada, koje im daje silom nametnuti oktroisani Dejtonski ustav, provodi ovih dana uz Vašu prešutnu naklonost i odobravanje. Na isti način kako je Međunarodna zajednica oduzela pravo na odbranu RBiH, na isti način kako pukovnik Thom Karremans nije koristio mandat UN-a u Srebrenici, tako i Vi na isti način ne koristite “Bonske ovlasti” da spriječite ostvarenje ratnih ciljeva ratnih zločinaca Miloševića i Tuđmana. Zašto?

Želite li da ponovo zajedno vidimo “domaća rješenja” onakva kako su prezentirana u Potočarima? Da li stvarno mislite da je moguće da države Srbija i Hrvatska dobrovoljno napuste ratne ciljeve, koje pokušavaju ostvariti stoljećima unazad, tek tako molbom, pričom, Vašim saopštenjima i Vašom zabrinutošću? Republici BiH je oduzeta mogućnost odbrane uvođenjem embarga na oružje, nametanjem nedemokratskog oktroisanog Ustava i jedini preostali potencijalni alat odbrane “Bonske ovlasti” Vi ste smišljeno suspendovali. Zašto? Hoćemo li i Vas pamtiti i mi i historija kao i pukovnika Karremansa, koga se danas Holanđani i cijeli svijet stide?

Lijep pozdrav,

Esad JAGANJAC

Ujedinjena KraljevinaThis Page is Published on November 29, 2020 in the Web Magazine "ORBUS.BE"

Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu


OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.aktua-18.htm
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 28.11.2020 - Last modified:03.01.2021.

BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE